З електронними повнотекстовими науковими та навчально-методичними працями викладачів кафедри педагогіки, а також здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності «011 Освітні, педагогічні науки» можна ознайомитися у  відкритому електронному архіві (репозитарії) Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

РЕПОЗИТАРІЙ

© 2019–2020 Кафедра педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди