top of page
ШТЕФАН.jpg

Штефан Людмила Андріївна,

доктор педагогічних наук, професор,

професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки

ОСВІТА ТА НАУКОВА ПІДГОТОВКА

З 1978 по 1983 рр. навчалася на фізико-математичному факультеті Харківського державного педагогічного інституту імені Г.С. Сковороди за спеціальністю «Фізика та математика», після закінчення якого отримала диплом з відзнакою та кваліфікацію вчителя фізики та математики.

З 1986 по 1990 рр. навчалася в аспірантурі.

У 1990 році захистила дисертацію та отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності «Теорія та історія педагогіки».

Вчене звання доцента отримала у 1994 р.

З 1999 по 2002 рр. проходила наукову підготовку в докторантурі.

У 2003 р. захистила дисертацію та отримала науковий ступінь доктора педагогічних наук зі спеціальності «Загальна педагогіка та історія педагогіки».

Вчене звання професора отримала у 2004 р.

ПРОФЕСІЙНА КАР'ЄРА  ТА  ДОСВІД  УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

З 1991 по 1995 рр. – завідувач кафедри дошкільної педагогіки та психології.

З 1995 по 2004 рр. – доцент кафедри загальної педагогіки.

З 2003 по 2010 рр. – професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Національної академії Національної гвардії України (м. Харків) (за сумісництвом).

З 2004 по 2016 рр. – професор кафедри історії педагогіки і порівняльної педагогіки.

З 2015 по 2018 рр. – професор кафедри креативної педагогіки та інтелектуальної власності Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків) (за сумісництвом).

З 2016 по 2020 рр. – завідувач кафедри історії педагогіки і порівняльної педагогіки.

З 2020 по теперішній час – професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

За час роботи в університеті викладала такі навчальні дисципліни, як: «Історія педагогіки», «Історія дошкільної педагогіка», «Вступ до спеціальності», «Основи педагогічної майстерності», «Порівняльна педагогіка», «Історія світової та вітчизняної педагогічної думки», «Розвиток світової та вітчизняної педагогічної думки», «Актуальні питання компаративістських досліджень», «Дизайн науково-педагогічного мислення: практикум».

За наказом МОН України в 2018 р. була головою експертної комісії з проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Педагогіка середньої освіти зі спеціальності Освітні, педагогічні науки за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукові інтереси – питання змісту, форм та методів організації освітнього процесу у закладах загальної середньої та вищої освіти в історичній ретроспективі як в Україні, так і провідних країнах світу, підготовка педагогічних кадрів для закладів освіти.

Створила наукову школу з порівняльної педагогіки. Під керівництвом проф. Л. А. Штефан захищено 16 кандидатських дисертацій з педагогічних наук.

З 2005 по 2020 рр. – учений секретар спеціалізованої вченої ради з захисту кандидатських та докторських дисертацій з педагогічних наук у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди.

З 2007 по 2010 рр. – член спеціалізованої вченої ради з захисту кандидатських і докторських дисертацій з педагогічних наук Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського (м. Одеса).

З 2011 по 2013 рр. – член експертної ради ВАК України з педагогічних наук.

 

Має понад 220 наукових та навчально-методичних праць, серед яких монографії, навчальні посібники, словники-довідники, енциклопедії, наукові статті у фахових вітчизняних і закордонних виданнях.

Неодноразово виступала опонентом дисертаційних досліджень із педагогічних наук.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

З 2010 р. по теперішній час – член редакційної колегії (відповідальна за випуск) фахового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України – Теорія та методика навчання та виховання (ХНПУ імені Г. С. Сковороди).

З 2015 р. по теперішній час – член редакційної колегії фахового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України –  Теорія і практика управління соціальними системами (НТУ «ХПІ»).

 З 2018 р. по теперішній час – член редакційної колегії фахового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України –  Професійна освіта: методологія, теорія та технології (Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т імені Григорія Сковороди).

З 2016 р. по теперішній час – член Всеукраїнської асоціації педагогів імені В.О.Сухомлинського.

З 2019 р. по теперішній час – почесний член громадської організації «Міжнародна асоціація сучасної освіти, науки та культури».

З 2021-2023 рр. – член лабораторії з духовно-інтелектуального виховання та освіти.

З 2023 р. - член громадської (некомерційної) організації «Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство» (ВННОТ).

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

2016 р. – сертифіковане підвищення кваліфікації на кафедрі інформатики ХНПУ імені Г. С. Сковороди.

2018 р. – участь в організації та проведенні І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського».

2019 р. – участь в організації та проведенні ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського».  

2020 р. – сертифіковане стажування на кафедрі педагогіки вищої школи у ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» за програмою «Історія педагогіки», «Порівняльна педагогіка».

2020 р. – сертифіковане підвищення кваліфікації на кафедрі інформатики ХНПУ імені Г. С. Сковороди «Робота у СДО MOODLE (базовий рівень)».

2021 р. – сертифіковане підвищення кваліфікації на кафедрі театрознавства у Харківському національному університеті мистецтв імені І. П. Котляревського за програмою «Театральна педагогіка».

2021 р.  – сертифіковане підвищення кваліфікації у НТУ «Харківський політехнічний інститут», участь у ХУІІІ Міжнародній школі-семінарі.

2022 р. – сертифіковане підвищення кваліфікації у НТУ «Харківський політехнічний інститут», участь у ХІХ Міжнародній школі-семінарі.

2023 р. – сертифіковане підвищення кваліфікації у НТУ «Харківський політехнічний інститут», участь у ХХ Міжнародній школі-семінарі.

НАГОРОДИ І ВІДЗНАКИ

1997 р. – Відмінник освіти України.

2004 р. – Подяка Голови Харківської обласної державної адміністрації.

2007 р. – нагрудний знак МОН України «Антон Макаренко».

2007 р. – переможець конкурсу Харківської обласної державної адміністрації «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації «Викладач професійно-орієнтованих дисциплін».

2008 р. – «Людина року ХНПУ імені Г.С. Сковороди» за показниками навчальної, виховної та громадської роботи.

2011 р. – медаль «Г.С. Сковорода» ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

2014 р. – нагрудний знак МОН України «За наукові та освітні досягнення».

2015 р. – медаль «Григорій Сковорода» НАПН України.

2021 р. – медаль «Г. С. Сковорода» ХНПУ імені Г. С. Сковороди.

2023 р. – Подяка Всесвітнього наукового ноосферно-онтологічного товариства.

Профіль у Google Академія

 

E-mail: Valeriy.61.sh@gmail.com

unnamed (2).jpg
unnamed (1).jpg
unnamed.jpg
Штефан Людмила.jpg
Штефан Людмила (1).png
Сертификат конф. ХНПУ, 2022 р..png
Штефан Людмила, сертифікат, конф молод учених.jpg
20. додат. Штефан Людмила Андріівна, сертифікат підвищ кваліф_page-0001.jpg
56 додат. Подяка до Дня Науки=Штефан ЛА_page-0001.jpg
56 додат. Почесна грамота, 2022 рік.PNG
bottom of page