top of page

СТЕЙКХОЛДЕРИ

взаємодія.png

План
взаємодії зі стейкхолдерами ОПП «Освітологія»
на 2021–2022 н.р.

План
взаємодії зі стейкхолдерами ОПП «Освітологія»
на 2022–2023 н.р.

images (1).jpg

Освітньо-професійна програма"Освітологія"

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Стейкхолдери ОПП

Зовнішні

 1. Сисоєва Світлана Олександрівна – дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, академік-секретар відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України.

 2. Ігнатьєв Володимир Васильович – заступник директора Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, начальник управління науки, вищої, професійної освіти та кадрового забезпечення.

 3. Вакуленко Тетяна Сергіївна – заступник директора Українського центру оцінювання якості освіти, кандидат педагогічних наук, доцент.

 4. Вольянська Світлана Євгенівна – начальник управління Державної служби якості освіти у Харківській області, кандидат педагогічних наук.

 5. Шевченко Наталія Василівна – заступник начальника управління Державної служби якості освіти у Харківській області, начальник відділу інституційного аудиту.

 6. Карпова Лариса Григорівна – начальник управління освіти адміністрації Салтівського району Харківської міської ради, доктор педагогічних наук, доцент.

 7. Поливаний Валерій Сергійович – директор Харківського наукового ліцею-інтернату «Обдарованість» Харківської обласної ради.

 8. Герасименко Лариса Віталіївна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри психології, педагогіки та філософії Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

 9. Осадченко Інна Іванівна – Голова ГО «Міжнародна асоціація сучасної освіти, науки та культури», доктор педагогічних наук, професор.

 10. Нагаєв Віктор Михайлович – директор Харківської обласної громадської організації «Науковий центр дидактики менеджмент-освіти», доктор педагогічних наук, професор.

 11. Москаленко Альона В’ячеславівна – декан факультету менеджменту, адміністрування та права, доктор юридичних наук, професор.

 12. Баніт Ольга Василівна – доктор педагогічних наук, старший дослідник, провідний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

 13. Проценко Олена Борисівна – завідувач науково-дослідної лабораторії освітології Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент.

 14. Ростовська Вікторія Іванівна – начальник відділу позашкільної та професійно-технічної освіти Департаменту освіти м. Харкова.

 15. Юкляєвська Наталія Вікторівна – директор Державного навчального закладу «Регіональний центр професійної освіти інноваційних технологій будівництва та промисловості.

 16. Карась Андрій Григорович – директор Харківської спеціалізованої школи I–III ступенів №87 Харківської міської ради Харківської області.

Внутрішні

 1. Пономарьова Наталія Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор, декан фізико-математичного факультету ХНПУ імені Г. С. Сковороди.

 2. Голобородько Костянтин Юрійович – доктор філологічних наук, професор, декан українського мовно-літературного факультету імені Г. Ф. Квітки-Основ’яненка ХНПУ імені Г. С. Сковороди.

 3. Микитюк Сергій Олександрович – доктор педагогічних наук, професор, декан факультету природничої, спеціальної і здров’язбережувальної освіти ХНПУ імені Г. С. Сковороди.

 4. Гречаник Олена Євгенівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри наукових основ управління Інституту підвищення кваліфікації педагогічних працівників і менеджменту освіти ХНПУ імені Г. С. Сковороди.

images (1).jpg

Освітньо-наукова програма"Освітні, педагогічні науки"

 

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої світи

Доктор філософії

Стейкхолдери ОНП

В. Клейн – кандидат педагогічних наук, доцоцент, директор педагогічного інституту в Левочі Католицького університету міста Ружемберг (Словацька республіка);

Л. Лукянова  – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені І. А. Зязюна;

Т. Вакуленко – кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора Українського центру оцінювання якості освіти;

В. Ігнатьєв – заступник директора Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, начальник управління науки, вищої, професійної освіти та кадрового забезпечення;

О. Бабельчук – начальник відділу освіти Харківської районної державної адміністрації;

О. Башкір – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки ХНПУ імені Г.С.Сковороди, голова Ради молодих учених;

здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти: Т. Бондар, І. Єсікова, В. Жуков, О. Загребельний, І. Небитова.

Анкета.png

Анкета для опитування стейкхолдерів у галузі 01 Освіта/Педагогіка

bottom of page