Пісоцька Марина Еміліївна,

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки

Освіта

1980-1985 рр. – Харківський державний педагогічний інститут імені Г.С. Сковороди. Фізико-математичний факультет. Спеціальність «Фізика та математика». Кваліфікація – вчитель фізики та математики. Диплом з відзнакою;

1989-1992 рр. – аспірантура по кафедрі педагогіки ХДПІ імені Г.С. Сковороди;

2015-2018 рр. – докторантура по кафедрі загальної педагогіки і педагогіки вищої школи ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

Захищені дисертації

Дисертація на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук на тему : «Випереджаючі завдання як засіб формування самостійності учнів» : 13.00.01 – теорія та історія педагогіки; Харківський державний педагогічний інститут імені Г.С. Сковороди. Харків, 1992;

Дисертація на здобуття ступеня доктора педагогічних наук на тему: «Теорія і практика індивідуалізації навчання студентів природничо-математичних спеціальностей у вищих педагогічних навчальних закладах України (друга половина ХХ століття – початок ХХІ століття)» : 13.00.09 – теорія навчання; Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. Харків, 2019.

 

Професійна кар’єра

1985-1989 рр. – вчитель математики середньої школи № 152 м. Харкова;

1992-1998 рр. – старший викладач кафедри педагогіки;

1998-2018 рр. – доцент кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи;

з 2018 р. – професор кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

Науково-дослідна діяльність

Автор 95 науково-методичних праць, з яких одна одноосібна, три колективні монографії, один навчальний посібник, вісім методичних рекомендацій, статті у фахових вітчизняних та закордонних виданнях.

1. Пісоцька М.Е. Індивідуалізація навчання студентів природничо-математичних спеціальностей у вітчизняних вищих педагогічних навчальних закладах другої половини ХХ – початку ХХІ століття : теорія та практика : монографія. Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2018. 533 с.

2. Pisotska M. The theoretical approaches to defining the concept of individualization of the future teacher`s education. Educational Studios: Theory and Practice : monograph / edit. I.M. Trubavina. S. T. Zolotukhina. Prague-Vienna : Premier Publishing, 2018. P. 112–119.

3. Pisotska M. Individualization of for ming the ability to  work individually a mong students study ingnaturel and mathematical specialties at ukrainian higher pedagogical educational institutions in the  60s – 70s of the XX thcentury. Theory and practice of introduction of  competence approach to higher education in Ukraine: monograph / edit. I.M. Trubavina. S.T. Zolotukhina. Vienna : PremierPublishing, 2019. P. 305-312 с.

4. Пісоцька М.Е. Нормативно-правове забезпечення індивідуалізації навчання студентів вищої педагогічної школи УРСР другої половини ХХ століття. Education and Pedagogical Sciences. 2016. № 2 (165). С. 66-73.

5. Пісоцька М. Індивідуалізація навчання студентів природничо-математичних спеціальностей Харківського національного педагогічного інституту імені Г.С. Сковороди в першій половині 50-х років XX століття. Nowoczesnaedukacja: filozofia, innowacja, doświadczenie. Łódź : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności, 2016. Nr 4 (8). P. 77-82.

6. Пісоцька М.Е. Програмоване навчання студентів природничо-математичних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів УРСР у 60-80-ті роки ХХ століття як спосіб його індивідуалізації. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, Issue : 128, 2017. V (56). С. 55-58.

7. Писоцкая М.Э. Подготовка в Одесском государственном педагогическом институте имени К.Д. Ушинского студентов естественно-математических специальностей к осуществлению индивидуализации обучения учащихся в 50-60-е годы ХХ века. Веснік Віцебскага дзяржаўнага ўніверсіт эта наукова-практычны часопіс. 2017. №1 (94). С. 68-73.

8. Писоцкая М.Э. Подготовка в Одесском государственном педагогическом институте имени К.Д. Ушинского студентов естественно-математических специальностей к осуществлению индивидуализации обучения учащихся в 50-60-е годы ХХ века. Веснік Віцебскага дзяржаўнага ўніверсіт эта наукова-практычны часопіс. 2017. №1 (94). С. 68-73.

9. Пісоцька М.Е., Псарьова М. Д. Погляди вчених США на поведінково-освітні методи роботи з дітьми з розладом спектру аутизму. Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 12 грудня 2019 р.) / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди.  Харків : «Мітра», 2020.  С. 108-110.

 

Входить до редакційних колегій

Збірник «Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика» (Харків, 12грудня 2019р.).

Нагороди:

Почесні грамоти ХНПУ імені Г.С. Сковороди (2013, 2015, 2016, 2019 рр.).

 

Викладає навчальні дисципліни

«Педагогіка»;

«Педагогіка вищої школи»;

«Педагогічний менеджмент»;

«Педагогічний експеримент та методи математичної статистики».

 

Сфера наукових інтересів

  • індивідуалізація навчання студентів;

  • інклюзивна освіта в Україні та країнах світу.

 

Профіль у Google Академії

 

E-mail: maryna.pisotska@hnpu.edu.ua

© 2019–2020 Кафедра педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди