МЕТОДИЧНИЙ ДОСВІД ВИКЛАДАЧІВ

ПЕДАГОГІЧНІ ПРОГУЛЯНКИ

А чи відомо Вам, що перший в Україні університет було відкрито в Харкові? А чи знаєте Ви, що харківським освітянам є чим пишатися? І це не тільки відомі науковці, нобелівські лауреати, засновники педагогічних шкіл і течій, а й представники педагогічних династій, які впродовж багатьох поколінь опікуються освітою і займаються просвітницькою діяльністю. У Вас є сумніви? Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки Ворожбіт-Горбатюк Вікторія Вікторівна на заняттях з історії відкриття і функціонування вищих шкіл Харківщини для аспірантів-іноземних громадян доводить, що нашим освітянам є чим пишатися і є чому в них повчитися.

ЗДОБУВАЧІ ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПЕРЕЙМАЮТЬ ДОСВІД ВИКЛАДАЧІВ УНІВЕРСИТЕТУ

23 січня 2020 р.

Робота у парах і групах  на занятті з "Академічно і професійно орієнтованого спілкування (англійського)". Тема заняття: "Generalization in Academic Style ". Викладач: проф. Щебликіна Т. А.  На занятті присутня аспірантка 2 року навчання (денна форма)  спеціальності "011 Освітні, педагогічні науки" Садурська Катерина Сергіївна.

ЗДОБУВАЧІ ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ЗАНЯТТЯХ З ДИДАКТИКИ ВАЛЬДОРФСЬКОЇ ШКОЛИ

8 листопада 2019 р.

Заняття з "Дидактика вальдорфської школи",

Викладач: д.п.н., проф. Лупаренко С.Є.

Аспіранти денної форми навчання, 3 курс: Небитова І., Бондаренко А., Лисенко Н., Перепелиця Г. Тема: "Особливості форм і методів організації навчально-виховного процесу". 

Аспіранти третього року навчання під час вивчення дисципліни "Наукові підходи в педагогічних дослідженнях"

Жовтень, 2020 р.

Онлайн лекція д.п.н., професора кафедри педагогіки О.І.Башкір з аспірантами третього року навчання на тему "Методологічні підходи в педагогічних дослідженнях"

Захист здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти наукових доповідей під час онлайн занять з "Педагогіки вищої школи"

Захист здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти наукових доповідей під час онлайн занять з "Педагогіки вищої школи". Тема семінарського заняття "Загальносвітовий і вітчизняний контекст ідеї вищої (університетської) освіти". Викладач д.пед.н., проф. Зеленська Л.Д.

© 2019–2020 Кафедра педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди