top of page
DSC_9495.jpg

Ткачова Наталія Олександрівна,

доктор педагогічних наук, професор,

професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки

З 1978 по 1983 рр. навчалась на механіко-математичному факультеті Харківського державного університету імені О. М. Горького. У 1983 р. здобула кваліфікацію «Математик, викладач математики» (диплом з відзнакою).  

ОСВІТА ТА НАУКОВА ПІДГОТОВКА

З 1978 по 1983 рр. навчалась на механіко-математичному факультеті Харківського державного університету імені О. М. Горького. У 1983 р. здобула кваліфікацію «Математик, викладач математики» (диплом з відзнакою).  

У 1994 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування моральної культури майбутнього вчителя у процесі вивчення педагогічних дисциплін» (спеціальність 13.00.01 – теорія та історія педагогіки) та отримала науковий ступень кандидата педагогічних наук зі спеціальності «Педагогіка та історія педагогіки». У 2001 р. було присвоєне вчене звання доцента кафедри педагогіки.

У 2007 р. захистила докторську дисертацію на тему «Аксіологічні засади педагогічного процесу в сучасних загальноосвітніх навчальних закладах» (спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки) та отримала науковий ступінь доктора педагогічних наук. У 2013 р. було присвоєне вчене звання професора кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи.

ПРОФЕСІЙНА КАР'ЄРА  ТА  ДОСВІД  УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

З 1981 по 1983 рр.  – вихователь групи продовженого дня в ЗОШ № 60 м. Харкова;

з 1983 по 1987 рр. – учитель математики в ЗОШ № 95 м. Харкова;

з 1987 по 1988 рр. – вихователь групи продовженого дня в ЗОШ № 134  м. Харкова;

з 1988 по 1991 рр. – учитель математики в ЗОШ № 134  м. Харкова;

з 1991 по 2011 рр. – викладач, старший викладач, доцент кафедри педагогіки ХНУ імені Г. С. Сковороди;

з 2011 по теперішній час – професор кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи ХНПУ імені Г. С. Сковороди (у  2021 р. кафедра перейменована на кафедру освітології та інноваційної педагогіки)

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

За час роботи в університеті викладала різні навчальні дисципліни: «Педагогіка», «Педагогіка вищої школи», «Теоретичні основи дидактичних досліджень», «Інноватика в галузі освіти», «Педагогічний менеджмент».

Є членом проєктної групи з розробки освітньої програми у галуз о1 Освіта/Педагогіка спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки для здобувачів третього освітньо-наукового рівня) вищої освіти.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукові інтереси: педагогічна аксіологія, онтопедагогіка, компетентнісний підхід в освіті.

З 2021 р. – керівник науково-методичної лабораторії інновацій в освіті Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

Має більше 200 наукових, навчальних та методичних праць, у тому числі: 13 монографій, 14 навчальних  і навчально-методичних посібників (із них 3 – рекомендованих МОН  України), 14 збірок методичних рекомендацій, 3 статті у    виданнях у базі Scopus та Web of science.

Під керівництвом Ткачової Н. О. захищено 3 докторські дисертації та 43 кандидатські дисертації (із них – 6 громадян КНР)

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

З 2018 по 2021 рр. – член оргкомітету Міжнародної науково-практичної конференції «Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика».

З 2020 р. по теперішній час – член редакційної колегії наукового журналу «Викладання мов у  вищих навчальних закладах освіти на  сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. Наукові дослідження. Досвід. Пошуки».   

З 2007 р. по теперішній час – член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація В.О. Сухомлинського». 

ПРОФЕСІЙНИЙ ТРОЗВИТОК

2020 р. – авторський онлайн-тренінг «Будь у тренді: МІГ в онлайн» (12 год.);

2020-2021 рр. – стажування для підвищення кваліфікації (180 год.) в  Харківському національному університеті імені І. П. Котляревського;

2021 р. – міжнародне сертифіковане підвищення кваліфікації за програмою «Проєктний підхід та міжсекторна співпраця в діяльності сучасного закладу освіти, ОТГ та АРР» (30 год.), організоване Фундацією Central European Academy Studies and Certification (Польща)

2021 р. – міжнародне сертифіковане підвищення кваліфікації за програмою «Distance learning tools on the example of ZOOM and MOODLE platforms» (45 год.) у Люблінському науково-дослідному інституті»

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

2018 р.  – нагороджена грамотою ХНПУ імені Г. С. Сковороди;

2020 р. – нагороджена почесною грамотою  МОН України;

2020 р.  – нагороджена грамотою ХНПУ імені Г. С. Сковороди.  

IMG_2221.jpg
Tkachova Nataliia.jpg
Ткачова Н.О (1).jpg
Ткачова Н.О.jpg
Ткачова Наталiя.jpg
bottom of page