ЗДОБУВАЧАМ  ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО  РІВНЯ

Сертифікат_акредитація ОНП.jpg
PhD2.jpg

Освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії зі спеціальності

"011 Освітні, педагогічні науки"

Навчально-методичне забезпечення освітніх компонент

Навчання через дослідження

НД.png

Графік навчально-методичних семінарів для здобувачів-іноземців

Графік індивідуальних консультацій для здобувачів

ИК.png
Ссылка.png

Корисні посилання