НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ КАФЕДРИ

Дидактика :

навчально-методичний посібник

Збірник тестових завдань для діагностування та оцінювання навчальних досягнень здобувачів освітнього ступеня "магістр" з навчальної дисципліни "Педагогіка"

Безперервна пропедевтична педагогічна практика : методичні рекомендації для здобувачів вищої педагогічної освіти першого (бакалаврського) рівня другого року навчання

Методичні рекомендації до проведення педагогічної практики для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня 2 року навчання

Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теорія і методика виховання» для здобувачів освітньо-наукового ступеня «Доктор філософії»

Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теорія та методика викладання у вищій школі» для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Теорія виховання : навчально-методичний посібник

Харківські інноваційні школи : довідник

Методичні рекомендації до проведення педагогічної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 3 та 4 року навчання

Навчально-методичний посібник «Методологія науково- педагогічного дослідження та презентація його результатів»: для здобувачів освітньо-наукового ступеня «Доктор філософії»

Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Забезпечення якості освітньої діяльності у вищій школі» для здобувачів освітньо-наукового рівня «доктор філософії»

Інноватика в галузі освіти: Методичні рекомендації до проведення лекційних, семінарських занять,
організації позааудиторної самостійної роботи, підготовки до підсумкової атестації

Педагогічна майстерність класного керівника в організації виховної роботи : навчально-методичний посібник

Курсова робота : методичні рекомендації

Організаційно-виховна практика студентів у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку : методичні рекомендації студентам-практикантам

ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ:
методичні матеріали до семінарських занять та самостійної роботи студентів, які
здобувають фахову підготовку освітнього рівня «магістр», галузі знань 01 «Освіта»
за спеціальністю 014 «Середня освіта»

Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теоретичні основи дидактичних досліджень» для здобувачів освітнього ступеня «Доктор філософії»

Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Педагогіка. Модуль Педагогіка вищої школи» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

© 2019–2020 Кафедра педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди