top of page

НАУКОВІ  КОНФЕРЕНЦІЇ

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ І СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА»

У Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди з 2016 року проводиться Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика». Організатором цієї вже традиційної конференції стала кафедра  педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди, а співорганізаторами – кафедра філософсько-психологічної антропології ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Жешувський університет (Республіка Польща) та Педагогічний інститут Чендуського університету (КНР).

 

Основні напрями роботи конференції:

 1. Розвиток педагогічної науки й освіти: історія та сучасність.

 2. Психолого-педагогічні особливості дистанційної освіти.

 3. Психолого-педагогічні основи інклюзивної освіти в закладі освіти.

 4. Інноваційні технології в навчанні й вихованні школярів.

 5. Проблеми вищої та середньої школи: дидактика, виховання, управління.

 6. Розвиток обдарованої особистості в сучасному освітньому середовищі.

 7. Актуальні проблеми освіти дорослих.

 8. Психологічні проблеми адаптації в міжкультурному просторі.

 9. Соціально-психологічні засади розвитку особистості в освітньому процесі.

 10. Студентські студії.

За матеріалами конференції у 2016–2021 роках видано збірники тез доповідей.

prog_22.png
Титул-2022.png
Титул_2023.jpg

Запрошуємо до участі в конференції  викладачів закладів вищої освіти, здобувачів першого (бакалаврського), другого (магістерського), третього (освітньо-наукового) та наукового рівнів вищої освіти, учителів закладів загальної середньої освіти!

І МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ОСВІТА ДОРОСЛИХ: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ, УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

6–7 лютого 2020 р. у стінах Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди за підтримки Національної академії педагогічних наук України та Інституту педагогічної освіти i освiти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України відбулася І Міжнародна науково-практична конференція «Освіта дорослих: світові тенденції, українські реалії та перспективи». 

Напрями роботи конференції:
 1. Освіта дорослих як чинник розвитку людського капіталу в умовах глобалізаційних та євроінтеграційних процесів.
 2. Безперервна освіта та освіта впродовж життя в історії вітчизняної й зарубіжної педагогічної думки.

 3. Досвід організації і розвитку освіти дорослих у зарубіжних країнах.

 4. Андрагогіка та управління людськими ресурсами.

 5. Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації педагогів й андрагогів до роботи з різними категоріями дорослого населення.

 6. Освітні потреби різних категорій дорослого населення.

 7. Психологічний супровід освіти дорослого населення.

За матеріалами конференції  видано монографію.

bottom of page