Боярська-Хоменко Анна Володимирівна,

доктор педагогічних наук, доцент,

завідувач кафедри освітології та інноваційної педагогіки

Освіта

2003-2008 рр. – Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. Фізико-математичний факультет. Спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Математика». Кваліфікація – вчитель математики та інформатики.

2008-2012 рр. – аспірантура по кафедрі історії педагогіки і порівняльної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (заочна форма навчання).

2017-2019 – докторантура по кафедрі початкової, дошкільної та професійної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

 

Захищені дисертації

Дисертація на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук на тему : «Становлення і розвиток вищої математичної освіти в Україні у ХІХ – на початку ХХ століття» : 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки ; Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. Харків, 2013.

 

Професійна кар’єра

2007-2008 рр. – вчитель інформатики у ЗОШ № 44 (м. Харків);

з 2013 р. – доцент історії педагогіки і порівняльної педагогіки ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

 

Науково-дослідна діяльність

Автор більше 80 наукових досліджень, із яких одноосібна монографія, три колективні монографії, чотири навчально-методичні видання, статті у фахових вітчизняних та закордонних виданнях, дві статті у журналах, що входять до наукометричних баз Web of Science та Scopus.

1. Освіта дорослих в країнах центральної та Східної Європи: ретроспективний аналіз. Харків : Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди; «Мітра», 2019. 376с. Харків : Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди; «Мітра», 2019. 376с.

2. Digital competence formation in the Austrian system of adult education. Theory and practice of introduction of competence approach to higher education in Ukraine : monograph / edit. I.M. Trubavina, S.T. Zolotukhina. – Vienna: Premier Publishing, 2019.  pp. 249–255

3. Distant Programme of Developing Educational Competences. Asia-Pacific Education Research. https://doi.org/10.1007/s40299-019-00487-9

 

Входить до редакційних колегій 

Технічний редактор наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України «Теорія та методика навчання та виховання».

Викладає навчальні дисципліни

«Історія педагогіки» ;

«Порівняльна педагогіка» ;

«Актуальні питання компаративістських досліджень».

Отримання грантів, премій, стипендій 

Координатор грантового освітнього проекту «Візуальне мистецтво як засіб подолання та профілактики емоційного вигорання педагогів», реалізація якого відбувалась упродовж липня-жовтня 2019 року у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди за підтримки Українського культурного фонду.

Міжнародні стажування

Проходила міжнародне стажування в Польщі за темою «Інноваційні методи та технології навчання: актуальна освітянська європейська практика», 2017 р. (Сертифікат № /300/07/02) та підвищення кваліфікації в Інституті педагогічної освіти та освіти дорослих імені Івана Зязюна, 2019 р. (Свідоцтво № 21593122/000106).

 

Сфера наукових інтересів

  • розвиток вищої освіти та освіти дорослих в Україні і провідних країнах світу;

  • проблеми андрагогіки та управління людськими ресурсами.

 

Профіль у Google Академія 

 

E-mail: annaboyarskahomenko@gmail.com

Рисунок (16).jpg
Рисунок (24).jpg
Рисунок (15).jpg
Рисунок (14).jpg
Рисунок (21).jpg
Рисунок (12).jpg
Рисунок (23).jpg
Сертификат Варшава.jpg
Рисунок (13).jpg
Рисунок (17).jpg
Рисунок (18).jpg
Рисунок (26).jpg
Рисунок (19).jpg