top of page
Наукова школа професора Рогової Т. В.
Рогова 2.jpg
Рогова 1.jpg

Головні напрями наукових досліджень професора Рогової Т. В. акумулюються навколо персоналізованого підходу в педагогіці, управлінні педагогічним колективом; методологічних основ управління в сучасній системі освіти; особистісно-орієнтованих технологій управління закладами освіти; шляхів удосконалення вищої освіти. Професор підготувала п’ятьох кандидатів та одного доктора педагогічних наук, які розробляли визначені наукові напрями в таких аспектах:

  • проблема наукових основ управління в системі вищої освіти знайшла обґрунтування в докторській дисертації А. І. Прокопенка «Теоретико-методичні засади перспективного управління у вищому навчальному закладі» (2012 р.);

  • освітній менеджмент, організація науково-методичної роботи в школах сільської місцевості стала предметом дослідження В. І. Павленко (2007 р.);

  • організація науково-методичної роботи загальноосвітнього навчального закладу з урахуванням фасилітуючого підходу висвітлена в дослідженні О. В. Фісун (2011 р.);

  • особистісне становлення майбутніх фахівців, формування їхньої суб’єктної позиції у позааудиторній діяльності досліджено Н. С. Скрипник (2015). 

Професором Роговою Т.В. започатковано й історико-педагогічний напрям дослідження. Визначена проблематика знайшла наукове висвітлення в таких кандидатських дисертаціях:

«Питання теорії та практики розумового виховання старшокласників в історії вітчизняної педагогічної науки першої половини XX ст.» (В. Л.  Ялліна, 2011 р.);

«Діяльність викладачів Київської духовної академії у другій половині XІX  - початку XX століття»            (Т. С. Твердохліб, 2013 р.).

bottom of page