top of page
Попова Людмила Даниловна.jpg
Історико-педагогічна школа професора Попової Л. Д.

У витоків започаткування наукових шкіл з історії педагогіки стояла кандидат педагогічних наук, професор, учасник Другої Світової війни, ветеран праці, випускниця історико-філологічного факультету Харківського державного педагогічного інституту імені Г. С. Сковороди Попова Людмила Данилівна (1923–2014 рр.). Під керівництвом Людмили Данилівни було підготовлено 43 кандидати педагогічних наук, серед них: І. П. Внукова (1979), С. В. Селюніна (1981), Л. П. Юрченко (1981), А. Г. Відченко (1987), Т. П. Танько (1988), О. Ю. Кузнецова (1990), Л. А. Штефан (1990), В. М. Білик (1991), М. М. Окса (1991), Н. М. Якушко (1992), К. А. Юр’єва (1993), С. В. Білецька (1994), Л. П. Старікова (1994), О. Ю. Леонтьєва (1995), А. В. Говорун (1995), І. О. Ларіна (1996), І. В. Пентіна (1996), О. І. Пономарьова (1996), Т. В. Лутаєва (1998), О. В. Слєпцова (1998), В. А. Кузьмичова (2000), Н. М. Роман (2001), А. В. Соколова (2001), І. Т. Сіра (2002), О. А. Гнізділова (2004), С. Ю. Бакай (2005), Т. М. Кравчук (2005), Н. О. Борисенко (2006), І. О. Малініна (2006) та інші.

Переважна кількість учнів професора Л. Д. Попової і сьогодні плідно працює у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди. О. Ю. Кузнецова, Л. А. Штефан, Т. П. Танько, О. А. Гнізділова, А. В. Соколова, К. А. Юр’єва успішно захистили докторські дисертації. Учні професора Л. Д. Попової проводили дослідження за такими темами, як: теоретичні ідеї і досвід підготовки вчителів у навчальних закладах Англії та США в період освітніх реформ 60–80 років ХХ ст.; проблеми виховання та навчання студентів і учнів у вітчизняній педагогіці та школі у XVIII – XX ст. у цілому і на Слобожанщині зокрема; підготовка музично-педагогічних кадрів в історії педагогічної думки України ХХ ст.; проблеми сімейного виховання в історії педагогічної думки України в XIХ – XX ст.; педагогічна діяльність видатних вітчизняних і світових педагогів (Я. А. Коменський, Г. С. Сковорода, К. Д. Ушинський, Х. Д. Алчевська, Б. Д. Грінченко, Я. А. Мамонтов, Г. М. Хоткевич, В. О. Сухомлинський, А. С. Макаренко та ін.).

bottom of page