Ткачова Наталія Олександрівна,

доктор педагогічних наук, професор,

професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки

Освіта

1978–1983 рр. – Харківський державний університет імені О. М. Горького, спеціальність «Математика», кваліфікація «Математик, викладач математики» (диплом з відзнакою).                        

Захищені дисертації

Дисертація на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук на тему:  «Формування моральної культури майбутнього вчителя у процесі вивчення педагогічних дисциплін»; 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; Харківський державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.  – Харків, 1994;

Дисертація на здобуття ступеня доктора  педагогічних наук на тему: «Аксіологічні засади педагогічного процесу в сучасних загальноосвітніх навчальних закладах»; 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2007.

 

Професійна кар’єра

1981 – 1991 рр.  – вихователь групи продовженого дня, учитель математики в ЗОШ № 60, 95,  № 134 м. Харкова ;

1991 – 2011 рр. – викладач, старший викладач, доцент, професор кафедри педагогіки ХНУ імені В. Н. Каразіна;

з 2011 р. – професор кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи ХНПУ імені Г. С. Сковороди.

Науково-дослідна діяльність

Автор більше 200 наукових досліджень, з яких: 9 монографій, 14 навчальних і навчально-методичних посібників (3 – із грифом МОН України),10 збірок методичних рекомендацій і навчально-методичних комплексів, статті у фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях. У тому числі:

  1. Pedagogical conditions for the formation of personal values in the intellectually capable students of the main school based on the study of social disciplines. Education studios: theory and Practice: monograph. Prague-Vienna,2018. P. 279-286. (у співавторстві)

  2. Future teacher’s competence building in the webquest   application in the school education process. Theory and practice of introduction of competence approach to higher education in Ukraine (monograph). Vienna:   Premier publishing, 2019.  P. 179-189.(у співавторстві)

  3. Динаміка розвитку сучасних сільських шкіл: від малокомплектних до опорних.    Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. праць. Х., 2019. № 4 (96). С. 297-305.

Під керівництвом Н. О. Ткачової захищено 1 докторська та 41  кандидатські дисертації.

Входить до редакційної колегії журналу

«Викладання мов у  вищих навчальних закладах освіти на  сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. Наукові дослідження. Досвід. Пошуки».

Викладає навчальні дисципліни

«Педагогіка вищої школи»;

«Педагогічний менеджмент»;

«Основи освітньої інноватики»;

«Теоретичні основи дидактичних досліджень».

 

Почесні звання і нагороди: У 2015 р. Нагороджена почесною грамотою Національної академії педагогічних наук України за особистий внесок у розвиток освіти, плідну наукову діяльність та значні досягнення у підготовці висококваліфікованих кадрів.

 

Сфера наукових інтересів

педагогічна аксіологія, компетентнісний підхід.

Профіль у Google Академії

E-mail: natalia.tkachova@hnpu.edu.ua, tkachna2015@ukr.net

IMG_2221.jpg
Tkachova Nataliia.jpg
Ткачова Н.О (1).jpg
Ткачова Н.О.jpg
Ткачова Наталiя.jpg