top of page

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЛАБОРАТОРІЇ

Науково-методична лабораторія освіти дорослих
і педагогічного проєктування

Науково-методична лабораторія освіти дорослих і педагогічного проєктування була створена при кафедрі освітології та інноваційної педагогіки. З моменту заснування та до теперішнього часу науковим керівником лабораторії з вивчення проблем освіти дорослих є доктор педагогічних наук, доцент Боярська-Хоменко Анна Володимирівна.

На сьогодні учасниками лабораторії є викладачі 6 кафедр університету: кафедри освітології та інноваційної педагогіки, кафедри спеціальної, інклюзивної і здоров'язбережувальної освіти, кафедри природничо-математичних дисциплін, кафедри початкової, дошкільної та професійної освіти, кафедри наукових основ управління і психології, кафедри філософсько-психологічної антропології.

На базі лабораторії здійснюють свої наукові розвідки та апробують результати дослідження викладачі університету (М. Васильєва, А. Боярська-Хоменко) та здобувачі третього освітньо-наукового рівня вищої освіти (А. Воронін, Д. Сотніков, К. Шматько).

Лабораторія здійснює наукові дослідження у галузі освіти дорослих, активно бере участь у наукових грантових проєктах, проводить науково-практичні конференції та видає збірку наукових праць.

Науково-методична лабораторія освіти дорослих і педагогічного проєктування плідно співпрацює з Інститутом педагогічної освіти i освiти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України та закладами вищої освіти України.

Науково-методична лабораторія освіти дорослих і педагогічного проєктування є центром популяризації ідеї безперервного навчання та освіти впродовж життя, модернізації та розвитку інноваційних та інтегративних технологій у галузі навчання дорослих.

bottom of page