top of page

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ КАФЕДРИ

Метод._ЛАОД.png

Ліцензування й акредитація освітньої діяльності: Лекційні матеріали в схемах і таблицях : для здоб. другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спец-ті 011 Освітні, педагогічні науки

титут-Дидактика.jpg

Дидактика :

навчально-методичний посібник

Тестові завдання_Зеленська.jpg

Збірник тестових завдань для діагностування та оцінювання навчальних досягнень здобувачів освітнього ступеня "магістр" з навчальної дисципліни "Педагогіка"

Пропедевтична практика.png

Безперервна пропедевтична педагогічна практика : методичні рекомендації для здобувачів вищої педагогічної освіти першого (бакалаврського) рівня другого року навчання

Контроль і оцінювання.png

Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти : методичні рекомендації для викладачів груп забезпечення освітньо-професійних програм, галузь знань 01 Освіта/Педагогіка 

титул_виховання.jpg

Теорія виховання : навчально-методичний посібник

Собченко, Башкір_Довідник.jpg

Харківські інноваційні школи : довідник

Педпрактика_3-4 курс.jpg

Методичні рекомендації до проведення педагогічної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 3 та 4 року навчання

Педпрактика_магістри.png

Методичні рекомендації до проведення педагогічної практики для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня 2 року навчання

2.png

Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теорія і методика виховання» для здобувачів освітньо-наукового ступеня «Доктор філософії»

5.png

Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теорія та методика викладання у вищій школі» для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

титут_Методологія.jpg

Навчально-методичний посібник «Методологія науково- педагогічного дослідження та презентація його результатів»: для здобувачів освітньо-наукового ступеня «Доктор філософії»

3.png

Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Забезпечення якості освітньої діяльності у вищій школі» для здобувачів освітньо-наукового рівня «доктор філософії»

6.png

Інноватика в галузі освіти: Методичні рекомендації до проведення лекційних, семінарських занять,
організації позааудиторної самостійної роботи, підготовки до підсумкової атестації

Методичка_Твердохлеб.png

Педагогічна майстерність класного керівника в організації виховної роботи : навчально-методичний посібник

Курсова робота_Башкір.jpg

Курсова робота : методичні рекомендації

Методичка_Балацинова.jpg

Організаційно-виховна практика студентів у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку : методичні рекомендації студентам-практикантам

1.png

ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ:
методичні матеріали до семінарських занять та самостійної роботи студентів, які
здобувають фахову підготовку освітнього рівня «магістр», галузі знань 01 «Освіта»
за спеціальністю 014 «Середня освіта»

4.png

Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теоретичні основи дидактичних досліджень» для здобувачів освітнього ступеня «Доктор філософії»

7.png

Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Педагогіка. Модуль Педагогіка вищої школи» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

bottom of page