top of page

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ

Філософські фундації
та етичні орієнтири конструювання наукових проєктів
Академічно і професійно-орієнтоване спілкування
Розвиток світової
та вітчизняної педагогічної думки
Теорія та методика викладання у вищій школі
Інноватика в галузі освіти
Методологія науково-педагогічного дослідження та презентація його результатів
Грантова та проєктна діяльність
Педагогічна майстерність викладача вищої школи
Сучасні педагогічні технології в освіті
Педагогічний стендАП
Дизайн науково-педагогічного мислення
Теоретичні основи дидактичних досліджень
Актуальні питання компаративістських досліджень
Теорія і методика виховання
Історія педагогіки
як наука і напрям педагогічних досліджень
Педагогічний експеримент і методи математичної статистики
Дидактика вальдорфської школи
Забезпечення якості освітньої діяльності у вищій школі
Моніторинг результативності виховання

РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Філософські фундації
та етичні орієнтири конструювання наукових проєктів
Академічно і професійно-орієнтоване спілкування
Розвиток світової
та вітчизняної педагогічної думки
Теорія та методика викладання у вищій школі
Інноватика в галузі освіти
Методологія науково-педагогічного дослідження та презентація його результатів
Грантова та проєктна діяльність
Педагогічна майстерність викладача вищої школи
Сучасні педагогічні технології в освіті
Педагогічний стендАП
Дизайн науково-педагогічного мислення
Теоретичні основи дидактичних досліджень
Актуальні питання компаративістських досліджень
Теорія і методика виховання
Історія педагогіки
як наука і напрям педагогічних досліджень
Педагогічний експеримент і методи математичної статистики
Дидактика вальдорфської школи
Забезпечення якості освітньої діяльності у вищій школі
Моніторинг результативності виховання
Силабус.jpg

СИЛАБУСИ

Філософські фундації
та етичні орієнтири конструювання наукових проєктів
Академічно і професійно-орієнтоване спілкування
Розвиток світової
та вітчизняної педагогічної думки
Теорія та методика викладання у вищій школі
Інноватика в галузі освіти
Методологія науково-педагогічного дослідження та презентація його результатів
Грантова та проєктна діяльність
Педагогічна майстерність викладача вищої школи
Сучасні педагогічні технології в освіті
Педагогічний стендАП
Дизайн науково-педагогічного мислення
Теоретичні основи дидактичних досліджень
Актуальні питання компаративістських досліджень
Теорія і методика виховання
Історія педагогіки
як наука і напрям педагогічних досліджень
Педагогічний експеримент і методи математичної статистики
Дидактика вальдорфської школи
Забезпечення якості освітньої діяльності у вищій школі
Моніторинг результативності виховання

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Сучасні педагогічні технології в освіті
Дизайн науково-педагогічного мислення
Актуальні питання компаративістських досліджень
Історія педагогіки
як наука і напрям педагогічних досліджень
Педагогічний експеримент і методи математичної статистики
Філософські фундації
та етичні орієнтири конструювання наукових проєктів
Розвиток світової
та вітчизняної педагогічної думки
Грантова та проєктна діяльність
Педагогічний стендАП
Моніторинг результативності виховання
bottom of page