Шановні здобувачі!

Просимо Вас взяти участь в опитуванні, мета якого передбачає визначення цільових і змістових орієнтирів розроблення освітніх програм підготовки й професійного розвитку педагогічних працівників у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди на другому (магістерському) рівні вищої освіти зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки.

© 2019–2021 Кафедра освітології та інноваційної педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди