рогова.jpg 2014-8-22-16-22-37.jpg

Рогова Тетяна Володимирівна,

доктор педагогічних наук, професор,

професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки

ОСВІТА ТА НАУКОВА ПІДГОТОВКА

З 1975 по 1979рр.  навчалася на фізико-математичному факультеті Харківського державного педагогічного інституту імені Г.С. Сковороди за спеціальністю «Математика», після закінчення якого отримала диплом з відзнакою та кваліфікацію вчителя математики;

З 1994 по 1997рр. навчалася в аспірантурі Харківського державного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди;

У 1997р. році захистила дисертацію та отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності «Теорія та історія педагогіки»;

У 2000р. здобула вчене звання доцента кафедри педагогіки;

З 2003 по 2006 рр. проходила наукову підготовку в докторантурі Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди;

У 2006р. захистила дисертацію та отримала науковий ступінь доктора педагогічних наук зі спеціальності «Загальна педагогіка та історія педагогіки»;

У 2007р. здобула вчене звання професора кафедри загальної педагогіки.

ПРОФЕСІЙНА КАР’ЄРА

З 1979 по 1980рр. – учитель математики СШ№72 м. Харків;

З 1980 по 1983 рр. – секретар Фрунзенського РК ЛКСМУ м. Харків;

З 1983по1983 рр. – заступник завідувача відділу учнівської молоді та піонерів Харківського ОК ЛКСМУ;           

З 1983 по 1987 рр. – секретар Харківського МК ЛКСМУ;

З 1987 по 1992 рр. – директор СШ№74 м. Харків;

З 1992 по 1994 рр. – завідувач сектору управління освітою Харківського ОІНОПП;

З 1997 по 1998 рр. – старший викладач кафедри педагогіки  ХДПУ  імені Г.С. Сковороди;

З 1998 по 2003 рр. -  доцент кафедри педагогіки  ХДПУ  імені Г.С. Сковороди;

З 2006 по 2012 рр. – професор кафедри загальної педагогіки ХНПУ імені Г.С. Сковороди;      

З 2012 по 2015 рр. – декан фізико-математичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди;

З 2015р. по теперішній час – професор кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи, а з лютого 2021р. - кафедри освітології та інноваційної педагогіки  ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

За час роботи в університеті викладала такі навчальні дисципліни: «Педагогіка», «Педагогіка вищої школи», «Основи педагогічної майстерності», «Педагогічний менеджмент», «Методологія педагогічного дослідження», «Гуманізація управління в системі освіти».

Працює у складі спеціалізованої вченої ради Д 44.053.01 у Полтавському національному педагогічному університеті  імені В.Г. Короленка

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукові інтереси - персоналізований підхід у педагогіці, в управлінні педагогічним колективом;   методологічні основи управління в сучасній системі освіти; забезпечення якості  освіти; гуманізація управління закладами освіти; моральне виховання підростаючого покоління.

Під керівництвом Рогової Т. В. підготовлено 6 кандидатів та 2 доктора педагогічних наук.

Автор біля 100 наукових праць, з яких: одна одноосібна монографія, шість колективних монографій, один підручник, методичні рекомендації, статті у фахових вітчизняних та закордонних виданнях.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

З 2010 по 2012 рр. – голова профспілкового комітету первинної профспілкової організації ХНПУ імені Г.С.Сковороди;

З 2014  по 2018 рр.  – член редакційної колегії наукового журналу «Педагогіка та психологія», який включено до переліку наукових фахових  видань МОН України;

У 2016, 2018 рр.  – член редакційної колегії матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика»;

З 2013 р. по теперішній час – член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація В.О. Сухомлинського».

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

У 2016 р. - підвищення кваліфікації на кафедрі інформаційних технологій Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди за програмою «Використання сучасних технологій для підготовки науково-методичних матеріалів дистанційних курсів».

НАГОРОДИ І ВІДЗНАКИ

«Відмінник освіти України» (2001р.), знак «Василь Сухомлинський»(2012р.), Почесна відзнака ХНПУ імені Г.С. Сковороди (2012р.), Почесна Грамота ХНПУ імені Г.С. Сковороди (2013р., 2015р., 2018р.), знак «За наукові та освітні досягнення» (2014р.), Почесна Грамота Національної академії педагогічних наук України (2014р.), знак «Ушинський К.Д.» (2018р.).

IMG_20200706_184426.jpg
IMG_20200706_184335.jpg
Scan_20210523_135440.jpg
Scan_20210523_135438.jpg
зображення_viber_2021-11-29_18-02-26-159.jpg