СТЕЙКХОЛДЕРИ

images (1).jpg

Освітньо-наукова програма"Освітні, педагогічні науки"

третій (освітньо-науковий) рівень вищої світи

доктор філософії

галузь знань 01 Освіта/Педагогіка

спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

Стейкхолдери ОНП

В. Клейн – кандидат педагогічних наук, доцоцент, директор педагогічного інституту в Левочі Католицького університету міста Ружемберг (Словацька республіка);

Л. Лукянова  – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені І. А. Зязюна;

Т. Вакуленко – кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора Українського центру оцінювання якості освіти;

В. Ігнатьєв – заступник директора Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, начальник управління науки, вищої, професійної освіти та кадрового забезпечення;

О. Бабельчук – начальник відділу освіти Харківської районної державної адміністрації;

О. Башкір – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки ХНПУ імені Г.С.Сковороди, голова Ради молодих учених;

здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти: Т. Бондар, І. Єсікова, В. Жуков, О. Загребельний, І. Небитова.

Анкета.png

Анкета для опитування стейкхолдерів у галузі 01 Освіта/Педагогіка