НАУКОВІ  КОНФЕРЕНЦІЇ

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ І СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА»

У Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди з 2016 року проводиться Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика». Організатором цієї вже традиційної конференції стала кафедра  педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди, а співорганізаторами – кафедра філософсько-психологічної антропології ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Жешувський університет (Республіка Польща) та Педагогічний інститут Чендуського університету (КНР).

 

Основні напрями роботи конференції:

  1. Розвиток педагогічної науки й освіти: історія та сучасність.

  2. Психолого-педагогічні особливості дистанційної освіти.

  3. Психолого-педагогічні основи інклюзивної освіти в закладі освіти.

  4. Інноваційні технології в навчанні й вихованні школярів.

  5. Проблеми вищої та середньої школи: дидактика, виховання, управління.

  6. Розвиток обдарованої особистості в сучасному освітньому середовищі.

  7. Актуальні проблеми освіти дорослих.

  8. Психологічні проблеми адаптації в міжкультурному просторі.

  9. Соціально-психологічні засади розвитку особистості в освітньому процесі.

  10. Студентські студії.

За матеріалами конференції у 2016–2019 роках видано збірники тез доповідей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запрошуємо до участі в конференції  викладачів закладів вищої освіти, здобувачів першого (бакалаврського), другого (магістерського), третього (освітньо-наукового) та наукового рівнів вищої освіти, учителів закладів загальної середньої освіти!

Збірник_2018.jpg
Збірник_2017.jpg
Збірник_2016.jpg
Збірник_2019-2.jpg
Титулка конференції Том - 1 .jpg
Титулка конференції Том - 2.jpg