top of page

Реєстраційна картка НДДКР

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ 

«НАУКОВІ ОСНОВИ І НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ: ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ, КОМПАРАТИВНИЙ, ПРОГНОСТИЧНИЙ АСПЕКТИ» (державний реєстраційний номер 0121U107474 від 22.01.2021)

bottom of page