top of page
Друганова 2.jpg

Друганова Олена Миколаївна,

доктор педагогічних наук, професор,

професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки

Освіта

1990–1995 рр. – Харківський державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. Спеціальність «Хімія і біологія». Кваліфікація спеціаліста – вчитель біології;

1996–1999 рр. – аспірантура в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди;

2005–2008 рр. – докторантура по кафедрі історії педагогіки та порівняльної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

Захищені дисертації

Дисертація на здобуття ступеня доктора педагогічних наук на тему: «Розвиток приватної ініціативи в освіті України (кінець ХVІІІ – початок ХХ століття)» : 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки ; Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.  Харків, 2009.

 

Професійна кар’єра

2001–2010 рр. – доцент кафедри педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди;

З 2011 р. – професор кафедри історії педагогіки та порівняльної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

 

Науково-дослідна діяльність

Автор й співавтор більше 80 наукових досліджень, серед яких монографії, навчальні посібники, навчально-методичні посібники, статті у фахових вітчизняних виданнях:

Друганова О. М. Приватна ініціатива в освіті України (історико-педагогічний аспект) : Монографія. Харків : ДИВО, 2008. 556 с.

Друганова О. М., Туренко Н. М. Внесок інтелігенції Слобідського краю у вирішення проблеми виховання дітей дошкільного віку, збереження й зміцнення їхнього здоров’я (історико-педагогічний аспект) : Монографія. Харків : Изд-во «НТМТ», 2014. 216 с.

Друганова О. М., Мартиненко І. І. Внесок інтелігенції Слобідського краю у розвиток національної освіти (історико-педагогічний аспект) : Монографія. Харків : ХНАДУ, 2015. 212 с.

Друганова О. М., Яременко Н. В. Приватна освіта в Англії і в Україні: минуле і сучасність. Київ : ЦП «Компринт», 2017. 298 с.

 

член спеціалізованих учених рад: К 64.053.06 (з 2010 р.), Д 64.053.07 (з 2014 р.), Д 64.053.04 (з 2020 р.);

 

- член редакційної колегії журналу «Постметодика».

 

Викладає навчальні дисципліни

«Історія педагогіки»;

«Порівняльна педагогіка».

 

Почесні звання і нагороди

Диплом обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації «Молодий науковець» (2009); 

переможець ХVІ обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації «Викладач професійно-орієнтованих дисциплін» (2014).

Сфера наукових інтересів

Розвиток освіти в Україні у різні історичні періоди; сучасні педагогічні технології в освіті; шляхи підвищення ефективності підготовки сучасного компетентнісного фахівця.

 

Профіль у Google Академія

 

E-mail: druganova_lena@ukr.net

20200709_085803.jpg
20200709_085754.jpg
20200709_085724.jpg
20200709_090326.jpg
20200709_085907.jpg
Друганова Олена.jpg
bottom of page