top of page

НАУКОВИЙ ФАХОВИЙ ЗБІРНИК

Збірник наукових праць «Теорія та методика навчання та виховання»

Збірник_титул.jpg

Рік заснування: 1997

Галузь та проблематика: У збірнику висвітлюються актуальні питання теорії та методики навчання і виховання у вищих та середніх закладах освіти.

Постановою Президії ВАК України № 1-05/1 від 10.02.2010 р. (перереєстрація: наказ МОН України №886 від 02.07.2020 р.) збірник наукових праць внесено до категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (доктора філософії).

 

Спеціальності: 011, 015 (педагогічні науки).

ISSN 2312-0657 (Print), ISSN 2312-8046 (Online)

 

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15540-4012 ПР від 13.07.2009 р.

Електронну версію журналу включено до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

Збірник зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних: Ulrichsweb Global Serials Directory, OCLC WorldCat, Open Academic Journals Index (OAJI), Research Bible, Index CopernicusGoogle Scholar, BASE (Bielefeld Academic search Engine), Open AIRE.

Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.

 

Мова видання: українська, англійська

bottom of page