портретне фото Твердохліб.jpg

Твердохліб Тетяна Сергіївна,

доктор педагогічних наук,

доцент кафедри освітології та інноваційної педагогіки

ОСВІТА ТА НАУКОВА ПІДГОТОВКА

У 2004 р. закінчила навчання на історичному факультеті Харківського державного педагогічного університет імені Г.С. Сковороди, отримала диплом із відзнакою і кваліфікацію вчителя історії та суспільствознавства.
З 2009 по 2012 рр. навчалася в аспірантурі на кафедрі загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університет імені Г.С. Сковороди.
У 2013 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Науково-педагогічні ідеї та діяльність викладачів Київської духовної академії (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)».
2017 – 2019 рр. – наукова підготовка в докторантурі на кафедрі загальної педагогіки і педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університет імені Г.С. Сковороди.
У 2020 р. захистила дисертацію на тему: «Теорія і практика розвитку педагогічної освіти у системі навчальних закладів Православної Церкви в Україні (ХІХ – початок ХХст.)» та отримала науковий ступінь доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 –
загальна педагогіка та історія педагогіки.

ПРОФЕСІЙНА КАР'ЄРА ТА ДОСВІД УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2002 – 2009 рр.  – учитель історії та правознавства Дергачівського ліцею № 2;

2012 – 2017 рр.  – викладач кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди;

З 2017 р. на посаді старшого викладача, а з 2020 р. – доцента кафедри педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

З 09.02.2021 р. по теперішній час – доцент кафедри освітології та інноваційної педагогіки

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

За час роботи в університеті викладала навчальні дисципліни «Педагогіка», «Основи педагогічної майстерності», «Педагогіка вищої школи», «Інформаційно-педагогічні студії», керувала педагогічною практикою студентів, написанням курсових робіт.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Сфера науковий інтересів: питання організації навчально-виховного процесу в освітніх закладах Православної Церкви в Україні (історичний аспект), теорія і практика педагогічної освіти, навчання та виховання школярів. Автор понад 30 одноосібних публікацій у провідних українських фахових виданнях, а також 6 – в інших вітчизняних та зарубіжних журналах. Має більше 10 статей у співавторстві зі студентами.

Окремі видання:

1. Рогова Т.В., Твердохліб Т.С. Педагогічна спадщина викладачів Київської духовної академії (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) : монографія. Харків, 2013. 159 с.

2. На скрижалях історії Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди / заг. ред. С.Т. Золотухіної. Харків, 2016. 114 с.

3. Педагогика : учебное пособие / под. общей редакцией С.Т. Золотухиной. Харьков, 2016. 107 с.

4. Твердохліб Т.С. Педагогічна майстерність класного керівника в організації виховної роботи : навч.-метод. посіб. Харків, 2017. 156 с.

5. Боярська-Хоменко А.В., Твердохліб Т.С., Прокопенко І.А., Чеботова Я.В. Візуальне мистецтво як засіб профілактики та подолання емоційного вигорання педагогів. Методичні рекомендації до проведення семінару-практикуму / за ред. І.А. Прокопенко. Харків : ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2019. 52 с.

6. Твердохліб Т. С. Розвиток педагогічної освіти в навчальних закладах  Православної церкви в українських губерніях Російської імперії  (ХІХ – початок ХХ століття) : монографія. Харків : «Мітра», 2019. 449 с.

Автор понад 20 тез, представлених на  конференціях, значна частина яких мала міжнародний статус, зокрема:

1. Europejska nauka  XXI  powieką- 2017 ( Przemyśl , 07 -15 maja 2017 roku);

2. Освіта у констеляціях постсучасності  (Харків, 5-6 грудня 2017 року);

3. Православ’я в Україні: «Українська Церква в історії українського державотворення». До 100-ліття Української революції, державного органу в справах релігій та боротьби за автокефалію (Київ, 20 листопада 2018 року);

4. Розвиток професіоналізму сучасного педагога в постнекласичній парадигмі (Черкаси, 9-10 квітня 2019 р.);

5. Освіта дорослих: світові тенденції, українські реалії та перспективи (Харків, 6-7 лютого 2020 р.).

Брала участь у реалізації грантового проєкту «Візуальне мистецтво як засіб профілактики та подолання емоційного вигорання педагогів». Грант наданий Українським культурним фондом (програма «Н.О.Р.Д.») (липень-жовтень 2019 р.).

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Лютий 2021 р. – сертифіковане підвищення кваліфікації в КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» за освітньою програмою «Особливості інституційного аудиту в ЗЗСО»

НАГОРОДИ І ВІДЗНАКИ

Почесна грамота ХНПУ імені Г. С. Сковороди за високі показники в науково-дослідній роботі та з нагоди «Дня науки» (2015 р.)

Грамота ХНПУ імені Г. С. Сковороди за підготовку та реалізацію грантового проєкту  «Візуальне мистецтво як засіб профілактики та подолання емоційного вигорання педагогів» (2019 р.)

IMG_20200705_190650.jpg
IMG_20200705_190106.jpg
IMG_20200705_185446.jpg
IMG_20200705_185252.jpg
IMG_20200705_185656.jpg