Башкір Ольга Іванівна,

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки

Освіта

2001–2006 рр. – Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. Український мовно-літературний факультет імені Г. Ф. Квітки-Оновʼяненка;

2006–2010 рр. – аспірантура Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди;

2016–2018 рр. – докторантура Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

Захищені дисертації

Дисертація на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук на тему : «Формування готовності майбутніх учителів до педагогічної імпровізації в процесі фахової підготовки» :  13.00.04 – теорія та методика професійної освіти ; ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Харків, 2010;

Дисертація на здобуття ступеня доктора педагогічних наук на тему: «Науково-педагогічна діяльність кафедр педагогіки у вищих педагогічних навчальних закладах України (початок XX – початок XXI століття)» : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки ; ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Харків, 2019.

 

Професійна кар’єра

2010–2016 рр. – доцент кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди;

з 2018 р. – професор кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

 

Почесні звання і нагороди

Нагороджена пам’ятними посвідченнями ХНПУ імені Г.С. Сковороди за перемогу в номінаціях «Взірець професійної майстерності» (2014), «Кращий науковець» (2018); Почесною грамотою ХНПУ імені Г. С. Сковороди «За високі показники в науково-дослідній роботі та з нагоди Дня науки» (2016). Переможець в номінації «Молодий науковець року» ХНПУ імені Г.С. Сковороди (2019).

 

Науково-дослідницька діяльність

Автор близько 100 наукових досліджень, серед них –1 монографія, 4 методичні рекомендації, 3 навчально-методичні посібники, 2 інформаційно-художні видання, статті у провідних фахових виданнях України, зарубіжних періодичних виданнях, у збірниках матеріалів і тез доповідей на науково-практичних конференціях.

 

  1. Теорія виховання : навчально-методичний посібник. Харків, 2016. 96 с.

  2. Науково-педагогічна діяльність кафедр педагогіки у вищих педагогічних навчальних закладах України: історико-педагогічний аспект : монографія. Харків : Видавництво Іванченка І.С., 2017. 518 с.

  3. Активні й інтерактивні методи навчання у вищій школі. Педагогіка та психологія : збірник наукових праць. Харків : ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 2018. Вип. 60. С. 33–45.

  4. Роль педагогіки в системі підготовки майбутніх учителів нової української школи. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. Ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2018. Вип. 60. С. 12–17.

  5. Діяльність українських науково-дослідних кафедр педагогіки (1922–1930). ScienceRise: Pedagogical Education. Харків–Київ. 2018. №1(21). С. 4–8.

  6. Форми виховної роботи класного керівника в закладах загальної середньої освіти. Інженерні та освітні технології. Кременчук : КрНУ, 2019. Т. 7. № 3. С. 29–39 (у співавторстві).

 

Є головою Ради молодих учених Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

Викладає навчальні дисципліни

«Педагогіка»;

«Основи освітньої інноватики»;

«Наукові підходи в педагогічних дослідженнях».

Сфера наукових інтересів

Готовність майбутніх учителів до педагогічної імпровізації у процесі фахової підготовки (теоретико-методологічний аспект); роль педагогічних кафедр закладів вищої педагогічної освіти України у процесі професійної підготовки майбутніх педагогічних і науково-педагогічних працівників (історичний аспект).

 

Профіль у Google Академія

E-mail: olga.bashkir@hnpu.edu.ua

© 2019–2020 Кафедра педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди