ЗДОБУВАЧАМ  МАГІСТЕРСЬКОГО  РІВНЯ

Оголошення

Педагогічна практика у закладах профільної та спеціалізованої середньої освіти

Навчальна дисципліна «Інформаційно-педагогічні студії»

Науково-дослідна практика

© 2019–2020 Кафедра педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди