top of page
Наукова школа професора Попової О. В. 
з інновацій в галузі педагогіки
Попова 2.jpg
П.jpg
Попова 1.jpg
DSC_0259.JPG
DSC_5555.jpg

Під керівництвом професора О. В. Попової захищено 4 докторські і 29 кандидатських дисертацій з педагогічних наук, які присвячені дослідженню проблем загальної педагогіки та історії педагогіки, дидактики, теорії та методики виховання, професійної підготовки майбутніх фахівців з різних актуальних питань сучасної педагогічних науки і практики. У наукових працях О. В. Попової та її учнів зроблено обґрунтування теоретичних засад створення та практичної реалізації педагогічних інновацій в освітню практику як провідних напрямів розвитку сучасної системи освіти.

 2022 року О. В. Поповій Вченою радою Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди видано сертифікат, який підтверджує заснування наукової школи з інновацій в галузі освіти.

 

ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ

2015

 1. Слесик Катерина Митрофанівна. Система формування етичної культури учнів основної школи у  процесі навчання гуманітарних предметів : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.09 — теорія навчання (захист відбувся 27 січня 2015 року у спеціалізованій вченій раді Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди).

 

2017

 1. Васильєва Світлана Олександрівна. Розвиток професійного статусу вчителя у вітчизняній педагогічній теорії та практиці (друга половина ХХ ст. – початок ХХІ ст.) :  дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 — загальна педагогіка та історія педагогіки (захист відбувся 29 березня 2017 року у спеціалізованій вченій раді Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди).

2018

 1. Кабусь Наталя Дмитрівна Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх соціальних педагогів до сталого розвитку соціальних груп :  дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти (захист відбувся 21 лютого 2018 року у спеціалізованій вченій раді Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди).

2019

 1. Тур Оксана МиколаївнаТеоретичні і методичні засади формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності в процесі професійної  підготовки : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти (захист відбувся 16 жовтня 2019 року у спеціалізованій вченій раді Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди).

 

КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ

2003

 1. Лук’янова  Вікторія Анатоліївна. Розвиток експериментальної педагогіки в Україні (20–30 роки ХХ століття) : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 — загальна педагогіка та історія педагогіки (захист відбувся 2003 року у спеціалізованій вченій раді Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди).

2005

 1. Кацова Лариса Іванівна. Формування професійного інтересу у майбутніх учителів у процесі педагогічної практики :   дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.09 — теорія навчання (захист відбувся в 2005 році в спеціалізованій вченій раді Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди).

 2. Тюльпа Тетяна Миколаївна. Розвиток теорії й практики естетичнго виховання школярів в Україні (1917 ‒ 1937 рр.) : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 — загальна педагогіка та історія педагогіки (захист відбувся 6 квітня 2005 року у спеціалізованій вченій раді Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди).

2007

 1. Сукнов Михайло Петрович. Організація контролю навчальної діяльності студентів вищого технічного навчального закладу в умовах кредитно-модульного навчання : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.09 — теорія навчання (захист відбувся 24 жовтня 2007 року у спеціалізованій вченій раді Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди).

 2. Петриченко Лариса Олексіївна. Підготовка майбутнього  вчителя початкової школи до інноваційної діяльності в позааудиторній роботі : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти (захист відбувся 30 жовтня 2007 року у спеціалізованій вченій раді К 23.053.02 в Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка).

2009

 1. Грицай Сергій Михайлович. Формування політичної культури майбутнього вчителя в навчально-виховному процесі вищого педагогічного навчального закладу : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти (захист відбувся 27 травня 2009 року у спеціалізованій вченій раді К 64.053.06 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди).

2010

 1. Ткачов Артем Сергійович. Формування інформаційної компетентності старшокласників у процесі навчання : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.09 — теорія навчання (захист відбувся 15 лютого 2010 року у спеціалізованій вченій раді Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди).

 2. Мельник Світлана Анатоліївна. Інтегрований урок як засіб формування загальнокультурної компетентності учнів основної школи : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.09 — теорія навчання (захист відбувся 24 листопада 2010 року у спеціалізованій вченій раді Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди).

 3. Міщенко Ольга Анатоліївна. Розвиток мультимедійних засобів навчання в загальноосвітній школі : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.09 — теорія навчання (захист відбувся 25 листопада 2010 року у спеціалізованій вченій раді Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди).

2011

 1. Островська-Бугайчук Ірини Миколаївни. Підготовка майбутніх учителів правознавства до роботи з підлітками девіантної поведінки : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти (захист відбувся 18 травня 2011 року у спеціалізованій вченій раді К 64.053.06 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди).

2012

 1. Тарасова Віталія Віталіївна. Формування риторичної культури майбутніх фахівців дошкільних закладів освіти : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти (захист відбувся 24 квітня 2012 року у спеціалізованій вченій раді К 64.053.06 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди).

 2. Шепель Валерій Миколайович. Формування пізнавальної активності старшокласників педагогічними програмними засобами : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.09 — теорія навчання (захист відбувся 15 листопада 2012 року у спеціалізованій вченій раді Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди).

2013

 1. Ревенко Ірина Валеріївна. Підготовка майбутніх учителів гуманітарного профілю до художньо-естетичного виховання підлітків : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти (захист відбувся 29 березня 2013 року у спеціалізованій вченій раді К 64.053.06 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди).

2014

 1. Таможська Ірина Володимирівна. Формування вмінь ділового спілкування майбутніх фахівців технічного профілю у процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти (захист відбувся 25 вересня 2014 року у спеціалізованій вченій раді К 64.053.06 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди).

 2. Долгопол Олена Олександрівна. Формування організаторських умінь майбутніх фахівців сфери ресторанного обслуговування у процесі професійної підготовки у коледжі : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти (захист відбувся 29 травня 2014 року у спеціалізованій вченій раді К 64.108.01 в Українській інженерно-педагогічній академії, м. Харків).

 3. Гончаров Дмитро Олександрович. Підготовка майбутніх учителів до виховної роботи в процесі організації студентського самоврядування : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.07 − теорія та методика виховання (захист відбувся 26 листопада 2014 року у спеціалізованій вченій раді К 64.053.06 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди).

 4. Соколовський Володимир Васильович. Педагогічні умови формування емоційно-вольової культури майбутніх офіцерів системи МВС України у процесі професійної підготовки : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.07 − теорія та методика виховання (захист відбувся 27 жовтня 2014 року у спеціалізованій вченій раді К 64.053.06 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди).

 5. Сачава Карина Дмитріївн. Виховання навчальної працелюбності молодших підлітків у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.07 − теорія та методика виховання (захист відбувся 23 вересня 2014 року у спеціалізованій вченій раді К 64.053.06 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди).

2015

 1. Лученцова Ірина Сергіївна. Адаптація до професійної діяльності студентів педагогічного коледжу в процесі педагогічних практик : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти (захист відбувся 25 листопада 2015 року у спеціалізованій вченій раді К 64.053.06 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди).

 2. Калашнікова Леся Юріївна. Формування соціальної позиції студентів у навчально-виховному середовищі педагогічного університету : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.07 – теорія та методика виховання (захист відбувся 25 грудня 2015 року у спеціалізованій вченій раді К 64.051.19 у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна).

 3. Пономарьова Вікторія Володимирівна. Формування професійних інтересів учнів вищих професійно-технічних навчальних закладів поліграфічної галузі в процесі виробничої практики : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти (захист відбувся 28 квітня 2015 року у спеціалізованій вченій раді К 64.053.06 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди).

2016

 1. Ткачов Антон Сергійович. Підготовка майбутніх учителів до організації самоосвіти старшокласників у сучасному інформаційно-навчальному середовищі : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти (захист відбувся 17 лютого 2016 року у спеціалізованій вченій раді Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди).

 2. Дейниченко Володимир Геннадійович. Підготовка майбутніх учителів гуманітарного профілю до навчання старшокласників проектної навчально-пізнавальної діяльності : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти (захист відбувся 12 жовтня 2016 року у спеціалізованій вченій раді Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди).

2017

 1. Гук Інна Павлівна. Самоорганізація навчально-пізнавальної діяльності студентів медичних коледжів : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.09 — теорія навчання (захист відбувся 15 лютого 2017 року у спеціалізованій вченій раді Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди).

 2. Климентьєва  Ольга Сергіївна. Формування вмінь розв’язання конфліктів у майбутніх правоохоронців у процесі професійної підготовки : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти (захист відбувся 5 квітня 2017 року у спеціалізованій вченій раді Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди).

2019

 1. Созикіна Ганна Сергіївна. Педагогічні умови формування культури іншомовного професійного спілкування майбутніх фахівців машинобудівельної галузі : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти (захист відбувся 20 березня 2019 року у спеціалізованій вченій раді Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди).

2020

 1. Шпак Інна Олександрівна. Педагогічні умови підготовки викладачів економічних дисциплін університетів до використання сучасних педагогічних технологій : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти (захист відбувся 30 вересня 20120 року у спеціалізованій вченій раді Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди).

 2. Лебедєва Катерина Олегівна. Формування професійної компетентності майбутніх інженерів радіотехнічних спеціальностей на засадах ресурсного підходу : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 015 Професійна освіта (захист відбувся 7 жовтня 2020 року у спеціалізованій вченій раді ДФ 64.053.002 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди).

 3. Жуков Василь Павлович. Формування готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до інтегрованого навчання учнів основної школи : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки (захист відбувся 18 грудня 2020 року у спеціалізованій вченій раді ДФ 64.053.011 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди).

bottom of page