МЕТОДИЧНІ НАПРАЦЮВАННЯ

ПЕДАГОГІЧНІ ПРОГУЛЯНКИ
Педагогічні прогулянки_Ворожбіт.jpg

А чи відомо Вам, що перший в Україні університет було відкрито в Харкові? А чи знаєте Ви, що харківським освітянам є чим пишатися? І це не тільки відомі науковці, нобелівські лауреати, засновники педагогічних шкіл і течій, а й представники педагогічних династій, які впродовж багатьох поколінь опікуються освітою і займаються просвітницькою діяльністю. У Вас є сумніви? Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки Ворожбіт-Горбатюк Вікторія Вікторівна на заняттях з історії відкриття і функціонування вищих шкіл Харківщини для аспірантів-іноземних громадян доводить, що нашим освітянам є чим пишатися і є чому в них повчитися.

ЗДОБУВАЧІ ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПЕРЕЙМАЮТЬ ДОСВІД ВИКЛАДАЧІВ УНІВЕРСИТЕТУ

23 січня 2020 р.

Робота у парах і групах  на занятті з "Академічно і професійно орієнтованого спілкування (англійського)". Тема заняття: "Generalization in Academic Style ". Викладач: проф. Щебликіна Т. А.  На занятті присутня аспірантка 2 року навчання (денна форма)  спеціальності "011 Освітні, педагогічні науки" Садурська Катерина Сергіївна.

ЗДОБУВАЧІ ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ "ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ"

11 березня 2021 р. викладачі кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди д. пед. н., проф. Зеленська Л.Д. та д.пед.н., проф. Ворожбіт-Горбатюк В.В.  в межах навчальної дисципліни «Педагогіка вищої школи» провели для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти бінарну лекцію на тему: Зміст освіти у вищій школі. Прочитання освітніх програм».

ЗДОБУВАЧІ ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ЗАНЯТТЯХ З ДИДАКТИКИ ВАЛЬДОРФСЬКОЇ ШКОЛИ

8 листопада 2019 р.

Заняття з "Дидактика вальдорфської школи",

Викладач: д.п.н., проф. Лупаренко С.Є.

Аспіранти денної форми навчання, 3 курс: Небитова І., Бондаренко А., Лисенко Н., Перепелиця Г. Тема: "Особливості форм і методів організації навчально-виховного процесу". 

Аспіранти третього року навчання під час вивчення дисципліни "Наукові підходи в педагогічних дослідженнях"

Жовтень, 2020 р.

Онлайн лекція д.п.н., професора кафедри педагогіки О.І.Башкір з аспірантами третього року навчання на тему "Методологічні підходи в педагогічних дослідженнях"

Захист здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти наукових доповідей під час онлайн занять з "Педагогіки вищої школи"

Захист здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти наукових доповідей під час онлайн занять з "Педагогіки вищої школи". Тема семінарського заняття "Загальносвітовий і вітчизняний контекст ідеї вищої (університетської) освіти". Викладач д.пед.н., проф. Зеленська Л.Д.