Ворожбіт-Горбатюк Вікторія Вікторівна,

доктор педагогічних наук, професор,

професорка кафедри освітології та інноваційної педагогіки

ОСВІТА ТА НАУКОВА ПІДГОТОВКА

Освіта вища. У 1997 році закінчила Харківський державний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди факультет початкового навчання за спеціальністю «Початкове навчання» та здобула кваліфікацію вчителя початкових класів.

З 01.10.1998 р. по 31.07.2001 р. – аспірантка кафедри теорії та методики професійної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Кандидатська дисертація на тему «Теорія і практика навчання образотворчого мистецтва учнів початкових шкіл Слобожанщини (кінець ХІХ – початок ХХ століття)» захищена в 2001 р. за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, диплом кандидата наук ДК №013153, рішення президії ВАК України від 09 січня 2002 року. Вчене звання доцента кафедри історії педагогіки та порівняльної педагогіки присвоєно рішенням Атестаційної комісії протокол №5/53-Д 23.12.2002 р., атестат доцента ДЦ №006386.

З 01.10.2008 р. по 30.09.2011 р. – докторантка кафедри історії педагогіки та порівняльної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Докторська дисертація на тему «Теорія та практика духовно-морального виховання учнів загальноосвітніх закладів України (середина ХІХ – початок ХХ століття)» захищена в 2012 р за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, диплом доктора педагогічних наук ДД №001809, рішення Атестаційної колегії від 01 березня 2013 року. Вчене звання професора кафедри історії педагогіки та порівняльної педагогіки присвоєно рішенням Атестаційної колегії від 14.02.2014, протокол № 2/01-П, атестат професора 12ПР №009341.

 

ПРОФЕСІЙНА КАРʼЄРА ТА ДОСВІД УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

З 01.09.1995 р. по 30.09.1998 р. – вчителька початкових класів загальноосвітньої  школи І-ІІ ступенів с. Цупівка Дергачівського району Харківської області. Розроблено та апробовано авторську навчальну програму інтегрованого курсу для учнів 1-4 класів «Художня творчість».

З 01.09.2001 р. до 30.09.2008 р. – доцентка кафедри історії педагогіки та порівняльної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

З 01.10.2011 р. 02.05.2020 р. – професорка кафедри історії педагогіки та порівняльної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

З 02.05.2020 – професорка кафедри педагогіки, з 09.02.2021 – професорка кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Науково-педагогічний стаж з 01.10.1998 року – до теперішнього часу, загальний педагогічний стаж з 01.09.1995 року.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

За час роботи в університеті викладала навчальні дисципліни: «Історія педагогіки», «Порівняльна педагогіка», «Педагогіка вищої школи», «Педагогіка», «Розвиток світової та вітчизняної педагогічної думки», «Педагогічний стендап», «Дизайн науково-педагогічного мислення».

З 2017 року – членкиня проєктної групи освітньо-наукової програми «Освітні, педагогічні науки» зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

З 2020 року – членкиня проєктної групи освітньо-професійної програми «Освітологія» зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

Є співавтором чотирьох навчальних посібників, з них – три з грифом МОН, молодьспорту України для здобувачів другого і третього освітньо-наукових рівнів вищої освіти.

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукові інтереси – розробка теоретико-методичних основ формування культури майбутнього вчителя; створення освітнього середовища; історія і компаративний аналіз проблем виховання, світовий досвід організації педагогічної освіти.

З 2020 р. членкиня спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди.

Підготовлено три кандидати педагогічних наук: П.Г. Біліченко (ДК№059272 від 28 квітня 2009 року), В.М. Кузнецова (ДК№003488 від 29 березня 2012 року), О.М. Попович (ДК№043548 від 26 червня 2017 року).

Керівництво науковою роботою студентів: підготовка до друку тез виступів на науково-практичних конференціях : Я. Фатєєв, Д. Дудник, Я. Козир, Д. Кравцов, Л. Лобас, Д. Торяник, А. Хруслова (2018/2019 н. р), Алієв Е., Канецул С., Фатєєв Я., Цирдава М. (2019-2020).

Має близько 200 наукових, навчально-методичних праць, науково-популярних та дискусійних публікацій з наукової і професійної тематики, серед яких монографії, навчальні посібники, наукові статті у фахових вітчизняних і закордонних виданнях, публікації просвітницького змісту.

 

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Участь у профоб’єднанні «Всеукраїнська асоціація педагогів імені В.О.Сухомлинського»

Наукове консультування - Обласний комунальний заклад «Харківський театр для дітей та юнацтва» щодо організації духовно-морального виховання засобами театрального мистецтва дітей і молоді, головний адміністратор Милованова М.О.

Державний НВК №1 Дергачівської міської ради Дергачівського району Харківської області.

Благодійний фонд «Карітас Харків».

Приватна школа «Веселі сходинки», м. Харків.

 

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК  

Науково-педагогічне стажування у Мукачівському державному університеті, довідка про проходження стажування № 495 від 14.03.2018.

Науково-педагогічне стажування в Куявському університеті у Влоцлавеку (республіка Польща) термін проходження: 3 серпня – 11 вересня 2020 р., тема: «Педагогічна та психологічна освіта як складова частина системи освіти України та країн ЄС» за фахом «Педагогічні та психологічні науки» в обсязі 6 кредитів (180 год), сертифікат №PSI-31116-KSW від 11.09.2020.

Курс «Права людини в освітньому просторі» - 10 год. Студія онлайн-освіти EdEra, МОН України

Курс «Академічна доброчесність» - 4 год. Студія онлайн-освіти EdEra, МОН України

Участь в ІХ Міжнародній Болонській конференції «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу: роль оцінювання якості викладання і навчання в процесі акредитації», 22 грудня 2020 р., онлайн-платформа ZOOM, 14,5 год.

Виступ «Історичний підхід у вивченні проблематики духовно-морального виховання молоді» на Науково-методологічному семінарі з історії освіти «Дослідницькі підходи до історико-педагогічних розвідок: від традицій до новацій» 21 жовтня 2020 року, Київ (сертифікат)

Курс «Робота у СДО MOODLE (базовий рівень)», обсяг 30 год., сертифікат ДО № 0001

Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінару) наукових, науково-педагогічних працівників ЗВО та працівників закладів освіти на тему: «Використання дистанційних засобів навчання для підготовки фахівців спеціальностей психологія та правоохоронна діяльність на прикладі платформ Zoom та Moodle», м. Люблін, Республіка Польща (дистанційно), сертифікат ES №3981/2021, 15.02.2021

 

НАГОРОДИ І ВІДЗНАКИ

1997 р. – почесна відзнака і медаль імені Г.С.Сковороди.

Профіль Ворожбіт-Горбатюк В.В. у Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=TyvvS4gAAAAJ&hl=ru

 

E-mail: gorbatykvv@ukr.net

Ворожбіт_сертифікат.jpg
Ворожбіт- сертифікат 2.jpg
Ворожбіт-сертифікат 3.jpg
Вікторії ВОРОЖБІТ-ГОРБАТЮК.jpg
Viktoriia Vorozhbit-Horbatiuk.jpg