Твердохліб Тетяна Сергіївна,

кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри педагогіки

Освіта

2004 р. – закінчила навчання на історичному факультеті Харківського державного педагогічного університет імені Г.С. Сковороди;

2012 р. – закінчила аспірантуру на кафедрі загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університет імені Г.С. Сковороди;

2019 р. – закінчила докторантуру на кафедрі загальної педагогіки і педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університет імені Г.С. Сковороди.

Захищені дисертації

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему : «Науково-педагогічні ідеї та діяльність викладачів Київської духовної академії (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)» ; Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. Харків, 2013.

 

Професійна кар’єра

2002 – 2009 рр.  – учитель історії та правознавства Дергачівського ліцею № 2;

2012 – 2017 рр.  – викладач кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди;

З 2017 р. на посаді старшого викладача, а з 2020 р. – доцента кафедри педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

 

Науково-дослідницька діяльність

Автор 30 одноосібних публікацій у провідних українських фахових виданнях, а також 5 – в інших вітчизняних та зарубіжних журналах. Має більше 10 статей у співавторстві зі студентами.

1. Рогова Т.В., Твердохліб Т.С. Педагогічна спадщина викладачів Київської духовної академії (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) : монографія. Харків, 2013. 159 с.

2. Кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи: минуле і сучасність / за заг. ред. С.Т. Золотухіної. Харків, 2015. 156 с.

3. На скрижалях історії Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди / заг. ред. С.Т. Золотухіної. Харків, 2016. 114 с.

4. Педагогика : учебное пособие / под. общей редакцией С.Т. Золотухиной. Харьков, 2016. 107 с.

5. Твердохліб Т.С. Педагогічна майстерність класного керівника в організації виховної роботи : навч.-метод. посіб. Харків, 2017. 156 с.

6. Боярська-Хоменко А.В., Твердохліб Т.С., Прокопенко І.А., Чеботова Я.В. Візуальне мистецтво як засіб профілактики та подолання емоційного вигорання педагогів. Методичні рекомендації до проведення семінару-практикуму / за ред. І.А. Прокопенко. Харків : ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2019. 52 с.

7. Твердохліб Т. С. Розвиток педагогічної освіти в навчальних закладах  Православної церкви в українських губерніях Російської імперії  (ХІХ – початок ХХ століття) : монографія. Харків : «Мітра», 2019. 449 с.

Автор понад 20 тез, представлених на  конференціях, значна частина яких мала міжнародний статус, зокрема:

1. Europejska nauka  XXI  powieką- 2017 ( Przemyśl , 07 -15 maja 2017 roku);

2. Освіта у констеляціях постсучасності  (Харків, 5-6 грудня 2017 року);

3. Православ’я в Україні: «Українська Церква в історії українського державотворення». До 100-ліття Української революції, державного органу в справах релігій та боротьби за автокефалію (Київ, 20 листопада 2018 року);

4. Розвиток професіоналізму сучасного педагога в постнекласичній парадигмі (Черкаси, 9-10 квітня 2019 р.);

5. Освіта дорослих: світові тенденції, українські реалії та перспективи (Харків, 6-7 лютого 2020 р.).

Гранти

Участь у реалізації грантового проєкту «Візуальне мистецтво як засіб профілактики та подолання емоційного вигорання педагогів». Грант наданий Українським культурним фондом (програма «Н.О.Р.Д.») (липень-жовтень 2019 р. )

Нагороди,  грамоти

Почесна грамота ХНПУ імені Г. С. Сковороди за високі показники в науково-дослідній роботі та з нагоди «Дня науки» (2015 р.)

Грамота ХНПУ імені Г. С. Сковороди за підготовку та реалізацію грантового проєкту  «Візуальне мистецтво як засіб профілактики та подолання емоційного вигорання педагогів» (2019 р.)

Викладає навчальні дисципліни

«Педагогіка»;

«Основи педагогічної майстерності»;

«Педагогіка вищої школи».

Сфера науковий інтересів

питання організації навчально-виховного процесу в освітніх закладах Православної Церкви в Україні (історичний аспект), теорія і практика педагогічної освіти, навчання та виховання школярів.

 

Профіль у Google Академії

 

E-mail: tetyana.tverdohlib@hnpu.edu.ua,

              tst.khnpu@gmail.com

© 2019–2020 Кафедра педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди