top of page
Наукова школа професора Зеленської Л. Д.
Зеленська 2.jpg
Зеленская.png
Зеленська 1.jpg

Науковий світогляд, формуванню якого послугувала базова історична освіта, креативна педагогічна діяльність, генерування нових ідей у царині навчання й виховання дітей та молоді стали запорукою започаткування наукової школи професора Зеленської Л. Д. Провідною її ознакою є широта проблемно-тематичного, хронологічного й регіонального діапазонів ретроспективного вивчення питань становлення й розвитку системи освіти в Україні, що забезпечує цілісність її розгортання в логіко-проблемній послідовності й дає змістовну, культурологічну та прогностичну інформацію для визначення провідних напрямів творчого використання теоретичних напрацювань і набутого досвіду в сучасних умовах. Під керівництвом Л. Д. Зеленської захищено одну докторську й одинадцять кандидатських дисертацій.

Тематика наукових досліджень, що здійснювалися під безпосереднім керівництвом Л.Д. Зеленської як наукового лідера й стали завершеним доробком, охоплює низку історико-педагогічних проблем, як-от:

  • зміст і напрями організаційно-педагогічної діяльності факультетських рад університетів України другої половини XIX – початку ХХ ст. (Т. Разуменко, 2013);

  • теорія й практика формування дисциплінованості учнів народних шкіл України в період другої половини XIX – початку ХХ ст. (І. Заболотна, 2013);

  • організаційно-теоретичні засади й досвід діяльності інспекції зі студентських справ в університетах України другої половини XIX – початку ХХ ст. (Н. Павинська, 2014);

  • підготовка магістрів в університетах України XIX століття (А. Цапко, 2017);

  • розвиток  мистецької освіти в жіночих навчальних закладах України (друга половина XIX – початок XX століття) (В. Гуріна, 2018);

  • тенденції розвитку змісту шкільних підручників із образотворчого мистецтва у вітчизняній педагогічній думці (друга половина ХХ – початок XXI століття) (Г. Литовченко, 2019);

  • тенденції розвитку вищої освіти в Україні (1901–1933 рр.) (Т. Калініченко, 2019);

  • організація інклюзивного навчання в країнах Західної Європи (кінець ХХ – початок XXI століття) (О. Іванова, 2019);

  • теорія і практика організації діяльності закладів суспільної опіки дітей та молоді в Україні (кінець XVIII – початок ХХ століття) (В. Фомін, 2019, дисертація докторського рівня).

Водночас професором Зеленською Л. Д. започатковано ще один напрям розробки педагогічної проблематики, пов’язаний із пошуком шляхів удосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців у закладах вищої освіти, як-от: «Формування самостійності молодшого медичного персоналу в процесі фахової підготовки в медичних коледжах» (О. Коваленко, 2014), «Формування вмінь самостійної навчальної діяльності в іноземних слухачів підготовчих факультетів вищих технічних навчальних закладів» (О. Шарапова, 2016); «Реалізація професійно-педагогічного потенціалу преси у процесі фахової підготовки майбутніх учителів» (К. Фендріков, 2017).

bottom of page