Башкір Ольга Іванівна,

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки

ОСВІТА ТА НАУКОВА ПІДГОТОВКА

Упродовж 2001–2006 р.р. навчалася на українському мовно-літературному факультеті імені Г. Ф. Квітки-Оновʼяненка Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література».

Упродовж 2006–2010 рр. навчалася в аспірантурі Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди та захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Формування готовності майбутніх учителів до педагогічної імпровізації в процесі фахової підготовки» за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.

Упродовж 2016–2018 р.р. навчалася в докторантурі Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. У 2019 році захистила докторську дисертацію на тему «Науково-педагогічна діяльність кафедр педагогіки у вищих педагогічних навчальних закладах України (початок XX – початок XXI століття)» за спеціальністю 13.00.01. – загальна педагогіка та історія педагогіки та отримала ступінь доктора педагогічних наук.

ПРОФЕСІЙНА КАР'ЄРА ТА ДОСВІД УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2006-2010 р.р. – аспірантка кафедри загальної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди;

2010-2016 р.р. – доцент кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди;

2016-2018 р.р. – докторант кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди;

з 2018 р. – професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди;

з 2019 р. – голова ради молодих учених Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

За час роботи в університеті викладала такі дисципліни, як «Педагогіка», «Основи педагогічної майстерності», «Основи освітньої інноватики», «Наукові підходи в педагогічних дослідженнях», «Методологія науково-педагогічного дослідження та впровадження його результатів».

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Сферою наукових інтересів є проблема готовності майбутніх учителів до педагогічної імпровізації в процесі фахової підготовки (теоретико-методологічний аспект) та роль педагогічних кафедр закладів вищої педагогічної освіти України в процесі професійної підготовки майбутніх педагогічних і науково-педагогічних працівників (історичний аспект).

Автор понад 100 наукових досліджень, серед них 1 монографія, 4 методичні рекомендації, 4 навчально-методичні посібники, 2 інформаційно-художні видання, статті у провідних фахових виданнях України, зарубіжних періодичних виданнях, у збірниках матеріалів і тез доповідей на науково-практичних конференціях.

  1. Науково-педагогічна діяльність кафедр педагогіки у вищих педагогічних навчальних закладах України: історико-педагогічний аспект: монографія. Харків: Видавництво Іванченка І.С., 2017. 518с.

  2. Активні й інтерактивні методи навчання у вищій школі. Педагогіка та психологія : збірник наукових праць. Харків : ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 2018. Вип. 60. С. 33-45.

  3. Роль педагогіки в системі підготовки майбутніх учителів нової української школи. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Запоріжжя : КПУ, 2018. Вип. 60. С.12-17.

  4. Інформатизація як вимога розвитку освіти КНР. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 72 том 1. Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2020. С.60-64.

  5. Методологія науково-педагогічного дослідження та презентація його результатів»: для здобувачів освітньо-наукового ступеня «Доктор філософії» : навчально-методичний посібник. Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2020. 93с.

  6. Пізнавальний інтерес як умова оволодіння лексичною компетентністю англійської мови. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Вип. 77. Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2021. С.19-22 (у співавторстві)

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

2020 р. – сертифіковане підвищення кваліфікації у школі-семінарі НТУ «ХПІ» на тему «Сучасні педагогічні технології в освіті»;

2020 р. – сертифіковане підвищення кваліфікації на онлайн-тренінгу «Будь у тренді» МІГ в онлайн»;

2020 р. – сертифіковане підвищення кваліфікації на тему «Ефективна взаємодія в освіті: інструменти та прийоми» за напрямами «Наскрізні навички», «Інклюзивна освіта», «Психологія», «Інтегроване навчання», «Практичні прийоми»;

2020 р. – сертифіковане стажування у ХНУ імені В.Н. Каразіна на тему «Оновлення  компетентностей науково-дослідної діяльності та реалізації методологічних підходів під час проведення наукових досліджень у педагогічній галузі».

НАГОРОДИ І ВІДЗНАКИ

Нагороджена пам’ятними посвідченнями ХНПУ імені Г.С. Сковороди за перемогу в номінаціях «Взірець професійної майстерності» (2014), «Кращий науковець» (2018), Почесною грамотою ХНПУ імені Г.С. Сковороди «За високі показники в науково-дослідній роботі та з нагоди Дня науки» (2016), Лист подяки від Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації (2021). Переможець в номінації «Молодий науковець року» ХНПУ імені Г.С. Сковороди (2019), «Викладач очима аспірантів» (2020).

Стипендіат стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених (2020-2021).

Башкір Ольга.jpg