top of page
Науково-дослідницький колектив професора Ворожбіт-Горбатюк В. В.

Під керівництвом доктора педагогічних наук, професора Ворожбіт-Горбатюк Вікторії Вікторівни захищено три кандидатські дисертації: П. Г. Біліченко (2008), В. М. Кузнецова (2011), О. М. Попович (2018). До кола наукових інтересів професора В. В. Ворожбіт-Горбатюк належать такі питання: проблеми шкільництва в історії педагогічної думки; духовно-моральне виховання дітей в Україні (історичний аспект); зміст освіти школярів у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.; просвітницька діяльність українських меценатів родини Терещенків (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.); організація науково-дослідницької діяльності студентів вищих професійних закладів освіти в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) та деякі ін.

bottom of page