top of page
Наукова школа професора Попової О. В. 
Попова 2.jpg
Попова 1.jpg
DSC_0259.JPG
DSC_5555.jpg

Наукові  пошуки професора Попової О.В. спрямовані на розв’язання комплексної соціально-педагогічної проблеми створення, упровадження та розповсюдження інновацій у системі освіти України. Науковець розробила концепцію розвитку інноваційних процесів в освіті, запропонувала власну класифікацію педагогічних інновацій, обґрунтувала технологію прогнозування тенденцій розвитку освітніх інноваційних процесів.

Під керівництвом професора  Попової О.В. підготовлено 4 докторських та 26 кандидатських дисертацій. Коло інтересів її учнів досить широке:

  • проблема реалізації виховуючого навчання в загальноосвітніх навчальних закладах: докторська дисертація Слесик К.М.  («Формування етичної культури учнів основної школи в процесі навчання гуманітарних предметів», 2015); кандидатські дисертації Мельник С.А.  (2010), Сачави К.Д.  (2014);

  • проблеми дидактики середньої та вищої школи, у тому числі використання сучасних технологій навчання : Гук І.П.  (2017), Шепель В.М. (2012), Ткачов А.С.  (2011), Міщенко О.А.  (2012);

  • проблема підвищення ефективності підготовки майбутнього вчителя: докторські дисертації Васильєвої С. О.  («Розвиток професійного статусу вчителя у вітчизняній педагогічній теорії та практиці (друга половина ХХ ст. – початок ХХІ ст.)», 2017) та Н. О. Кабусь («Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх соціальних педагогів до сталого розвитку соціальних груп», 2018); кандидатські дисертації Кацової Л.І.  (2005), Грицая С.М. (2009), Островської-Бугайчук І.М.  (2011), Тарасової В.В. (2012), Ревенко І.В.  (2013), Гончарова Д.О.  (2014), Калашнікової Л. Ю. (2015), Дейниченка В. Г. (2016), Ткачова А. С. (2016) та ін.;

  • професійна підготовка майбутніх фахівців інших галузей: докторська дисертація О. М. Тур (2019);  кандидатські дисертації М.П. Сукнова (2007),  Долгопол О.О. (2014), Соколовського В.В. (2014), Таможської І.В. (2014); Пономарьової В.В. (2015), Климентьєвої О. С. (2017), Созикіної (2019) та ін.;

  •  інноваційні процеси в Україні 20-30-х років ХХ ст.: Тюльпа Т.М.  (2005), Лук’янова В.А.  (2003).

Свої наукові досягнення учні професора Попової О.В. мають можливість упроваджувати й розповсюджувати у ЗВО різних рівнів, у тому числі займаючи керівні посади: В.М. Шепель − начальник відділу нормативності та якості освіти Департаменту освіти Харківської міської ради, Л.О. Петриченко − перший проректор (Харківська гуманітарно-педагогічна академія), С.А. Мельник ‒ проректор з навчальної роботи (Харківська академія неперервної освіти), М.П. Сукнов ‒ завідувач кафедри англійської мови (ХНУРЕ), І.В. Таможська (Харківський автотранспортний технікум імені С. Орджонікідзе).

bottom of page