top of page
Наукова школа професора Штефан Л. А. 
На стенд_9740.jpg

Під керівництвом професора Штефан Л. А. захищено 18 кандидатських дисертацій: О. А. Мкртічян (2007), Л. І. Донченко (2007), О. А. Шумська (2007), О. В. Загайко (2008), С. В. Іноземцева (2009), О. Д. Черкашин (2010), Ю. О. Пивовар (2011), О. В. Юшко (2012), Л. С. Григорова (2012), В. В. Спіцин (2013), Ю. О. Олійник (2013), О. П. Борзенко (2014), О. М. Скавронська (2015), А. В. Будко (2015), С. В. Бикасова (2016), І. І. Степаненко (2017).

Аспіранти під керівництвом професора Л. А. Штефан вивчали такі питання, як: питання становлення й розвитку теорії та практики соціальної педагогіки як в Україні, так і у провідних країнах світу; питання підготовки соціально-педагогічних кадрів та стимулювання діяльності вчителя; проблеми дидактики середньої та вищої школи; питання змісту соціально-педагогічної діяльності з дітьми з особливими освітніми потребами та організації соціально-педагогічної діяльності з обдарованими дітьми; проблеми естетичної підготовки студентів; питання діяльності соціально-педагогічних служб в Україні; питання організації дистанційної освіти у провідних країнах світу; особливості стимулювання вчителя до організації професійної діяльності в історичній ретроспективі; особливості організації соціально-педагогічної діяльності на Харківщині; питання підготовки соціально-педагогічних кадрів в Україні та провідних країнах світу; особливості оцінювання учнів та студентів у Великій Британії і Канаді та деякі ін.

bottom of page