top of page

ЗАКЛАДИ  ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ  ОСВІТИ

МЕТОДИЧНІ СЕМІНАРИ

👩‍💻👩‍💻9-10 листопада на кафедрі освітології та інноваційної педагогіки було організовано методичні вебінари з класними керівниками Брюховецькою Оленою Миколаївною заступником директора з виховної роботи ліцею №152, класним керівником 10-А класу (випускниця ХНПУ) та  Голуб Оксаною Володимирівною класним керівнико 7-А класу Харківського ліцею №31.

🧏‍♀️Під час зустрічі були обговорені важливі питання, що стосуються виховної роботи класного керівника з учнями та їх батьками в умовах дистанційного навчання. 

👩‍💼Зокрема:

✔ Які форми виховної роботи є найбільш затребуваними у дистанційному форматі?

✔ Якими нормативними документами регламентується виховна робота класного керівника?

✔ Які форми виховної роботи доцільно проводити студентам-практикантам під час педагогічної практики?

✔ Чи звітують класні керівники про проведення виховної роботи у кінці семестру (року)?

✔ Чи висвітлюється виховна робота на сайті ЗЗСО?

✔ Які документи, що відображають виховну роботу є обов’язковими для класного керівника?

✔ Які обов’язкові вимоги у роботі класного керівника з батьками (форми роботи, періодичність, напрями тощо)?

✔ Які напрями виховної діяльності краще сприймаються дітьми в умовах дистанційного навчання?

✔ Які виховні заходи проводяться в межах всього ЗЗСО, як можна залучити до них здобувачів-практикантів?

✔ Яка робота проводиться з батьками? До яких форм роботи з ними можна залучити здобувачів-практикантів?

👩‍🏫Отримані відповіді будуть проаналізовані викладачами і врахуються при розробці завдань з педагогічної практики для здобувачів різних рівнів освіти.

🤗Дякуємо класним керівникам за змістовну інформацію! Сподіваємося на подальшу співпрацю!🤝

УНІВЕРСИТЕТСЬКА КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ

В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

УК-4.jpg
УК-1.jpg
УК-2.jpg
УК-5.jpg
УК-3.jpg

Сьогодні система освіти в Україні переживає період серйозних реформ, які спрямовані на те, щоб її рівень відповідав високим європейським стандартам. Реформи відбуваються не тільки у вищій, а й у середній школах. Змінюються як навчальні програми, так методи та прийоми викладання. Суспільство хоче бачити нашу молодь освіченою, компетентною, відкритою до нових знань, такою, яка вміє самостійно вирішувати поставлені перед нею завдання.

Тому сьогодні, як ніколи, актуальним є питання про співпрацю між закладами середньої та вищої освіти. По-перше, середня школа готує підґрунтя для того, щоб майбутній студент пізніше став не тільки висококваліфікованим спеціалістом у своїй галузі, а й освіченою, культурною людиною. По-друге, співпраця педагогів усіх рівнів системи освіти дає можливість поєднувати їх знання, вміння, навички та досвід для ефективного вирішення нагальних проблем освіти та підвищення рівня професіоналізму.

Університетські кафедри педагогіки в Харківській спеціалізованій школі І–ІІІ ступенів № 62 Харківської міської ради Харківської області (з 2009 р.) та Харківському педагогічному ліцеї № 4 Харківської міської ради Харківської області (з 2011 р.) створено відповідно до угоди між кафедрою загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університету імені Г. C. Сковороди та методичними радами цих закладів.

Метою створення університетських кафедр педагогіки в закладах загальної середньої освіти було підвищення якості навчально-виховного процесу в ліцеї та школі, забезпечення простору для неперервного професійного розвитку педагогів.

Основні завдання:

- розвиток творчих здібностей учнів, забезпечення їхньої загальноосвітньої підготовки;

- формування в учнів профільних інтересів та намірів;

- підготовка старшокласників до навчання у вищих педагогічних навчальних закладах;

- професійний розвиток педагогів.

Серед напрямів роботи університетських кафедр педагогіки у Харківському педагогічному ліцеї № 4 та Харківській спеціалізованій школі І–ІІІ ступенів № 62 основними є такі:

  • науково-теоретичні та науково-методичні питання роботи вчителя;

  • профільна освіта у старшій школі;

  • навчально-методичне забезпечення викладання дисциплін, зокрема, педагогічних;

  • науково-дослідницька робота учнів.

Для того, щоб співпраця у системі «ВЗО – школа» була плідною, розроблено перспективні плани роботи університетських кафедр педагогіки в закладах загальної середньої освіти, які конкретизуються кожного навчального року.

Серед форм співпраці найкраще зарекомендували себе консультації викладачів кафедри педагогіки для вчителів; обмін педагогічним досвідом; спільні семінари з актуальних педагогічних проблем і наукові дослідження; проведення профорієнтаційних уроків для учнів; участь викладачів кафедри в роботі журі інтелектуальних змагань школярів (І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, педагогічного квесту на базі Харківського педагогічного ліцею № 4 тощо).

bottom of page