Рогова Тетяна Володимирівна,

доктор педагогічних наук, професор,

професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки

Освіта

1975 – 1979 рр. – Харківський державний педагогічний інститут імені Г.С.Сковороди,   фізико-математичний факультет, спеціальність - «математика», кваліфікація - «учитель математики»;

1994 – 1997 рр. – Харківський державний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, аспірантура на кафедрі педагогіки;

2003 – 2006 рр. –  Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, докторантура на кафедрі загальної педагогіки.

Захищені дисертації

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему : «Атестація навчально-виховної діяльності педагогічного колективу загальноосвітньої школи» : 13.00.01-теорія та історія педагогіки, Харківський державний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди – Харків, 1997;

Дисертація на здобуття  наукового ступеня доктора педагогічних наук на тему : «Теоретичні і методичні основи персоналізованого підходу в управлінні педагогічним колективом середньої загальноосвітньої школи», 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С.Сковороди – Харків, 2006.

Професійна кар’єра

1979 – 1980 рр. – учитель математики СШ №72 м. Харків;                                       

 1980 – 1983 рр. – секретар Фрунзенського РК ЛКСМУ;

1983 – 1983 рр. – заступник завідувача відділу учнівської молоді та піонерів Харківського ОК ЛКСМУ;                                                       1983 – 1987 рр. – секретар Харківського МК ЛКСМУ;                                                         

1987 – 1992 рр. – директор СШ №74 м. Харків;                                                                                 

1992 – 1994 рр. – завідувач сектору управління освітою Харківського ОІНОПП;

1994 – 1997 рр. – аспірант кафедри педагогікиХДПУ імені Г.С. Сковороди;                              

1997 – 1998 рр. – старший викладач кафедри педагогіки  ХДПУ  імені Г.С. Сковороди;

1998 – 2003 рр. -  доцент кафедри педагогіки  ХДПУ  імені Г.С. Сковороди;

2003 – 2006 рр. – докторант кафедри загальної педагогіки  ХНПУ  імені Г.С. Сковороди;  

2006 – 2012 рр. – професор кафедри загальної педагогіки ХНПУ імені Г.С. Сковороди;      

2012 – 2015 рр. – декан фізико-математичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди;

2015р. – теперішній час – професор кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи  ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

Науково-дослідна діяльність

Автор біля 100 наукових праць, з яких: одна одноосібна монографія, шість колективних монографій, один підручник, методичні рекомендації, статті у фахових вітчизняних та закордонних виданнях.

1. Персоналізований підхід в управлінні педагогічним колективом школи: монографія. Харків : « Нове слово», 2006. 300с.

2. Наукові підходи до педагогічних досліджень: колективна монографія / Ю.Д. Бойчук та. ін.; за заг. ред. В.І. Лозової. Харків : «Апостроф», 2012. 348с.

3. Управління в сучасній системі освіти : монографія. Харків : ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 2013. 311с. (у співавторстві).

4. Суб’єктна позиція майбутнього фахівця: теоретико-методичний аспект : монографія. Харків:  «Щедра садиба», 2015. 171с. (у співавторстві).

5. Terms of Successful Realization of Personalized Approach to Pedagogical Collective Management. Educational Studios: Theory and Practice: monograph. Prague-Vienna: Premier Publishing, 2018. P.55-61.

6. Педагогіка : баз. підруч. для студ. вищнавч. закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації / І.Ф. Прокопенко,  В.М. Гриньова, О.М. Іонова та ін. Харків : Фоліо, 2015. 572с. Особистий внесок: Розділ 8. Наукові засади управління системою освіти. С.440-462.

Під керівництвом Рогової Т. В. підготовлено 5 кандидатів та 1 доктора педагогічних наук. Працює у складі спеціалізованої вченої ради Д 44.053.01 у Полтавському національному педагогічному університеті  імені В.Г. Короленка.

Викладає навчальні дисципліни

Педагогіка вищої школи; 

Педагогічний менеджмент;

Методологія науково-педагогічного дослідження і презентація його результатів.

Почесні звання і нагороди

«Відмінник освіти України» (2001р.), знак «Василь Сухомлинський»(2012р.), Почесна відзнака ХНПУ імені Г.С. Сковороди (2012р.), Почесна Грамота ХНПУ імені Г.С. Сковороди (2013р., 2015р., 2018р.), знак «За наукові та освітні досягнення» (2014р.), Почесна Грамота Національної академії педагогічних наук України (2014р.), знак «Ушинський К.Д.» (2018р.).

Сфера наукових інтересів

- персоналізований підхід у педагогіці, в управлінні педагогічним колективом;                   

- методологічні основи управління в сучасній системі освіти;

- особистісно- орієнтовані технології управління закладами освіти.

Профіль у Google Академії

E-mail: tetyana.rogova@hnpu.edu.ua

IMG_20200706_184426.jpg
IMG_20200706_184335.jpg