top of page

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Академічна доброчесність_2.jpg

НОРМАТИВНА ТА МЕТОДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Кодекс академічної доброчесності Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

План заходів кафедри освітології та інноваційної педагогіки для забезпечення дотримання принципів академічної доброчесності здобувачами другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти зі спеціальності «011 – Освітні, педагогічні науки»

на 2023/2024 навчальний рік

План заходів кафедри освітології та інноваційної педагогіки для забезпечення дотримання принципів академічної доброчесності здобувачами другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти зі спеціальності «011 – Освітні, педагогічні науки»

на 2022/2023 навчальний рік

Рекомендації МОН України щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (лист №1/11-8681 від 15.08.2018)

Аналітична записка «Запобігання окремих проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності» (лист МОН України №1/9-263 від 20.05.2020)

Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності (SAIUP)

Веб-навігатор "Програмне забезпечення для перевірки наукових текстів на ознаки плагіату"

Інформаційні бюлетені "Академічна доброчесність"

bottom of page