top of page

МЕТОДИЧНІ НАПРАЦЮВАННЯ

ПЕРСОНАЛІЗОВАНЕ НАВЧАННЯ НА ОПП "ОСВІТОЛОГІЯ"

Унікальність ОПП Освітології полягає в можливості персоналізованого навчання, що яскраво реалізується під час вивчення дисципліни вільного вибору «Технології розвитку критичного мислення» під керівництвом професора кафедри освітології та інноваційної педагогіки, доктора педагогічних наук, професора Вікторії Вікторівни Ворожбіт-Горбатюк.

Крім того, здобувачі-освітологи прекрасно креативно працюють з викладачами в межах студентського гуртка «Навчання через дослідження упродовж 2021/2022 н.р. Тому вивчення ДВВ зорієнтовано на вдосконалення фахових компетентностей здобувачів-освітологів, реалізації інноваційних практик дотично до тем кваліфікаційних робіт.

НАВЧАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ З АСПІРАНТАМИ-ІНОЗЕМЦЯМИ У ВОЄННИЙ ПЕРІОД 

Особливими є заняття зі здобувачами-іноземцями, які зараз перебувають за межами України. Викладачі і здобувачі вибудовують своє спілкування на основі культурного обміну, обміну досвідом, наукового обміну.

Наші аспіранти-іноземці зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки є досвідченими фахівцями у різних галузях, вони - викладачі-практики зі значним досвідом, вони вмотивовані, цілеспрямовані, готові вчитися і науково реалізовуватися. 

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА "АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ" ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ-МАГІСТРІВ ОП "ОСВІТОЛОГІЯ" 

     Викладання навчальної дисципліни «Адміністративний менеджмент» для здобувачів-магістрантів ОП «Освітологія» має на меті сформувати у них здатність визначати і розв’язувати складні професійні задачі управління закладами освіти завдяки правильному використанню принципів та інструментів адміністрування; оволодіння сучасними науковими концепціями, методами та технологіями підвищення ефективності управління організаційними структурами, організацією; формування компетентностей, необхідних для забезпечення функціонування механізмів адміністрування у процесі управління закладами освіти, що характеризуються невизначеністю умов і вимог.

     Для досягнення поставленої мети під час навчальних занять відпрацьовувались сучасні технології здійснення моніторингу діяльності закладів освіти різного рівня. Зокрема найбільш ефективними і цікавими для магістрантів виявились методи формування цілей Management By Objectives, їхнього аналізу SWOT-аналіз і модель PRIMO-F.

     Для того щоб полегшити оволодіння зазначеним методами організації адміністративної діяльності викладач курсу д.п.н. Боярська-Хоменко А.В. часто послуговувалась методом класичного мозкового штурму і зворотного мозкового штурму. Застосування такого інтерактивного методу полегшувало сприйняття досить складного навчального матеріалу, дозволяло відпрацювати різні технології адміністративного менеджменту керівників закладів освіти.

УЧАСТЬ ЗДОБУВАЧКИ 4 РОКУ НАВЧАННЯ ТРЕТЬОГО ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ У МІЖНАРОДНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ "SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION"

Здобувачка 4 року навчання третього освітньо-наукового рівня вищої освіти  спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки Marina Shtefan  разом з науковим керівником Вікторія Ворожбіт-Горбатюк гідно представили результати свого дослідження, українську освіту і нашу освітню пропозицію під час виступу на 16 Міжнародній конференції "SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION" (Латвія). 

Дякуємо Марині та Вікторії Вікторівні, бажаємо успіхів на науковій ниві!

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
"ЛІЦЕНЗУВАННЯ Й АКРЕДИТАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ"

Лекція-зустріч зі стейкхолдерами

18 лютого 2022 р. у межах обов’язкової навчальної дисципліни «Ліцензування й акредитація освітньої діяльності» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 011 Освітологія  д.п.н., проф. кафедри освітології та інноваційної педагогіки Рибалко Л. С. була організована лекція-зустріч. Розповісти про специфіку процесу ліцензування та акредитації закладів загальної середньої освіти, особливості роботи методиста люб’язно погодилася головний спеціаліст районного відділу управління освітою Московського району Харківської міської ради Харківської області Лазаренко Г. А. Зустріч відбувалася за участю куратора магістрів к.п.н., доцента Цапко А. М.

Магістри з ентузіазмом поставилися до заходу. Марія Горєлова, Марія Фендрикова та Анастасія Бабак поставили чимало питань щодо умов працевлаштування та рівня заробітної плати в освітній сфері, специфіки роботи у школі та дитячому садку, перспектив кар’єрного зростання в освітянській професії, умов працевлаштування молодого фахівця до районного управління освіти. На етапі рефлексії заняття здобувачі висловилися щодо подальшого запрошення стейкхолдерів та спеціалістів на теоретичні та практичні заняття з дисципліни.

Дякуємо Галині Анатоліївні за цікаву та інформативну розповідь. Сподіваємося на подальшу співпрацю! 

Тренінг_аспіранти (26.01.22).png
НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
"МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЙОГО РЕЗУЛЬТАТІВ"


Тренінг з написання фахових статей

26 січня 2022 р. викладачами кафедри освітології та інноваційної педагогіки проф. Л. Рибалко та проф. Л. Штефан проведено дистанційний семінар у формі тренінгу з написання фахових статей у межах ОД «Методологія науково-педагогічного дослідження та презентація його результатів» для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти із спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. Здобувачі отримують інформацію теоретичного характеру щодо написання фахових статей. Але вони не мають практичного досвіду – формулювання теми відповідно до змісту дисертації, побудови структури згідно вимог збірки, складання списку літератури, референсу, тощо. Відповідальна за випуск журналу «Теорія та методика навчання та виховання» проф. Л. Штефан провела здобувачів «за лаштунки» роботи видавника з авторами публікацій –  розповіла про умови перевірки на плагіат та порадила електронні сервіси, якими здобувачі можуть користуватися безкоштовно, проаналізувала  помилки авторів-початківців, назвала теми цікавих статей та їх авторів. Викладачка проф. Л. Рибалко, запропонувала здобувачам інтерактивні вправи: придумати назву статті, використовуючи наведені ключові слова; сформулювати мету статті, яка б була дотична до назви, але не дублювала її; провести пошук у пошукових ресурсах дотичних до створеної теми наукових праць; назвати методологічні підходи та методи, що  переважно використовуються авторами статті; відтворити назву та зміст статті за висновком; знайти помилки та відкоригувати список літератури. Для обговорення та висловлення власної думки учасниками були використані ресурси Padlet та Mentimeter. Здобувачі висловилися так:  «Дуже дякую за запрошення на цікавий та наповнений семінар! Було дуже корисно!» (К. Чихаріна), «Семінар був настільки інтенсивний та наповнений інформацією, що не хотілося закінчувати!» (Д. Овсюк), «Завдяки тренінгові побачив свої помилки, такі вправи є корисними» (І. Зелений). Загалом виявили бажання й надалі брати участь у подібних тренінгах, майстерках, практикумах.

Написання фахових статей_треніг2.png
Написання фахових статей_треніг1.png
Зустріч здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки із керівником Психологічної служби університету

8 листопада під час семінарського заняття з дисципліни «Психологія розвитку особистості» зі здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки першого року навчання відбулася зустріч із керівником Психологічної служби університету д.ф.н., професором І. І. Дорожко. У ході спілкування здобувачі не лише ознайомилися з напрямами роботи Психологічної служби, а й отримали відповіді на питання, зокрема щодо особливостей адаптації першокурсників до навчання в закладі вищої освіти. Залучення керівника Психологічної служби до освітнього процесу викликало велику зацікавленість у здобувачів, що виявилося у подальшому обговоренні питань семінару.

ЗДОБУВАЧІ ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ "ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ"

11 березня 2021 р. викладачі кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди д. пед. н., проф. Зеленська Л.Д. та д.пед.н., проф. Ворожбіт-Горбатюк В.В.  в межах навчальної дисципліни «Педагогіка вищої школи» провели для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти бінарну лекцію на тему: Зміст освіти у вищій школі. Прочитання освітніх програм».

ЗДОБУВАЧІ ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПЕРЕЙМАЮТЬ ДОСВІД ВИКЛАДАЧІВ УНІВЕРСИТЕТУ

23 січня 2020 р.

Робота у парах і групах  на занятті з "Академічно і професійно орієнтованого спілкування (англійського)". Тема заняття: "Generalization in Academic Style ". Викладач: проф. Щебликіна Т. А.  На занятті присутня аспірантка 2 року навчання (денна форма)  спеціальності "011 Освітні, педагогічні науки" Садурська Катерина Сергіївна.

Аспіранти третього року навчання під час вивчення дисципліни "Наукові підходи в педагогічних дослідженнях"

Жовтень, 2020 р.

Онлайн лекція д.п.н., професора кафедри педагогіки О.І.Башкір з аспірантами третього року навчання на тему "Методологічні підходи в педагогічних дослідженнях"

ЗДОБУВАЧІ ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ЗАНЯТТЯХ З ДИДАКТИКИ ВАЛЬДОРФСЬКОЇ ШКОЛИ

8 листопада 2019 р.

Заняття з "Дидактика вальдорфської школи",

Викладач: д.п.н., проф. Лупаренко С.Є.

Аспіранти денної форми навчання, 3 курс: Небитова І., Бондаренко А., Лисенко Н., Перепелиця Г. Тема: "Особливості форм і методів організації навчально-виховного процесу". 

Захист здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти наукових доповідей під час онлайн занять з "Педагогіки вищої школи"

Захист здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти наукових доповідей під час онлайн занять з "Педагогіки вищої школи". Тема семінарського заняття "Загальносвітовий і вітчизняний контекст ідеї вищої (університетської) освіти". Викладач д.пед.н., проф. Зеленська Л.Д.

ПЕДАГОГІЧНІ ПРОГУЛЯНКИ
Педагогічні прогулянки_Ворожбіт.jpg

А чи відомо Вам, що перший в Україні університет було відкрито в Харкові? А чи знаєте Ви, що харківським освітянам є чим пишатися? І це не тільки відомі науковці, нобелівські лауреати, засновники педагогічних шкіл і течій, а й представники педагогічних династій, які впродовж багатьох поколінь опікуються освітою і займаються просвітницькою діяльністю. У Вас є сумніви? Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки Ворожбіт-Горбатюк Вікторія Вікторівна на заняттях з історії відкриття і функціонування вищих шкіл Харківщини для аспірантів-іноземних громадян доводить, що нашим освітянам є чим пишатися і є чому в них повчитися.

bottom of page