ЗДОБУВАЧАМ  ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО)  РІВНЯ

Оголошення

Навчальна дисципліна "Педагогіка"

Педагогічна практика у закладах загальної та спеціалізованої середньої освіти

Безперервна пропедевтична педагогічна практика у закладах загальної середньої освіти

Організаційно-виховна педагогічна практика в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку

© 2019–2020 Кафедра педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди