top of page
Вебінар "Вимоги та рекомендації щодо написання підручників, посібників та інших методичних матеріалів"

🧏‍♀️У межах проведення педагогічних вікендів 24 листопад 2023 року відбувся вебінар «Вимоги та рекомендації щодо написання підручників, посібників та інших методичних матеріалів»📚. 

👩‍💻У його ході д.п.н., доц. Т.С. Твердохліб ознайомила присутніх з видами навчальних видань, вимогами до структурних елементів підручників та навчальних посібників, функціями сучасного підручника та проблемами в галузі підручникотворення для вищої школи. 

💁‍♀️Начальник редакційно-видавничого відділу Шаповалова О. В. надала роз’яснення щодо процедури публікації видань в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди.

👩‍🏫Корисною для слухачів була інформація, якою поділилася зі слухачами д.п.н., проф. Л.А. Штефан. Вона здійснила огляд наукових фахових збірок, які публікуються в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди, висвітлила вимоги до підготовки та оформлення статей в українські наукові журнали категорій А та Б.   

🖥 Запис вебінару можна переглянути за посиланням⬇️

https://youtu.be/BIIY2Va6feM 

Лекція на тему: "Стандарти вищої освіти. Освітня програма, побудова та оновлення. Навчальна програма, робоча навчальна програма, силабус"

17 листопада 2023 року в межах педагогічних вікендів кафедри освітології та інноваційної педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди було прочитано лекцію на тему: «Стандарти вищої освіти. Освітня програма, побудова та оновлення. Навчальна програма, робоча навчальна програма, силабус». 

🧏‍♀️Лектор – доктор педагогічних наук, професор Людмила РИБАЛКО. 

 

👩‍🏫Під час лекції були розглянуті питання, як-от: для чого потрібні стандарти вищої освіти, як відбувається обговорення проєктів Стандартів вищої освіти, які висуваються вимоги до освітньої програми, на основі яких документів слід прописувати компетентності та програмні результати навчання, як правильно складати і оформлювати навчальну програму, робочу навчальну програму силабус. У процесі проведення лекції було використано досвід акредитаційних процесів у ЗВО, наведено приклади із самозвітів гарантів і проєктних груп, проаналізовано недоліки в контексті формування компетентностей і програмних результатів навчання.

 

🧏Лекцію відвідали 37 учасників освітнього процесу ЗВО, серед яких були декани, заступники деканів, завідувачі кафедр, гаранти, науково-педагогічні працівники. 🙋‍♀️Дискусійним виявилося питання складання силабусу, оскільки  форма, що пропонується для його заповнення, повторює зміст і певним чином оформлення робочої навчальної програми📑.

💻Переглянути запис лекції можна за посиланням⤵️

https://youtu.be/m-a7X3faAls

Вебінар на тему: "Цифрові застосунки в науково-дослідницькій роботі"

    10 листопада 2023 року в межах Сковорода-хабу було проведено вебінар на тему "ЦИФРОВІ  ЗАСТОСУНКИ В  НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКІЙ  РОБОТІ". Спікер -  Тетяна Собченко, професорка кафедри освітології та інноваційної педагогіки.
    Під час вебінару було розгянуто можливості використання цифрових застосунків для:

- здійснення ефективного пошуку інформації; відбору та аналізу інформації;                                                        

- проведення дослідницької діяльності;

- організації зворотного звязку з колегами та  учасниками  педагогічних  експериментів;

- проведення  анкетувань,  опитувань,  спостережень,  моніторингу;

- сучасної візуальної  презентації результатів  дослідження.                        

    Учасники вебінару також ознайомилися з принципами академічної доброчесності.

    А ще не обійшлося без АІ, а саме: ознайомлення з нейромережами у науково-дослідній діяльності, їхніми перевагами та недоліками.

Вибіркова навчальна дисципліна "Актуальні питання компаративістських досліджень" для здобувачів-іноземців

    Здобувачі-іноземці третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки щороку самостійно обирають дисципліни з блоку вільного вибору. Поміж інших освітніх компонент високою популярністю користується навчальна дисципліна «Актуальні питання компаративістських досліджень», яка покликана розвивати в аспірантів навички проведення порівняльно-педагогічних досліджень.
    Цьогоріч здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з числа іноземних громадян вивчали навчальну дисципліну «Актуальні питання компаративістських досліджень» англійською мовою. Для того щоб полегшити їм розуміння предмету вивчення, краще орієнтуватися в програмі навчальної дисципліни і завданнях для семінарських занять і самостійної роботи, було опубліковано методичні рекомендації
українською і китайською мовами.
    Такий комплексний мовний підхід до роботи зі здобувачами-іноземцями дозволим їм оволодіти ґрунтовними знаннями у питаннях проведення порівняльно-педагогічних досліджень, готувати проєкти і презентації з теми власного наукового дослідження.

Презентація досвіду використання бібліотеки в КНР
для формування науково-дослідницької компетентності здобувачів
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

      20 квітня 2023 р. на занятті ДВВ «Майстерка з написання наукових праць» (проф. Рибалко Л. С.), кафедра освітології та інноваційної педагогіки, для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 1 курсу навчання відбулася презентація досвіду використання бібліотеки в КНР, яку представила випускниця спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки Хоу Ісюань. Заняття відвідала зав. відділу аспірантури і докторантури Разуменко І. В., якій сподобалася презентація і те, як доповідачка жваво відповідала на запитання – скільки книг за педагогічною тематикою є в бібліотеках КНР, чи представлені наукові роботи українською мовою, як українські дослідники можуть користуватися колекціями електронних бібліотек КНР, які освітні платформи є найбільш популярними в КНР.
       Як зазначила Хоу Ісюань, робота в бібліотеках є дуже популярною в Китаї завдяки великій колекції книг та навчальних матеріалів і приємною атмосферою академічної свободи. Названо популярні електронні ресурси – CNKI (China National Knowledge Infrastructure), WeiPu. Працює Міжнародний  ресурсний центр доступу до китайських фахових журналів, студентських досліджень, статистичних даних, патентів, академічних зображень The Belt and Road. Платформа Wanfang надає доступ до дисертацій, бакалаврських та магістерських робіт, допомагає перевіряти наукові роботи на унікальність, знайти питання до вступних іспитів.
       Зустріч такого формату мотивує здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти до розвитку їхньої науково-дослідницької компетентності. Сподіваємось, що такі зустрічі будуть продовжені.

                                                                                                                                            Юлія ПАНАСЕНКО,
                                                                                                                   здобувачка третього (освітньо-наукового)
                                                                                                                   рівня вищої освіти із спеціальності 015                                                                                                                                      «Професійна педагогіка (за спеціалізаціями)»

Професійне зростання здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

      Приємно спостерігати за професійним зростанням наших здобувачів освіти! А яскравою та переконливою умовою для цього є педагогічна практика! 

      Здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 011 "Освітні, педагогічні науки" НП "Освітологія" активно долучаються до організації освітнього процесу Хнпу Сковороди : фрагменти лекцій та семінарських занять з педагогічних дисциплін, робота кураторів, методичне забезпечення кафедри освітології та інноваційної педагогіки, профорієнтаційні заходи, факультетські та університетські івенти є гарними осередками для фахового становлення наших студентів! 

      Молодь самовіддано працює над собою та підвищенням рівня якості освіти України, що приємно вражає та надихає професорсько-викладацький склад кафедри освітології та інноваційної педагогіки на нові звершення та здобутки!

Індивідуальні заняття з МТнПДПр для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

      У межах проведення індивідуальних занять з МТнПДПр здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти разом з д.п.н., проф. Людмилою Сергіївною Рибалко вивчають методики проведення науково-педагогічних досліджень, особливості експериментального дослідження на прикладі захищених дисертацій, обговорюють труднощі, з якими стикалися дисертанти, проводять майстерки з написання наукових праць, обговорюють основні вимоги до написання есе.

     Досвідом написання дисертації поділився докторант кафедра освітології та інноваційної педагогіки Майнаєв Ф., який проводить дослідження на базі ЗЗСО.

ВИБІРКОВА ДИСЦИПЛІНА "АНДРАГОГІКА" ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ МАГІСТЕРСЬКОГО РІВНЯ
ВИЩОЇ ОСВІТИ

     Другий рік поспіль здобувачам магістерського рівня вищої освіти Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди пропонує вибіркову навчальну дисципліну "Андрагогіка", і другий рік поспіль здобувачі її обирають як професійно орієнтовану освітню компоненту. 

    Навчальна дисципліна "Андрагогіка" була розроблена викладачами і аспірантами кафедри освітології та інноваційної педагогіки і стала результатом наукової роботи над кандидатськими і докторськими дисертаціями. Це приклад коли теоретичні дослідження мають практичну реалізацію в освітньому процесі.

    Цікаво те, що навчальну дисципліну про освіту дорослих обрав контингент саме "дорослих" студентів, які прийшли до нашого університету здобувати другу чи навіть третю вищу освіту. Це свідчить про актуальність андрагогічної науки сьогодні і про затребуваність освітніх пропозицій Сковородиніського університету.

ПЕРСОНАЛІЗОВАНЕ НАВЧАННЯ НА ОПП "ОСВІТОЛОГІЯ"

Унікальність ОПП Освітології полягає в можливості персоналізованого навчання, що яскраво реалізується під час вивчення дисципліни вільного вибору «Технології розвитку критичного мислення» під керівництвом професора кафедри освітології та інноваційної педагогіки, доктора педагогічних наук, професора Вікторії Вікторівни Ворожбіт-Горбатюк.

Крім того, здобувачі-освітологи прекрасно креативно працюють з викладачами в межах студентського гуртка «Навчання через дослідження упродовж 2021/2022 н.р. Тому вивчення ДВВ зорієнтовано на вдосконалення фахових компетентностей здобувачів-освітологів, реалізації інноваційних практик дотично до тем кваліфікаційних робіт.

НАВЧАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ З АСПІРАНТАМИ-ІНОЗЕМЦЯМИ У ВОЄННИЙ ПЕРІОД 

Особливими є заняття зі здобувачами-іноземцями, які зараз перебувають за межами України. Викладачі і здобувачі вибудовують своє спілкування на основі культурного обміну, обміну досвідом, наукового обміну.

Наші аспіранти-іноземці зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки є досвідченими фахівцями у різних галузях, вони - викладачі-практики зі значним досвідом, вони вмотивовані, цілеспрямовані, готові вчитися і науково реалізовуватися. 

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА "АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ" ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ-МАГІСТРІВ ОП "ОСВІТОЛОГІЯ" 

     Викладання навчальної дисципліни «Адміністративний менеджмент» для здобувачів-магістрантів ОП «Освітологія» має на меті сформувати у них здатність визначати і розв’язувати складні професійні задачі управління закладами освіти завдяки правильному використанню принципів та інструментів адміністрування; оволодіння сучасними науковими концепціями, методами та технологіями підвищення ефективності управління організаційними структурами, організацією; формування компетентностей, необхідних для забезпечення функціонування механізмів адміністрування у процесі управління закладами освіти, що характеризуються невизначеністю умов і вимог.

     Для досягнення поставленої мети під час навчальних занять відпрацьовувались сучасні технології здійснення моніторингу діяльності закладів освіти різного рівня. Зокрема найбільш ефективними і цікавими для магістрантів виявились методи формування цілей Management By Objectives, їхнього аналізу SWOT-аналіз і модель PRIMO-F.

     Для того щоб полегшити оволодіння зазначеним методами організації адміністративної діяльності викладач курсу д.п.н. Боярська-Хоменко А.В. часто послуговувалась методом класичного мозкового штурму і зворотного мозкового штурму. Застосування такого інтерактивного методу полегшувало сприйняття досить складного навчального матеріалу, дозволяло відпрацювати різні технології адміністративного менеджменту керівників закладів освіти.

УЧАСТЬ ЗДОБУВАЧКИ 4 РОКУ НАВЧАННЯ ТРЕТЬОГО ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ У МІЖНАРОДНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ "SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION"

Здобувачка 4 року навчання третього освітньо-наукового рівня вищої освіти  спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки Marina Shtefan  разом з науковим керівником Вікторія Ворожбіт-Горбатюк гідно представили результати свого дослідження, українську освіту і нашу освітню пропозицію під час виступу на 16 Міжнародній конференції "SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION" (Латвія). 

Дякуємо Марині та Вікторії Вікторівні, бажаємо успіхів на науковій ниві!

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
"ЛІЦЕНЗУВАННЯ Й АКРЕДИТАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ"

Лекція-зустріч зі стейкхолдерами

18 лютого 2022 р. у межах обов’язкової навчальної дисципліни «Ліцензування й акредитація освітньої діяльності» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 011 Освітологія  д.п.н., проф. кафедри освітології та інноваційної педагогіки Рибалко Л. С. була організована лекція-зустріч. Розповісти про специфіку процесу ліцензування та акредитації закладів загальної середньої освіти, особливості роботи методиста люб’язно погодилася головний спеціаліст районного відділу управління освітою Московського району Харківської міської ради Харківської області Лазаренко Г. А. Зустріч відбувалася за участю куратора магістрів к.п.н., доцента Цапко А. М.

Магістри з ентузіазмом поставилися до заходу. Марія Горєлова, Марія Фендрикова та Анастасія Бабак поставили чимало питань щодо умов працевлаштування та рівня заробітної плати в освітній сфері, специфіки роботи у школі та дитячому садку, перспектив кар’єрного зростання в освітянській професії, умов працевлаштування молодого фахівця до районного управління освіти. На етапі рефлексії заняття здобувачі висловилися щодо подальшого запрошення стейкхолдерів та спеціалістів на теоретичні та практичні заняття з дисципліни.

Дякуємо Галині Анатоліївні за цікаву та інформативну розповідь. Сподіваємося на подальшу співпрацю! 

Тренінг_аспіранти (26.01.22).png
НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
"МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЙОГО РЕЗУЛЬТАТІВ"


Тренінг з написання фахових статей

26 січня 2022 р. викладачами кафедри освітології та інноваційної педагогіки проф. Л. Рибалко та проф. Л. Штефан проведено дистанційний семінар у формі тренінгу з написання фахових статей у межах ОД «Методологія науково-педагогічного дослідження та презентація його результатів» для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти із спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. Здобувачі отримують інформацію теоретичного характеру щодо написання фахових статей. Але вони не мають практичного досвіду – формулювання теми відповідно до змісту дисертації, побудови структури згідно вимог збірки, складання списку літератури, референсу, тощо. Відповідальна за випуск журналу «Теорія та методика навчання та виховання» проф. Л. Штефан провела здобувачів «за лаштунки» роботи видавника з авторами публікацій –  розповіла про умови перевірки на плагіат та порадила електронні сервіси, якими здобувачі можуть користуватися безкоштовно, проаналізувала  помилки авторів-початківців, назвала теми цікавих статей та їх авторів. Викладачка проф. Л. Рибалко, запропонувала здобувачам інтерактивні вправи: придумати назву статті, використовуючи наведені ключові слова; сформулювати мету статті, яка б була дотична до назви, але не дублювала її; провести пошук у пошукових ресурсах дотичних до створеної теми наукових праць; назвати методологічні підходи та методи, що  переважно використовуються авторами статті; відтворити назву та зміст статті за висновком; знайти помилки та відкоригувати список літератури. Для обговорення та висловлення власної думки учасниками були використані ресурси Padlet та Mentimeter. Здобувачі висловилися так:  «Дуже дякую за запрошення на цікавий та наповнений семінар! Було дуже корисно!» (К. Чихаріна), «Семінар був настільки інтенсивний та наповнений інформацією, що не хотілося закінчувати!» (Д. Овсюк), «Завдяки тренінгові побачив свої помилки, такі вправи є корисними» (І. Зелений). Загалом виявили бажання й надалі брати участь у подібних тренінгах, майстерках, практикумах.

Написання фахових статей_треніг2.png
Написання фахових статей_треніг1.png
Зустріч здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки із керівником Психологічної служби університету

8 листопада під час семінарського заняття з дисципліни «Психологія розвитку особистості» зі здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки першого року навчання відбулася зустріч із керівником Психологічної служби університету д.ф.н., професором І. І. Дорожко. У ході спілкування здобувачі не лише ознайомилися з напрямами роботи Психологічної служби, а й отримали відповіді на питання, зокрема щодо особливостей адаптації першокурсників до навчання в закладі вищої освіти. Залучення керівника Психологічної служби до освітнього процесу викликало велику зацікавленість у здобувачів, що виявилося у подальшому обговоренні питань семінару.

ЗДОБУВАЧІ ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ "ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ"

11 березня 2021 р. викладачі кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди д. пед. н., проф. Зеленська Л.Д. та д.пед.н., проф. Ворожбіт-Горбатюк В.В.  в межах навчальної дисципліни «Педагогіка вищої школи» провели для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти бінарну лекцію на тему: Зміст освіти у вищій школі. Прочитання освітніх програм».

ЗДОБУВАЧІ ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПЕРЕЙМАЮТЬ ДОСВІД ВИКЛАДАЧІВ УНІВЕРСИТЕТУ

23 січня 2020 р.

Робота у парах і групах  на занятті з "Академічно і професійно орієнтованого спілкування (англійського)". Тема заняття: "Generalization in Academic Style ". Викладач: проф. Щебликіна Т. А.  На занятті присутня аспірантка 2 року навчання (денна форма)  спеціальності "011 Освітні, педагогічні науки" Садурська Катерина Сергіївна.

Аспіранти третього року навчання під час вивчення дисципліни "Наукові підходи в педагогічних дослідженнях"

Жовтень, 2020 р.

Онлайн лекція д.п.н., професора кафедри педагогіки О.І.Башкір з аспірантами третього року навчання на тему "Методологічні підходи в педагогічних дослідженнях"

ЗДОБУВАЧІ ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ЗАНЯТТЯХ З ДИДАКТИКИ ВАЛЬДОРФСЬКОЇ ШКОЛИ

8 листопада 2019 р.

Заняття з "Дидактика вальдорфської школи",

Викладач: д.п.н., проф. Лупаренко С.Є.

Аспіранти денної форми навчання, 3 курс: Небитова І., Бондаренко А., Лисенко Н., Перепелиця Г. Тема: "Особливості форм і методів організації навчально-виховного процесу". 

Захист здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти наукових доповідей під час онлайн занять з "Педагогіки вищої школи"

Захист здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти наукових доповідей під час онлайн занять з "Педагогіки вищої школи". Тема семінарського заняття "Загальносвітовий і вітчизняний контекст ідеї вищої (університетської) освіти". Викладач д.пед.н., проф. Зеленська Л.Д.

ПЕДАГОГІЧНІ ПРОГУЛЯНКИ
Педагогічні прогулянки_Ворожбіт.jpg

А чи відомо Вам, що перший в Україні університет було відкрито в Харкові? А чи знаєте Ви, що харківським освітянам є чим пишатися? І це не тільки відомі науковці, нобелівські лауреати, засновники педагогічних шкіл і течій, а й представники педагогічних династій, які впродовж багатьох поколінь опікуються освітою і займаються просвітницькою діяльністю. У Вас є сумніви? Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки Ворожбіт-Горбатюк Вікторія Вікторівна на заняттях з історії відкриття і функціонування вищих шкіл Харківщини для аспірантів-іноземних громадян доводить, що нашим освітянам є чим пишатися і є чому в них повчитися.

bottom of page