ОПП "ОСВІТОЛОГІЯ"

Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти
зі спеціальності "011 Освітні, педагогічні науки"
"ОСВІТОЛОГІЯ"

images.jfif

Навчально-методичне забезпечення освітніх компонент