top of page
Науково-дослідницький колектив доцента Відченко А. Г.
Видченко А.Г.jpeg

Кандидат педагогічних наук, доцент, відмінник освіти України Відченко Алла Гаврилівна працювала на кафедрі до 2015 р. Під керівництвом доцента А. Г. Відченко було підготовлено 7 кандидатів наук: Л. О. Дубровська (2001), Н. В. Пузирьова (2002), Л. М. Коваленко (2003), І. І. Сидоренко (2005), В. В. Фомін (2007), І. В. Вавілова (2007), О. В. Карасьова (2010). До провідних напрямів, за якими проводились дослідження під керівництвом доцента А. Г. Відченко, належать: проблеми сімейного виховання, у тому числі й історико-педагогічний аспект; дитяча книга як засіб навчання й виховання дітей в історії вітчизняної педагогічної думки; історія становлення й розвитку Педагогічного відділу Харківського університету; порівняльний аналіз систем освіти в Україні та провідних країнах світу; організація самостійної роботи студентів у вищих закладах освіти Слобожанщини; проблеми самоосвіти особистості у вітчизняній педагогічній пресі другої половини ХІХ – початку ХХ ст.; індивідуальний підхід в естетичному вихованні учнівської молоді в освітніх закладах України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.; теорія і практика організації науково-дослідної роботи студентів (на матеріалах університетів України ХІХ ст.).

bottom of page