top of page
ШТЕФАН.jpg

Штефан Людмила Андріївна,

доктор педагогічних наук, професор,

професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки

ОСВІТА ТА НАУКОВА ПІДГОТОВКА

З 1978 по 1983 рр. навчалася на фізико-математичному факультеті Харківського державного педагогічного інституту імені Г.С. Сковороди за спеціальністю «Фізика та математика», після закінчення якого отримала диплом з відзнакою та кваліфікацію вчителя фізики та математики.

З 1986 по 1990 рр. навчалася в аспірантурі.

У 1990 році захистила дисертацію та отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності «Теорія та історія педагогіки».

Вчене звання доцента отримала у 1994 р.

З 1999 по 2002 рр. проходила наукову підготовку в докторантурі.

У 2003 р. захистила дисертацію та отримала науковий ступінь доктора педагогічних наук зі спеціальності «Загальна педагогіка та історія педагогіки».

Вчене звання професора отримала у 2004 р.

ПРОФЕСІЙНА КАР'ЄРА  ТА  ДОСВІД  УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

З 1991 по 1995 рр. – завідувач кафедри дошкільної педагогіки та психології.

З 1995 по 2004 рр. – доцент кафедри загальної педагогіки.

З 2003 по 2010 рр. – професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Національної академії Національної гвардії України (м. Харків) (за сумісництвом).

З 2004 по 2016 рр. – професор кафедри історії педагогіки і порівняльної педагогіки.

З 2015 по 2018 рр. – професор кафедри креативної педагогіки та інтелектуальної власності Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків) (за сумісництвом).

З 2016 по 2020 рр. – завідувач кафедри історії педагогіки і порівняльної педагогіки.

З 2020 по теперішній час – професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

За час роботи в університеті викладала такі навчальні дисципліни, як: «Історія педагогіки», «Історія дошкільної педагогіка», «Вступ до спеціальності», «Основи педагогічної майстерності», «Порівняльна педагогіка», «Історія світової та вітчизняної педагогічної думки».

За наказом МОН України в 2018 р. була головою експертної комісії з проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Педагогіка середньої освіти зі спеціальності Освітні, педагогічні науки за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукові інтереси – питання змісту, форм та методів організації освітнього процесу у закладах загальної середньої та вищої освіти в історичній ретроспективі як в Україні, так і провідних країнах світу, підготовка педагогічних кадрів для освітніх закладів.

Створила наукову школу з порівняльної педагогіки. Під керівництвом проф. Л. А. Штефан захищено 16 кандидатських дисертацій з педагогічних наук.

З 2005 по 2020 рр. – учений секретар спеціалізованої вченої ради з захисту кандидатських та докторських дисертацій з педагогічних наук у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди.

З 2007 по 2010 рр. – член спеціалізованої вченої ради з захисту кандидатських і докторських дисертацій з педагогічних наук Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського (м. Одеса).

З 2011 по 2013 рр. – член експертної ради ВАК України з педагогічних наук.

 

Має понад 200 наукових та навчально-методичних праць, серед яких монографії, навчальні посібники, словники-довідники, енциклопедії, наукові статті у фахових вітчизняних і закордонних виданнях.

Неодноразово виступала опонентом дисертаційних досліджень із педагогічних наук.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

З 2010 р. по теперішній час – член редакційної колегії (відповідальна за випуск) фахового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України – Теорія та методика навчання та виховання (ХНПУ імені Г. С. Сковороди).

З 2015 р. по теперішній час – член редакційної колегії фахового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України –  Теорія і практика управління соціальними системами (НТУ «ХПІ»).

 З 2018 р. по теперішній час – член редакційної колегії фахового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України –  Професійна освіта: методологія, теорія та технології (Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т імені Григорія Сковороди).

З 2016 р. по теперішній час – член Всеукраїнської асоціації педагогів імені В.О.Сухомлинського.

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

2016 р. – сертифіковане підвищення кваліфікації на кафедрі інформатики ХНПУ імені Г. С. Сковороди.

2018 р. – участь в організації та проведенні І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського».

2019 р. – участь в організації та проведенні ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського».  

2020 р. – сертифіковане стажування на кафедрі педагогіки вищої школи у ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» за програмою «Історія педагогіки», «Порівняльна педагогіка».

2020 р. – сертифіковане підвищення кваліфікації на кафедрі інформатики ХНПУ імені Г. С. Сковороди «Робота у СДО MOODLE (базовий рівень)».

2021 р.  – сертифіковане підвищення кваліфікації у НТУ «Харківський політехнічний інститут», участь у ХУІІІ Міжнародній школі-семінарі.

НАГОРОДИ І ВІДЗНАКИ

1997 р. – Відмінник освіти України.

2004 р. – Подяка Голови Харківської обласної державної адміністрації.

2007 р. – нагрудний знак МОН України «Антон Макаренко».

2007 р. – переможець конкурсу Харківської обласної державної адміністрації «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації «Викладач професійно-орієнтованих дисциплін».

2008 р. – «Людина року ХНПУ імені Г.С. Сковороди» за показниками навчальної, виховної та громадської роботи.

2011 р. – медаль «Г.С. Сковорода» ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

2014 р. – нагрудний знак МОН України «За наукові та освітні досягнення».

2015 р. – медаль «Григорій Сковорода» НАПН України.

Профіль у Google Академія

 

E-mail: Valeriy.61.sh@gmail.com

unnamed (2).jpg
unnamed (1).jpg
unnamed.jpg
Штефан Людмила.jpg
bottom of page