Науково-дослідницький колектив професора Друганової О.М.

Під керівництвом доктора наук, професора Друганової Олени Миколаївни захищено чотири кандидатські дисертації: Н. М. Туренко (2010), І. І. Мартиненко (2012), Н. В. Яременко (2015), О. В. Єфімова (2019). Коло наукових інтересів учнів професора О. М. Друганової охоплює такі питання, як: науково-дослідна діяльність викладачів ЗВО України; особливості діяльності приватних навчальних закладів; розвиток меценатства в історії педагогічної думки України; проблема національної освіти учнівської молоді у творчий спадщині діячів науки та культури Слобожанщини ХІХ ст.; внесок громадських організацій, приватних осіб та асоціацій у розвиток дошкільного виховання на Слобожанщині (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.).

© 2019–2020 Кафедра педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди