top of page
Новини_1.png

НОВИНИ

Відбувся захист дисертації Твердохліб Тетяни Сергіївни на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук 

ЛИСТОПАД 26, 2020

26 листопада 2020 р. о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 відбувся захист дисертації Твердохліб Тетяни Сергіївни на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук.

Тема дисертації: "Теорія і практика розвитку педагогічної освіти у системі навчальних закладів православної церкви в Україні (ХІХ-початок ХХ ст.)".

Науковий консультант: д.п.н., проф., проф. кафедри педагогіки Рогова Тетяна Володимирівна.

Офіційні опоненти: Вихрущ Віра Олександрівна, д.п.н., проф., проф. кафедри педагогіки та інноваційної освіти Національний університет "Львівська Політехніка";

-Зузяк Тетяна Петрівна, д.п.н, доцент, завідувачка кафедри образотворчого, декоративного мистецтва, технологій та безпеки життєдіяльності Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;

 - Філоненко Оксана Володимирівна, д.п.н., доцент, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Вітаємо Тетяну Сергіївну і наукового консультанта Рогову Тетяну Володимирівну з успішним захистом дисертації!

Відбувся захист дисертації Красіна Сергія Анатолійовича за темою  "Формування готовності до усвідомленого батьківства студентів закладів вищої освіти"

ЛИСТОПАД 17, 2020

В одноразовій спеціалізованій вченій раді відбувся захист дисертації Красіна  Сергія Анатолійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю «Освітні, педагогічні науки».

Тема дисертації "ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО УСВІДОМЛЕНОГО БАТЬКІВСТВА СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ"

Науковий керівник: д.п.н., проф., проф. кафедри педагогіки Ткачова Наталія Олександрівна.

Голова ради: 

Довженко Тетяна Олексіївна, д.п.н., проф., декан факультету початкового навчання Харківського  національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

 Рецензенти:

Калашник  Любов Сергіївна, д.п.н., проф., завідувач Центру міжнародного співробітництва та міжнародної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди;

Васильєва Світлана Олександрівна, д.п.н., доцент, проф. кафедри педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

Опоненти:  

Москальова Людмила Юріївна, д.п.н., проф., проректор з наукової роботи Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького;  

Трубавіна Ірина Миколаївна, д.п.н., проф.,  проф.  кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Національної академії Національної  гвардії  України. 

Вітаємо здобувача Красіна С.А. та наукового керівника д.п.н., проф. Ткочову Н.О. з успішним захистом дисертації.

Всесвітній день науки.

«Ніч "молодої" науки в ХНПУ імені Г. С. Сковороди» 

ЛИСТОПАД 10, 2020

У стінах Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди з нагоди Всесвітнього дня науки в імʼя миру та розвитку (World Science Day for Peace and Development) 10 листопада проведено традиційне свято для наукової спільноти закладу освіти – «Ніч "молодої" науки в педагогічному».

За ініціативи в.о. ректора ХНПУ ім. Г. С. Сковороди д.пед.н., проф., член-кор. НАНП України Ю. Д. Бойчука та голови ради молодих учених д.п.н., доц., проф. кафедри педагогіки О. І. Башкір у цей день проведено конкурс відеороликів «SKOVORODA_SCIENCE».

У категорії конкурсу «Я – молодий науковець і цим пишаюся» в онлайн-форматі студенти університету взяли участь у науковому челенджі з метою підвищення рівня інформованості про наукову діяльність студентських наукових товариств факультетів.

Високоповажними членами журі завідувачем кафедри педагогіки, д.пед.н., проф. Золотухіною С.Т. (голова журі), головою ради молодих учених, д.пед.н., доц., проф. каф. пед. Башкір О.І., деканом фізико-математичного фак-ту, д.пед.н., проф. Пономарьовою Н.О., координатором з наукової роботи фак-ту дошкільної освіти, к.пед.н., доц., доц. каф. теорії і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін Мкртичян О.А., головою спілки студентів та молоді університету Касалапом Д.А. визначено номінантів і переможців.

Історичний факультет – номінація «Професійне спрямування наукової роботи»!

Природничий факультет – номінація «Гармонія освітньо-наукового середовища»!

Факультет мистецтв – номінація «Візуалізація наукових досягнень»!

Факультет психології і соціології – номінація «Науковий релакс»!

Факультет дошкільної освіти – номінація «Фундаментальність наукової роботи»!

Факультет іноземної філології переміг у номінації «Інтеграція студентської науки в міжнародний освітній простір» та посів ІІІ місце в конкурсі!

Фізико-математичний факультет переміг у номінації «Змістове розкриття тематики конкурсу» та посів ІІ місце в конкурсі!

Український мовно-літературний факультет імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка переміг у номінації «Професійна презентація студентської роботи» та посів І місце в конкурсі!

Факультет початкового навчання переміг у номінації «Сторітейлінг наукової роботи» та отримав Гран-прі конкурсу!

Окремою родзинкою заходу «SKOVORODA_SCIENCE» категорії «Я – молодий науковець і цим пишаюся!» стало визначення номінації «Глядацька симпатія», яку учасники та глядачі визначали в онлайн-форматі. Усього проголосували 1149 осіб. За результатами глядацького голосування найбільше голосів набрали український мовно-літературний факультет імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка та природничий факультет з різницею лише у три голоси, розділивши таким чином навпіл перемогу в номінації.

В ім’я науки, в ім’я миру та розвитку щиро вітаємо переможців, учасників і координаторів з наукової роботи факультетів ХНПУ ім. Г. С. Сковороди!

photo5327918557620712288.jpg
IMG_20201111_050756.jpg
photo5327918557620712289.jpg
гран-прі (1).jpg
IMG_20201111_090641.jpg
IMG_20201111_085815.jpg

Вебінар "ОСВІТА ДОРОСЛИХ: ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА, ПАРТНЕРСТВО"

ЛИСТОПАД 05, 2020

05 листопада 2020 року відбувся вебінар «ОСВІТА ДОРОСЛИХ: ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА, ПАРТНЕРСТВО», організований кафедрою педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди спільно з Інститутом педагогічної освіти та освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. До вебінару долучилися науковці з різних куточків України та закладів освіти різного рівня: Національна академія національної гвардії України (м. Харків), Харківський національний університет внутрішніх справ, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Науково-методичні центри професійної освіти Львівської та Дніпропетровської областей, Кременчуцький професійний ліцей імені А.С. Макаренка.

Спікерами були провідні учені України: Лук’янова Лариса Борисівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України розкрила питання зарубіжного досвіду підготовки андрагогів;

- Аніщенко Олена Валеріївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України із доповіддю «Національний освітній простір: можливості для підготовки андрагогів»;

- Друганова Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки ХНПУ імені Г.С. Сковороди представила досвід формування готовності до професійного кар'єрного зростання випускників аспірантури Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди»;

- Лупаренко Світлана Євгенівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки ХНПУ імені Г.С. Сковороди представила цікаву доповідь «Учитися в себе: джерела саморозвитку особистості»;

- Партола Вікторія Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті ХНПУ імені Г.С. Сковороди розкрила проблему подолання бар'єрів в освіті дорослих: антропософсько-орієнтований підхід». 

Програма заходу була насиченою та цікавою. Науковці, викладачі та аспіранти долучилися до обговорення проблем навчання дорослого населення, взяли участь у науковій дискусії та окреслили перспективи подальшого партнерства.

Актуальні проблеми академічної доброчесності в освітньому
та науковому середовищі

ЛИСТОПАД 02, 2020

2.11.2020р під час онлайн-вебінару з академічної доброчесності ми обговорювали з освітянами шляхи формування академічної культури доброчесності та якості освіти.

Академічна доброчесність, практики освітян з даної проблеми, поради експертів, нормативно-правове забезпечення щодо аспектів якості освіти – важливі питання, що турбують академічну спільноту.

Шукали разом ефективні кроки щодо розвитку структури академічної доброчесності в навчальних закладах, ознайомилися з українськими та міжнародними практиками забезпечення дотримання норм академічної доброчесності в сучасному освітньому середовищі.

Учасники деталізували своє розуміння основних норм академічної доброчесності, порушень, а також дізналися, як убезпечити себе від пастки „випадкових” порушень, згадали про методичні матеріали та ресурси тощо.

Доречним і цікавим доповненням до сказаного були слайди, що допомогли яскравіше представити пропоновані думки з порушеного питання. Питань з даної проблеми багато, шляхи вирішення проблеми – знайдено.

Вебінар - акад.доброчесність 1 (2.11.202
Вебінар - акад.доброчесність 5 (2.11.202
Вебінар - акад.доброчесність 6 (2.11.202
Вебінар - акад.доброчесність 4 (2.11.202
Вебінар - акад.доброчесність 7 (2.11.202

Співробітники кафедри педагогіки взяли участь у V Всеукраїнському науково-методологічному семінарі з історії освіти «Дослідницькі підходи до історико-педагогічних розвідок: від традицій до новацій»

ЖОВТЕНЬ 21, 2020

21 жовтня 2020 р. співробітники кафедри педагогіки (д-р пед. наук, професор, завідувач кафедри Золотухіна С.Т., д-р пед. наук, доцент кафедри Боярська-Хоменко А. В., д-р пед. наук, професор, професор кафедри Ворожбіт-Горбатюк В. В., д-р пед. наук, професор, професор кафедри Зеленська Л. Д., канд. пед. наук, доцент, докторант кафедри Балацинова А. Д., канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри Борисенко Н. О. ) в онлайн-форматі взяли участь у V Всеукраїнському науково-методологічному семінарі з історії освіти «Дослідницькі підходи до історико-педагогічних розвідок: від традицій до новацій», організованому відділом педагогічного джерелознавства та біографістики Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України спільно з Відділенням загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України, Національним педагогічним університетом імені М. П. Драгоманова, Педагогічним інститутом Київського університету імені Бориса Грінченка, кафедрою педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені професора Є. Пєтухова Херсонського державного університету.

20201021-02.jpg
20201021-06.jpg
20201021-05.jpg
20201021-09-300x169.jpg

Плідна робота кафедри – кузня нових гіпотез та ідей

ЖОВТЕНЬ 13, 2020
IMG_6383.jpg

Кожне засідання кафедри – джерело нових педагогічних ідей і відкриттів, майстерня інновативних технологій і обмін досвідом, пошук ефективних шляхів долання освітніх труднощів (карантинних і дистанційних обмежень та ін.).

Сьогодні ми обговорювати декілька питань: особливості розвитку аспірантури та організації педагогічного процесу в умовах карантину. Заслуховували, обговорювали, корегували – діяли!

Інформативно важливою, цікавою, ґрунтовною була доповідь д.п.н., проф. Ворожбіт-Горбатюк В.В. про курс «Інформаційно-педагогічні студії».

Так, освіта на дистанційному навчанні, але це не може обмежити бажання творчого вчителя шукати (моніторити, проектувати, розробляти, реформувати, адаптувати...) ефективні шляхи якісного функціонування освітніх систем, інституцій та  удосконалення педагогічного процесу в умовах сьогодення.

Плідна робота кафедри - кузня нових гіпотез та ідей!

IMG_6386.jpg
IMG_6363.jpg
IMG_6405.jpg

Посвята в аспіранти кафедри педагогіки

ЖОВТЕНЬ 13, 2020

13 жовтня на кафедрі педагогіки відбулося традиційне свято "Посвята в аспіранти". 

Традиційно кожного року відбувається урочиста посвята молодих науковців до лав дослідників історико-педагогічної науки. Мить хвилююча і радісна. Щасливих аспірантів надихали досвідчені науковці, замріяні аспіранти урочисто обіцяли досліджувати, не виснажуватися... і вчасно звітувати про виконану роботу. Як завжди було затишно, родинно і ...науково обгрунтовано...

Ми бажаємо нашим аспірантам натхнення, невичерпних сил для наукової роботи, нових відкриттів, досягнень і звершень! А науковим керівникам - гордості за своїх учнів! 

Пишаємося нашими науковими школами які зростають і дарують світу джерело освітніх надбань.

IMG_6338.jpg
IMG_6317.JPG
IMG_6322.jpg
IMG_6346.jpg

Проведено робочу зустріч завідувача кафедри педагогіки Золотухіної С.Т. з аспірантами та докторантами першого року навчання

ВЕРЕСЕНЬ 23, 2020

23 вересня відбулася робоча зустріч завідувача кафедри педагогіки Золотухіної С. Т. з аспірантами та докторантами першого року навчання. Світлана Трохимівна познайомила здобувачів із графіком освітнього процесу та науковою діяльністю кафедри педагогіки. Аспірантам було запропоновано обрати навчальні дисципліни вибіркового компоненту ОНП відповідно до власних наукових інтересів.

Науково-педагогічний колектив кафедри вітає здобувачів і бажає успіхів у навчанні та наукових пошуках!!!

Проведено міжкафедральний науково-методичний семінар

для наукових керівників "Особливості підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти до захисту дисертації"

ВЕРЕСЕНЬ 17, 2020
17 вересня кафедрою педагогіки було проведено міжкафедральний науково-методичний семінар для наукових керівників на тему: «Особливості підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти до захисту дисертації». На семінарі обговорювалися питання створення одноразових спеціалізованих рад у ЗВО та наукових установах, підготовки документів для подання до ради, вимоги до організації фахового семінару тощо.
Керівник науково-методичного семінару – д.п.н., проф. Н. О. Ткачова.
Секретар семінару – к.п.н. А. М. Цапко.

Відбулося попереднє обговорення дисертацій аспірантки  Ду Цзінсюй та аспіранта Красіна С. А. (спеціальність "011 Освітні, педагогічні науки")

ВЕРЕСЕНЬ 15, 2020
15 вересня 2020 р. на засіданні фахового семінару, проведеного на базі кафедри педагогіки, у дистанційному форматі відбулося попереднє обговорення дисертації аспірантки Ду Цзінсюй (КНР) «Формування підприємницькій компетентності студентів у закладах вищої освіти КНР» (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Ткачова Н. О.) та аспіранта Красіна С. А. (Україна) «Формування готовності до усвідомленого батьківства студентів закладів вищої освіти» (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Ткачова Н. О.). З рецензіями виступили: д.п.н., проф. Попова О. В., д.п.н., проф. Лупаренко С. Є., д.п.н., проф. Калашник Л. С., д.п.н., доц. Васильєва С. О.

Викладачі кафедри склали іспит з англійської мови

ЧЕРВЕНЬ 27, 2020
Курси англійської
27 червня 2020 р. викладачі кафедри педагогіки професор Васильєва С. О., професор Ткачова Н. О., доцент Каліна К. Є., які успішно завершили навчання на мовних курсах на базі факультету іноземної філології ХНПУ імені Г. С. Сковороди, склали іспит з англійської мови (рівень В2).

Консультування проєктної групи директором Центру ліцензування, акредитації і контролю якості освіти к.п.н., доц. І.Єсьман

ЧЕРВЕНЬ 26, 2020
изображение_viber_2021-06-06_13-11-00.jp
26 червня 2020 р. директор Центру ліцензування, акредитації і контролю якості освіти к.п.н., доц. І.Єсьман провела консультування проєктної групи спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти щодо змін у Національній рамці кваліфікацій України та їх врахування у реалізації ОНП «Освітні, педагогічні науки». Також І.Єсьман проконсультувала членів проєктної групи щодо особливостей розробки робочих навчальних програм та силабусів, складання самозвіту для акредитації.

Відбулася семестрова атестація аспірантів І–ІІІ років навчання зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

ЧЕРВЕНЬ 25, 2020
25 червня 2020 р. на кафедрі педагогіки була проведена атестація аспірантів І–ІІІ років навчання зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. Під час атестації аспіранти прозвітували про виконання індивідуального плану роботи.
DSC_0026.JPG
DSC_0039.jpg
DSC_0011.JPG
DSC_0096.JPG

Відбулося попереднє обговорення дисертацій аспірантів із КНР Ду Цзінсюй та Ван Юечжи (спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки)

ЧЕРВЕНЬ 24, 2020
Китайці_попередній захист.jpg
24 червня 2020 р. в дистанційному форматі відбулось перше попереднє обговорення дисертацій аспірантів із КНР Ду Цзінсюй «Формування підприємницькій компетентності студентів у закладах вищої освіти КНР» (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Ткачова Н. О.) та Ван Юечжи «Музичне виховання молодших школярів у вальдорфських школах КНР та України» (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Іонова О. М.). З рецензіями виступили: доктор педагогічних наук, професор Тарарак Н. Г. та доктор педагогічних наук, професор Лупаренко С. Є.

Проведено навчально-методичний семінар з питань організації та проведення організаційно-виховної практики в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку

ЧЕРВЕНЬ 24, 2020
Дитячі табори.jpg
24 червня 2020 р. на засіданні навчально-методичного семінару було підведено підсумки підготовчої роботи викладачів кафедри щодо проведення організаційно-виховної практики студентів ІІІ курсів університету в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку влітку 2020 року.

Відбулася урочиста церемонія нагородження викладачів

і співробітників ХНПУ імені Г. С. Сковороди

ЧЕРВЕНЬ 23, 2020
23 червня 2020 року відбулася врочиста церемонія нагородження викладачів та співробітників нашого університету за успіхи в науковій та освітянській діяльності. Учасників урочистого заходу особисто привітав та вручив почесні нагороди в.о. ректора ХНПУ імені Г. С. Сковороди професор Бойчук Ю. Д., який подякував академічній громаді університету за наполегливу самовіддану працю на благо освіти, науки та держави в цілому. Почесну грамоту за вагомий внесок у розвиток університетської науки отримала професор кафедри педагогіки Башкір О. І. Дипломами були нагороджені професори кафедри: Зеленська Л. Д., Рибалко Л. С., Рогова Т. В., Попова О. В ., Ткачова Н. О. Вітаємо всіх учасників зустрічі з почесними нагородами та бажаємо їм ніколи не зупинятися на досягнутому, нових наукових злетів і перемог!
%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%
Нагородження_Зеленська.jpg
Нагородження_Рибалко.jpg
Нагородження_Рогова.jpg
Нагородження_Попова.jpg
Нагородження_Ткачова.jpg

Проведено підсумкову атестацію аспірантів ІV року навчання

ЧЕРВЕНЬ 23, 2020
23 червня 2020 р. на засіданні науково-методичного семінару кафедри педагогіки про виконання індивідуального плану звітували аспіранти ІV року навчання спеціальності 011 Науки про освіту).
DSC_0099.JPG
DSC_0138.JPG

Завершено науково-викладацьку практику

ЧЕРВЕНЬ 15, 2020

Науково-викладацька практика здобувачів ступеня доктора філософії 3 року навчання за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки проходила з 11 травня по 13 червня 2020 р. Метою науково-викладацької практики є оволодіння здобувачами сучасними методами, формами та засобами навчання й виховання, формування в них на базі одержаних у закладі вищої освіти знань із базових психолого-педагогічних дисциплін, професійних навичок і вмінь для вирішення конкретних навчально-виховних завдань в умовах реального педагогічного процесу.

Через карантинні обмеження практика здійснювалася дистанційно. В умовах обговорення звітної документації під час підсумкової конференції 17 червня 2020 року аспіранти проявили високий рівень оволодіння такими компетентностями:

-  уміння використовувати в професійній діяльності нормативно-правові й програмно-методичні документи, що визначають місію, мету, завдання, зміст, форми й методи організації освітнього процесу ЗВО;

-   уміння аргументувати вибір форм, методів, технологій навчання і виховання у ЗВО з урахуванням сучасних викликів, проєктувати освітній процес у вищій школі, вирішувати питання забезпечення якості освітньої діяльності ЗВО;

-    здатність брати участь у реалізації наукової компоненти підготовки здобувачів першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти, враховуючи положення академічної і професійної доброчесності;

-  уміння орієнтуватися у змісті педагогічної інноватики, оцінювати теоретичну й практичну значущість освітніх нововведень, використовувати досягнення педагогічної інноватики у власній науковій і педагогічній діяльності;

-    здатність до педагогічної рефлексії з метою виявлення своїх потенційних можливостей та визначення стратегій саморозвитку й професійного самовдосконалення;

-    здатність володіти діагностичним інструментарієм моніторингу якості освіти.

Результати обговорення й оцінювання результатів звітної документації фіксують 80 відсотків високого рівня оволодіння аспірантами відповідними компетентностями. Зокрема варто наголосити на роботах Т.В. Бондар, Т.Я. Грановської, Д.М. Кохан, С.А. Красіна, О.О. Кім, виразними показниками яких є послідовність виконання, позитивне ставлення до навчальної та науково-дослідної роботи в умовах карантину, активність, старанність, креативність і самоорганізованість.

У цілому науково-викладацька практика пройшла успішно, усі аспіранти відповідально поставилися до виконання завдань практики в умовах карантину, про що свідчать їхні виступи, критичний аналіз її організації, а також пропозиції, що висловлені здобувачами (продовження терміну практики, перенесення її на 5 семестр, у якому є навантаження викладачів кафедри, наукових керівників; урізноманітнення завдань практики з урахуванням карантинних обмежень і можливостей ІКТ).

seminar_Chernenko.jpg
lektsiia_Matviichuk.png
nastanovcha konferentsiia_praktyka_2019-
seminar_Bondar_2.jpg
seminar_Bondar.jpg
praktychne_Matviichuk.png
praktychne_Trukhan.png
praktychne_Matviichuk_2.png
lektsiia_Trukhan.jpg
lektsiia_Chernenko.jpg
IMG_20210525_082430_472.jpg

У ХНПУ імені Г. С. Сковороди вперше відбувся захист дисертації у разовій спеціалізованій вченій раді на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 «Науки про освіту»

ЧЕРВЕНЬ 03, 2020
DSC_0077.jpg
20200707_001830.jpg
03 червня 2020 р. в ХНПУ імені Г. С. Сковороди вперше відбувся  захист дисертації у разовій спеціалізованій вченій раді ДФ 64.053.001 на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 Науки про освіту. Своє дослідження «Формування політкультурної компетентності студентів в університетах КНР» представила аспірантка ІV року навчання Чжан Ювень. Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди Ткачова Н. О. Голова ради – Іонова О. М., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Рецензенти: Попова О. В., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди ; Лупаренко С. Є., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Опоненти: Завгородня Т. К., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»; Лутаєва Т. В., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
bottom of page