Рибалко Людмила Сергіївна,

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки

ОСВІТА ТА НАУКОВА ПІДГОТОВКА

З 1974 по 1979 рр. навчалася на природничому факультеті Харківського державного педагогічного інституту імені Г.С. Сковороди за спеціальністю «Біологія та хімія», після закінчення якого отримала диплом за кваліфікацією вчителя біології та хімії.

З 1992 по 1995 рр. навчалася в аспірантурі зі спеціальності «Теорія та історія педагогіки».

У 1995  році захистила дисертацію та отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності «Теорія та історія педагогіки».

Вчене звання доцента отримала в 1998 р.

З 2005 по 2008 рр. проходила наукову підготовку в докторантурі.

У 2008 р. захистила дисертацію та отримала науковий ступінь доктора педагогічних наук зі спеціальності «Теорія та методика професійної освіти».

Вчене звання професора отримала у 2011 р.

У 2009р. обрано академіком Української академії акмеології на громадських засадах.

ПРОФЕСІЙНА КАР'ЄРА ТА ДОСВІД УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

З 1979 по 1982 рр. – учитель біології та хімії в ЗОШ № 77 м. Харкова.

З 1982 по 1984 рр. – старший лаборант кафедри хімії, викладач біології та хімії на підготовчому відділенні  за сумісництвом.

З 1984 по 1989 рр. – викладач кафедри хімії.

З 1989 по 1992 рр. – викладач кафедри зоології та охорони природи.

З 1995 по 1997 рр. – старший викладач кафедри педагогіки.

З 1997 по 2005 рр. – доцент кафедри педагогіки.

З 2008 по 2009 рр. – професор кафедри педагогіки.

З 2012 по 2015 рр. – декан природничого факультету.

З 2015 р. по теперішній час професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

За час роботи в університеті викладала різні навчальні дисципліни, зокрема, «Педагогіка», «Основи педагогічної майстерності», «Педагогіка вищої школи», «Інформаційно-педагогічні студії», «Теорія і методика виховання», «Фандрайзингова діяльність у освіті».

У 2018 р. видано навчально-методичний посібник «Дидактичні матеріали до застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні студентів суспільно-гуманітарного профілю».

 У 2019 р. отримано 9  свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.

У 2019 р. видано 4 методичні рекомендації з педагогічної практики, теорії і методики виховання.

У 2019 р. працювала в експертній комісії МОН України з процедури проведення первинної акредитаційної справи підготовки магістрів ОНП «Педагогіка вищої школи» спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки 01 Освіта/Педагогіка у МПДУ імені Богдана Хмельницького.

У 2019 р. стала експертом НАЗЯВО з акредитації освітніх програм.

У 2020 р. стала гарантом ОНП 011 Освітні, педагогічні науки для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукові інтереси – розробка теоретико-методичних засад професійно-педагогічної самореалізації  майбутнього вчителя; реалізація акмеологічного підходу в ЗЗСО і ЗВО України та за кордоном; створення акмеологічного та іншомовного середовища для ефективної самореалізації учасників освітнього процесу; дослідження можливостей  ІКТ для підвищення якості освітнього процесу та саморозвитку особистості; розробляння навчально-методичного забезпечення  процесів самореалізації суб’єктів освітнього процесу; методика викладання педагогічних дисциплін у ЗВО.

Створила наукову школу з педагогічної і професійної акмеології. Під керівництвом проф. Л. С. Рибалко  захищено 1 докторська і 23 кандидатських дисертацій з педагогічних наук.

2019 р. –  підготувала до Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузі  01 «Освітні, педагогічні науки» здобувача першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ф-ту фізичного виховання і спорту Іванова Д. С. з теми «Формування інтересу школярів до фізичного виховання засобами бойового мистецтва», який зайняв ІІ місце.

З 2010 по 2017 рр. – член спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій з педагогічних наук ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

З 2020 р. по теперішній час – член спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських і докторських дисертацій з педагогічних наук ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

З 2018 р. – по теперішній час член редколегії фахового електронного видання  з педагогічного напряму  «Імідж сучасного педагога».

Маю більше 200 наукових та навчально-методичних праць, серед яких монографії, наукові статті у фахових вітчизняних і закордонних виданнях, навчальні посібники, методичні рекомендації.

Виступала рецензентом і  опонентом дисертаційних досліджень з педагогічних наук.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

З 2009 р. по теперішній час – член Української академії акмеології на громадських засадах.

З 2019 р. по теперішній час – співробітник на громадських засадах Харківського науково-педагогічного центру ВННОТ – створення проєкту системи освіти «Духовно-інтелектуальне навчання у ХХІ столітті» – «Диво – 21».

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

2018 р. – сертифіковане підвищення кваліфікації у майстер-класі «Розвиток методичної компетентності учителів початкової школи щодо формування в учнів графічних навичок та техніки письма», Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

2019 р. – сертифіковане  науково-педагогічне  стажування на тему: «Педагогічна освіта як складова частина системи освіти України та країн ЄС» за фахом «Педагогічна та психологічні науки», Куяльський університет у Влоцлавеку (Республіка Польша).

2019 р. – сертифіковане науково-педагогічне стажування на тему: «Вивчення досвіду виховання в системі освіти Фінляндії», educational programme the participant took part in study trips to  Finnish kindergarten  (Hunkola), High School (Lauttakyla),  The Department of Culture and Education of Punkalaidum Municipality, (4) Secondary school (Pellonpuisto),  Universitу of TampeWest-Finland College, Huittinen  (Фінляндія).

2019 р. –сертифіковане підвищення кваліфікації на тренінгах освітньої програми «Медіапедагогіка, медіаграмотність та медіабезпека», Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

2020 р. – сертифіковане підвищення кваліфікації. Авторський онлайн-тренінг. Будь у тренді: МІГ в онлайні. Проєкт в Україні та Білорусі Фонду Фрідріха Науманна за свободу.

2021 р . – сертифіковане стажування  на тему: «Теорія і практика взаємодії мистецтва і педагогіки в освітньому процесі в закладах вищої освіти України» на кафедрі музичного мистецтва естради та джазу, Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського.​

НАГОРОДИ І ВІДЗНАКИ

2019 р. – Диплом за вагомий внесок у розвиток наукових шкіл у галузі педагогіки.

2019 р. – Медаль «Г.С. Сковорода» ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

2019 р. – Почесна грамота Української академії акмеології за багаторічну працю у відділенні «Педагогічна педагогіка».

Бланк сертификата ДИВО-A5=min(1).jpg
20200408_121812.jpg
Рибалко Людмила.jpg
20200408_121935.jpg