Luparenko.jpg

Лупаренко Світлана Євгенівна,

доктор педагогічних наук, професор,

професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки

Освіта

1999–2004 рр. – економічний факультет Харківського державного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди;

2004–2007 рр. – аспірантура по кафедрі загальної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди;

2012–2015 рр. – докторантура по кафедрі загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

Захищені дисертації

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук «Розвиток пізнавальної активності молодших школярів засобами вальдорфської педагогіки» зі спеціальності 13.00.09 – теорія навчання ; Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. Харків, 2008.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук «Проблема дитинства у вітчизняній педагогічній думці ХХ століття» зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки ; Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. Харків, 2016.

 

Професійна кар’єра

2004 р. – викладач-стажист кафедри фінансів та обліку Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди;

2007–2008 рр. – викладач кафедри загальної педагогіки;

2008–2009 рр. – доцент кафедри загальної педагогіки;

2009–2015 рр. – доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи;

з 01.10.2015 р. – професор кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи.

 

Науково-дослідницька діяльність

Автор понад 170 публікацій, у тому числі 1 одноосібна монографія, 2 статті в монографіях, виданих у країнах ЄС, 4 навчальні посібники, 2 словники, 4 статті у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Web of Science та Scopus.

1. Лупаренко С. Питання дитинства у вітчизняній педагогіці ХХ століття: теорія та практика : монографія. Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2015. 370 с.

2. Лупаренко С. Валеопедагогіка у схемах і таблицях : навч. посібник / М. Гончаренко, С. Лупаренко. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. 264 с.

3. Педагогіка здоров’я: великий енциклопедичний словник з екологічної, валеологічної та інклюзивної освіти / О. Ажиппо, М. Подберезський, Ю. Бойчук, О. Іонова, Н. Хребтова, С. Лупаренко, Б. Без’язичний. Харків : ХДАФК, 2013. 434 с.

4. Ionova O., Dovzhenko T., Chornovol-Tkachenko R., Luparenko S., Maslova N., Shyshenko V., Kokhan L. Health Maintenance of Person: Experience of Waldorf School. International Journal of Applied Exercise Physiology. 2019. Vol. 8(3.1). P. 118–125.

 

Входить до редакційних колегій

Головний редактор збірника наукових праць Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна «Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки», включеного до переліку наукових фахових видань України;

член редакційної колегії збірника наукових праць "Теорія та методика навчання та виховання" і науково-інформаційного журналу "Новий колегіум".

 

Викладає навчальні дисципліни

«Педагогіка»;

«Основи педагогічної майстерності»;

«Педагогіка вищої школи»;

«Наукові підходи в педагогічних дослідженнях»;

«Дидактика вальдорфської школи» .

 

Отримання стипендій

Стипендіат іменної стипендії Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених (2018).

 

Стажування

 Вища лінгвістична школа (м. Ченстохова, Польща, 20.10.2017 р. – 20.01.2018 р.), сертифікат KPK 18/137 від 20 січня 2018 р. Тема: «Інноваційні методи і технології навчання: новинки в європейській освітній практиці».

 

Сфера науковий інтересів

- Вальдорфська педагогіка;

- проблема дитинства у вітчизняній і світовій педагогічній думці;

- здоров’язбереження дітей.

 

Профіль у Google Академія 

 

Профіль в ORCID 

 

Профіль у Web of Science ResearcherID 

 

E-mail: svitlana.luparenko@hnpu.edu.ua,

              svetlana.luparenko@gmail.com

IMG_20200409_212359.jpg
IMG_20200409_212434.jpg