НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ КАФЕДРИ

Дидактика :

навчально-методичний посібник

Збірник тестових завдань для діагностування та оцінювання навчальних досягнень здобувачів освітнього ступеня "магістр" з навчальної дисципліни "Педагогіка"

Теорія виховання : навчально-методичний посібник

Педагогічна майстерність класного керівника в організації виховної роботи : навчально-методичний посібник

Харківські інноваційні школи : довідник

Курсова робота : методичні рекомендації

Безперервна пропедевтична педагогічна практика : методичні рекомендації для здобувачів вищої педагогічної освіти першого (бакалаврського) рівня другого року навчання

Методичні рекомендації до проведення педагогічної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 3 та 4 року навчання

Організаційно-виховна практика студентів у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку : методичні рекомендації студентам-практикантам

Методичні рекомендації до проведення педагогічної практики для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня 2 року навчання

© 2019–2020 Кафедра педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди