Новини_1.png

НОВИНИ

 

Літня організаційна практика у віртуальних таборах відпочинку ХНПУ
імені Г.С. Сковороди триває!

Липень 15, 2022

   Студенти третіх курсів за підтримки викладачів кафедри освітології та інноваційної педагогіки навчаються проводити виховні заходи в дистанційному форматі, використовують низку онлайн застосунків, підвищуючи свою цифрову компетенність і медійну грамотність. 

   У межах практування здобувачів бакалаврату до конструктивної співпраці долучилися народний майстер Юлія Соловйова і працівники Дергачівського інклюзивно-ресурсного центру "Без меж". На інтерактивній дошці розміщено МК наших колег-практиків. Здобувачі-сковородинівці мають змогу навчитися  організовувати освітній і дозвіллевий відкритий безпечний простір виховання свідомих громадян https://padlet.com/viktoriyagorbatyuk/ory1sriyj36cqmzv.

   Працюємо заради майбутнього! Реалізовуємо одвічну місію Сковородинівського університуту - формування педагога, освіченого, компетентного, висококваліфікованого фахівця, громадянина, патріота, інноватора, носія духовності і культури завдяки постійному вдосконаленню змісту освіти та сучасних технологій навчання і виховання.

 

Освіта збереже Україну 

Перший тиждень літньої організаційної практики у віртуальних таборах відпочинку ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Липень, 2022

    Милуний тиждень став для Сковородинівської родини одним із найбільш болючих і трагічних за всю історію університету. Ворожа ракета зруйнувала наш дім, поцілила в самісіньке серце кожного сковородинівця... 

Але ніхто не зможе знищити нашу єдність, стійкість, любов і відданість освітянській справі!

ХНПУ імені Г.С. Сковороди і Кафедра освітології та інноваційної педагогіки продовжують виконувати свою одвічну місію: готувати педагога – громадянина, патріота, професіонала.

    Літня організаційна практика проходить згідно з графіком освітнього процесу. Віртуальні кемпи почали працювати на усіх факультетах універистету. У перший тиждень практики відбувся вечір знайомств, презентація таборів, емблем і пісень.

Наші здобувачі опановують медійну культуру і демонструють високий рівень сформованих soft skills в межах практики.

Початок літньої організаційної практики у віртуальних таборах відпочинку ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Червень 27, 2022

27 червня 2022 р. студенти 3 курсу ХНПУ імені Г.С. Сковороди почали проходження літньої організаційно-виховної практики. Кафедра освітології та інноваційної педагогіки забезпечує цей процес у дистанційному режимі.
Метою організаційно-виховної практики є розширення, поглиблення та закріплення професійно-педагогічних знань студентів, формування вмінь та навичок поєднувати колективні, групові та індивідуальні форми роботи, удосконалення організаційних, комунікативних, творчих умінь майбутнього вчителя, підготовка до виконання виховних функцій.
Основними завданнями організаційно-виховної практики є:
- ознайомлення з умовами побуту, правилами внутрішнього розпорядку, традиціями
оздоровчого закладу;
- виявлення специфіки виховної діяльності в період канікул, літнього відпочинку;
- поглиблення, закріплення й застосування знань із загальної педагогіки, основ педагогічної майстерності, соціальної педагогіки, психології;
- формування у студентів професійних якостей, власного стилю професійної діяльності;
- вивчення специфіки проявів вікових та індивідуальних особливостей дітей;
- формування й розвиток у майбутніх педагогів навичок педагогічного спілкування з дітьми;
- вивчення специфіки планування виховної роботи в тимчасовому дитячому колективі;
- організація колективно-творчої діяльності за всіма напрямами виховання (розумового, морального, естетичного, трудового, фізичного, екологічного тощо).

"Репозитарій ХНПУ імені Г.С. Сковороди: сервісно-пошукові можливості" (майстер-клас)

Червень 15, 2022

За ініціативою і бажанням магістрів-освітологів 15 червня 2022 р. для здобувачів магістерського і освітньо-науково рівня вищої освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки Наукова Бiблiотека ХНПУ iмені Г. С. Сковороди провела майстер-клас з користування репозитарієм нашого унівеситету.

Студенти та аспіранти навчилися:

- заходити в репозитарій;

- здійснювати пошук наукової і науково-методичної літератури за ключовими словами, авторами, роком видання;

- переглядати наукові і персональні зібрання;

- самоархівувати власні праці.

🧐🧐🧐

Дякуємо Олені Геннадіївні за цікаву майстерку, корисні поради і змістовні відповіді на наші питання!!! 

#освітологія #КафедраОсвітології

#ІнноваційнаПедагогіка #магістри 

Онлайн-зустріч з роботодавцем у межах освітнього компонета
"Ліцензування й акредитація освітньої діяльності"
(викладач-проф. Рибалко Л.С.) 

Червень 09, 2022

9 червня 2022 року для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 011 Освітні педагогічні науки з ОП «Освітологія» відбулась зустріч з Карасем Андрієм Григоровичем, який займає посаду директора Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 87 Харківської міської ради Харківської області  та, водночас, є здобувачем третього (освітньо – наукового) рівня вищої освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки кафедри освітології та інноваційної педагогіки заочної форми навчання. 

Наші здобувачі під час зустрічі закріпили свої знання з питань ліцензування та акредитації освітньої діяльності, дізнались багато нового та цікавого про проведення сертифікації вчителів ЗЗСО, роботу Державної служби якості освіти України. Андрій Григорович розповів як відбувалося ліцензування ЗЗСО з точки зору керівника освітнього середовища, показав сертифікат як результат успішної роботи педагогічного колективу, акцентував увагу на тому як вчителі ретельно готуються до аудиту та як потім усуваються помилки, якщо вони були знайдені під час аудиту ДСЯО.

Здобувачам також було дуже цікаво слухати про сертифікацію вчителів. Андрій Григорович розповів про етапи проходження сертифікації, найчастіші помилки, з якими стикаються вчителі та які саме педагогічні фахівці найчастіше йдуть перевіряти свої знання й вміння.

Дякуємо, Андріє Григоровичу, за те що поділились з нами своїм знанням та досвідом! Сподіваємось, що це була не остання наша зустріч.

                                                                                                             Лепшеєва Марія Сергіївна здобувачка другого (магістерського ) рівня                                                                                                                      вищої освіти ОП ""Освітологія"

Формування професійних компетентностей
в нових реаліях (гостьова лекція) 

Червень 08, 2022

     У межах наукової співпраці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України та Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди 8 червня 2022 року Баніт Ольга Василівна, доктор педагогічних наук, старший дослідник, провідний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України провела гостьову лекцію «Формування професійних компетентностей в нових реаліях».
    До заходу долучилися магістри Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди освітньо-професійної програми "Освітологія" у межах вивчення вибіркової навчальної дисципліни "Андрагогіка".

     З вітальним словом виступила доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри освітології та інноваційної педагогіки Боярська-Хоменко Анна Володимирівна.

      Під час лекції було акцентовано увагу на компетентностях, якими повинен оволодіти сучасний фахівець, а також на умовах життя і трудової діяльності у динамічному  інформаційному світі. Учасники дійшли висновку, що неперервна освіта, удосконалення своїх знань, умінь і навичок стали сьогодні аксіомою у суспільстві.
      Також до лекції доєдналися колеги із ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет" та Український державний університет залізничного транспорту. Освітянська спільнота єдина у всі часи!

Висловлюємо щиру вдячність Баніт Ользі Василівні, доктору педагогічних наук, старшому досліднику, провідному науковому співробітнику відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України за цікавий та вкрай актуальний виступ перед студентською спільнотою!

Ознайомитися з презентацією лекції можна за посиланням: https://drive.google.com/file/d/1V4SDnffF6x0U7YcrSxCepIuXw45Ae2uT/view?usp=sharing 

 

Підсумки навчального семестру у ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Червень, 2022

     У ХНПУ імені Г.С. Сковороди завершується, мабуть, набільш складний і трагічний семестр за останні десятиліття. 

Війна випробовує нас на людяність, на стійкість, на віру, на відданість освітянській справі, на любов до педагогічної науки, на єдність, на взаєморозуміння і підтримку сковородинівських традицій.

     Війна у кожному з нас відкрила абсолютно нові якості, показала нам справжні цінності, які варто відстоювати. Війна довела, що кожен з нас може тримати свій фрон і свій тил!

     Напевно вперше наші заняття зі здобувачами носили не тільки пізнавальний і освітній характер, а ще й терапевтичний. Очі та голоси здобувачів і колег по інший бік екрану давали впевненість у тому, що ми разом, що ми все витримаємо, вистоїмо, вбережемо!!!

Сковородинівці - вільні, сильні, єдині!!!

Освіта збереже Україну!

 

Бінарна лекція для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти на тему "Педагогічні технології організації освітнього процесу в ЗВО"

Червень 01, 2022

        01 червня 2022 року здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти ХНПУ імені Г.С. Сковороди взяли участь у гостьовій лекції з «Педагогіки вищої школи» блоку професійно-орієнтованих дисциплін вільного вибору. 

       Бінарну лекцію на тему «Педагогічні технології організації освітнього процесу в ЗВО» прочитали викладачі-практики Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського д.техн.н, професор, директор навчально-наукового інституту електричної інженерії та інформаційних технологій Чорний Олексій Петрович і д.пед.н., професор, професор кафедри психології, педагогіки та філософії Герасименко Лариса Віталіївна на запрошення професора кафедри освітології та інноваційної педагогіки ХНПУ імені Г.С. Сковороди Л.Д. Зеленської. 

        Під час лекції здобувачі не лише поглибили знання суті, ознак, організаційних засад реалізації новітніх педагогічних технологій, як-от: технологія моделювання, ІКТ-технологія, технологія візуалізації,технологія діалогу,але й набули практичних умінь використання зазначених технологій в освітньому процесі закладів вищої освіти задля досягнення програмних результатів навчання. Цьому сприяло використання лекторами інтерактивних методів (ділова гра, мозковий штурм, кейс-стаді), прийомів (апелювання до особистого досвіду, постановка риторичних запитань, контрастне зіставлення різних точок зору, постановка проблемних питань) навчання, створення творчої атмосфери та піднесеного настрою. На етапі рефлексії здобувачі виказали слова подяки лекторам і висловили бажання в подальшому продовжити навчальний діалог та консультування з актуальних питань педагогіки вищої школи.

 

Відеоробота китайських аспірантів до конкурсу "Я читаю Г.С.Сковороду"

Червень, 2022

#Сковорода_300

      ТРЕТЯ ВІДЕОРОБОТА ДО КОНКУРСУ "Я читаю Г. С. Сковороду"!

УЧАСНИКИ КОНКУРСУ: Дін Жуцзе, Цзян Хаочже, Чжао Цань.

      НАЗВА ТВОРУ: «Хто думає про науку…» Григорій Сковорода.

ЗДОБУВАЧІ першого року навчання третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

      СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 011 Освітні, педагогічні науки.

Оргкомітет висловлює щиру вдячність кожному учаснику конкурсу: бажаємо успіхів у навчанні та омріяної перемоги!

      Відео на You Tube: https://youtube.com/watch?v=yKB_7sc-2ks&feature=share

Інформація про конкурсу: http://hnpu.edu.ua/uk/division/naukova-biblioteka-hnpu-imeni-gsskovorody

Засідання проєктної групи ОПП "Освітологія"

Травень 31, 2022

        31 травня 2022 р. відбулося засідання проєктної групи ОПП "Освітологія" (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 011 Освітні/педагогічні науки).

         На порядку денному оглянули питання:

- про результати проходження здобувачами науково-педагогічної практики на базі кафедри Кафедра освітології та інноваційної педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди Хнпу Сковороди  та виробничої практики на базі Управління державної служби якості освіти в Харківській області.

- про залучення викладачів-практиків на ОПП "Освітологія" та організацію гостьових лекцій.

- про наповнення репозитарію університету навчально-методичною літературою за ОПП "Освітологія" та проведення майстерок для здобувачів щодо роботи з електронним архівом.

- про підготовку акредитаційної справи за ОПП "Освітологія" й оформлення самозвіту.

       Не забуваємо і про науковий складник 

       Професором кафедри Ольгою Башкір окремою сесією для здобувачів окреслено алгоритм захисту кваліфікаційної магістерської роботи зі спеціальності 011 "Освітні, педагогічні науки"

Виробнича практика на базі Управління Державної служби якості освіти
в Харківській області: перший унікальний досвід 

Травень 30, 2022

Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти «Освітологія» зі спеціальності «011 Освітні, педагогічні науки» в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди відкриває перед нами, здобувачами, нові горизонти, створює унікальні можливості й перспективи набуття освітньої та професійної кваліфікації. Зокрема, мова йде про виробничу практику, яка проходила з 29 квітня по 26 травня 2022 р. на базі Управління Державної служби якості освіти в Харківській області в дистанційній формі, що пов’язано з умовами воєнного часу в нашій країні.

 

Хотілося б відзначити, що такий вид практики передбачено лише нашою освітньо-професійною програмою, підготовка за якою в нашому університеті розпочалася з 2021/2022 навчального року. За підтримки начальника Управління Державної служби якості освіти в Харківській області Вольянської С. Є, заступника начальника управління – начальника відділу інституційного аудиту Шевченко Н. В., керівника практики від університету канд. пед. наук, доц. Балацинової А. Д. ми ознайомилися з основними напрямами діяльності Державної служби якості освіти, опрацювали нормативно-правові документи та інструктивно-методичні матеріали за кожним із цих напрямів, набули практичного досвіду проведення моніторингу забезпечення прозорості, інформаційної відкритості закладів загальної середньої освіти відповідно до вимог статті 30 Закону України «Про освіту», вивчення педагогічної діяльності під час проведення інституційного аудиту в закладах загальної середньої освіти тощо.

 

Під час виробничої практики для мене і Ковічинської К. став у пригоді наш попередній досвід, якого ми набули під час проходження стажування в Управлінні Державної служби якості освіти в Харківській області з 01 листопада по 31 грудня 2021 р. Зокрема, як спостерігачі ми взяли участь у проведенні інституційного аудиту Харківської гімназії № 116. І нам дуже приємно, що результати стажування за окремими видами діяльності були нам перезараховані в межах академічної мобільності при виставленні підсумкової оцінки за практику.

 

Від імені магістрантів-освітологів хотіла би висловити слова вдячності кафедрі освітології та інноваційної педагогіки фізико-математичного факультету ХНПУ імені Г. С. Сковороди, керівництву і співробітникам Управління Державної служби якості освіти в Харківській області за можливість набуття унікального досвіду з вирішення професійних завдань під час виробничої практики!

 

Марія Лепшеєва, здобувачка другого (магістерського) рівня

вищої освіти ХНПУ імені Г. С. Сковороди за ОПП «Освітологія»

Виробнича практика.jpg

Підсумкова конференція з виробничої практики магістрів
спеціальності 011 "Освітні, педагогічні науки"

Травень 28, 2022

    28 травня відбулася підсумкова конференція з виробничої практики магістрів спеціальності 011 "Освітні, педагогічні науки".

Професорсько-викладацький склад кафедри кафедри на чолі із завідувачкою А.В. Боярською-Хоменко, гарант освітньо-професійної програми Л.Д. Зеленська  та керівник відділу практик ХНПУ імені Г.С.Сковороди Г.А. Кабанська. Викладачі отримали вичерпні відповіді від здобувачів освіти на питання, які стали викликом для всіх: і для викладачів, і для здобувачів, і для бази практики, адже підготовка за ОПП "Освітологія" здійснюється вперше і, як показуються результати практики, успішно. 

     Навіть в умовах війни не існує обмежень для вмотивованих студентів і викладачів! 

     Адже освіта збереже Україну!

Серія гостьових лекцій від професіонала-практика зі Словаччини
Матея Словачека

Травень, 2022

     Міжнародні наукові і професійні зв'язки ХНПУ імені Г.С. Сковороди множаться і укріплюються з кожним роком.

У травні відбулась серія гостьових лекцій Матея Словачека -  професіонала-практика зі Словаччини. Кафедра освітології та інноваційної педагогіки стала модератором зустрічі. 

     Пан Матей розповів про особливості дошкільної і початкової освіти в Словаччині, про використання методики Марії Монтесорі у позаурочний час. Поділився власним досвідом навчання в аспірантурі Прешевського університету та проведенням наукового дослідження.

      Лекції викликали живий інтерес здобувачів і викладачів нашої кафедри.

Продовжуємо і далі реалізовуватти нашу співпрацю.

Співпраця між ХНПУ імені Г.С.Сковороди та МДПУ
імені Богдана Хмельницького

Травень 26, 2022

     Співпраця між ХНПУ імені Г.С. Сковороди та  МДПУ імені Богдана Хмельницького триває багато років і реалізовується в обміні досвідом, спільних наукових і освітніх заходах. 

     Цьогоріч така спіпраця реалізовується також і на рівні освітньо-професійних програм другого магістерського рівня зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні наук.

     Здобувачі магістратури МДПУ імені Богдана Хмельницького проходили виробничу (викладацьку) практику на базі Кафедра освітології та інноваційної педагогіки. 

     26 травня студенти-практиканти провели фрагмент семінарського заняття з навчальної диципліни "Загальна педагогіка" зі здобувачами 1 курсу Фізико-математичний факультет ХНПУ імені Г.С.Сковороди. 

Заняття запам'яталось живою дискусією, обміном думок між викладачами і здобувачами різних рівнів навчання.

     Було цікаво, активно, емоційно!!!

Бінарна лекція "Цифрова компетентність майбутнього фахівця"

Травень, 2022

       У рамках проведення Тижня науки нам виявилося під силу провесли онлайн-зустріч з нагоди аж трьох подій! Викладачами кафедри освітології та інноваційної педагогіки Собченко Т.М., Кін О.М. разом зі студентами українського мовно-літературного, а також факультетом психології та соціології було проведено бінарну лекцію "Цифрова компетентність майбутнього фахівця".  А тепер по-порядку три в одній олайн-події: 

 

     ✔️по-перше, учасники привітали одне одного із Всесвітнім днем вишиванки. До цього свята долучаються люди з усього світу - українці та не тільки, науковці та військові, дорослі, діти та немовлята, навіть пам'ятники одягають у наш національний одяг.

     ✔️по-друге, спікери провели коротку, проте пізнавальну й корисну доповідь на тему "Цифрова компетентність майбутнього фахівця". Говорили про те, що таке діджиталізація, як впливає на наше життя технічний прогрес і пришли до того, що сьогодні люди не можуть жити без соціальних мереж, онлайн-сервісів, безмежної всесвітньої павутини. І вчителі - не виняток!

    ✔️ по-третє, присвятили чимало уваги нашому патрону - Григорію Савичу Сковороді, адже кожен студент педагогічного знає, що цього року країна та світ відзначатиме 300-ліття від дня народження великого філософа. Але незважаючи на те, що між нами та Сковородою десятки поколінь, ми навіть зараз досі відчуваємо його вплив на наше життя. 

    Здобувачі УМЛФ і факультету психології та соціології отримали неймовірне завдання - створити сторінку "сучасного" Григорія Савича у соціальних мережах та проявили максимум своєї фантазії для того, щоб спробувати наблизити до нашого часу і без того вічного, безсмертного мислителя. Для наших креативних студентів Сковорода - і порадник, і мандрівний фотограф, і астролог, і навіть бренд! 

Круглий стіл "Інноваційні технології навчання в інтеграційному
курсі "Мистецтво"

Травень 21, 2022

21 травня 2022 року викладачі кафедри освітології та інноваційної педагогіки провели на факультеті мистецтв Хнпу Сковороди круглий стіл "Інноваційні технології навчання в інтеграційному курсі "Мистецтво".

Захід було присявячено тижню науки. 

Дякуємо доц. В.В. Ялліна та проф. М.Е. Пісоцька за цікавий івент!!!

Семінар-диспут "У чому секрет ефективності виховної
системи А.С. Макаренка"

Травень, 2022

      Здобувачі ХНПУ імені Г.С. Сковороди із зацікавленістю, критичністю і, притаманною їм, допитливістю ставляться до педагогічної спадщини Антона Семеновича Макаренка.

      На одному із семінарських занять студенти-другокурсники фізико-математичного факультету ХНПУ імені Г.С.Сковороди, натхненні педагогічними ідеями Антона Семеновича, дискутували щодо їх ефктивності сьогодні, а також намагалися розгадати всі "секрети" видатного педагога.

      Було цікаво, енергійно, а подекуди і гостро 😉😉😉

      Пишаємось здобувачами-сковородинівцями💙💛

Підсумки науково-педагогічної практики магістрів-освітологів

Травень 5, 2022

         У 2021-2022 навчальному році в нашому університеті почала реалізовуватися освітньо-професійна програма «Освітологія» за спеціальністю 011Освітні, педагогічні науки.

         На навчання до магістратури з цією спеціальністю вступили як випускники-бакалаври нашого університету, так й інших університетів міста. Також здобувачами саме за цією програмою вирішили стати педагоги-практики харківських закладів освіти різного рівня.

         З 1 квітня здобувачі-освітологи проходили науково-педагогічну практику, під час якої вони спробували свої сили у ролі педагогічних працівників закладу вищої освіти. Студенти проводили фрагменти лекційних і семінарських занять, розробляли завдання для поточного контролю, проводили просвітницько-виховні заходи.

         5 травня відбулась звітна конференція з практики. Здобувачі, їхні наукові керівники, керівники практики поділились своїми враженнями. Так, нашим студентам дуже сподобалось відчувати себе у ролі викладачів, що спонукало їх до міркувань про вступ і до аспірантури. Здобувачі відзначили, що у проходженні практики їм стали у нагоді навчальні дисципліни, які вони вивчили упродовж першого семестру. Також вказали на деякі труднощі, які у них викликав дистанційний режим проведення занять, наприклад, відсутність «живого» контакту з аудиторією.

       Підсумки практики довели, що наші здобувачі змогли досягли запланованих результатів та продемонстрували володіння фаховими і загальними компетентностями.

Виставка студентських робіт "Відкриваю для себе Григорія Сковороду"

Квітень, 2022

       Цьогоріч виповнюється 300 років від дня народження Г.С. Сковороди, ім’я якого гордо носить наш університет.

Григорій Сковорода – унікальна і багатогранна особистість, яку кожен для себе відкриває по-своєму. Так і наші здобувачі бачать і розуміють його через призму педагогіки, філософії, літератури, музики.

       Студенти-сковородинівці – розумні, креативні, відкриті, натхненні. Вони уміють виражати свої ідеї творчо, дивувати нестандартним баченням і прагненням до нових знань!

Освіта збереже Україну!

Забезпечення освітнього процесу викладачами кафедри

Квітень, 2022

      Кафедра освітології та інноваційної педагогіки продовжує реалізовувати місію університету - формування педагога, освіченого, компетентного, висококваліфікованого фахівця, громадянина, патріота, інноватора, носія духовності і культури завдяки постійному вдосконаленню змісту освіти та сучасних технологій навчання і виховання.

      Наші студенти виявляють здатність працювати самостійно, брати на себе відповідальність за власною ініціативою, готовність помічати проблеми та шукати шляхи їх вирішення. Вони уміють аналізувати нові ситуації й застосовувати вже наявні знання для такого аналізу.

      Пишаємось, підтримуємо і мотивуємо їх!

      Освіта збереже Україну!

Онлайн виставка студентських робіт "Вимоги до вчителя:
від історії до сучасності"

Квітень, 2022

       Студенти-першокурсники Сковородинівського університету виважено і свідомо обрали професію вчителя.

Вони по-дорослому висловлюють свої думки щодо освітянської професії, поступово формуючи власний образ висококваліфікованого вчителя, вчителя практикоорієнтованого, вчителя-оптиміста, вчителя-гуманіста.

       У цьому їм допомагає вивчення модуля «Освіта і виховання в мультикультурному середовищі», який спонукає студентів прослідкувати процес розвитку педагогічної теорії і практики у часі і просторі.

       Наші студенти уміють критично мислити, аналізувати, узагальнювати і порівнювати. Але найбільше нас викладачів надихає і окрилює творчий підхід здобувачів, який вони виражають у навчанні та дослідженнях!

Підсумкові конференції з педагогічної практики

Квітень, 2022

Однією із найбільш цікавих частин педагогічної практики є підсумкова конфереція під час якої наші здобувачі діляться своїми методичними напрацюваннями, набутим досвідом організації виховної роботи, цікавими педагогічними ситуаціями.
 
Цьогоріч практика була організовано дистанційно з урахуванням усіх вимог освітньо-професійних програм і гарантією досягнення здобувачами запланованих результатів навчання.
 
Студенти радо ділилися своїми здобутками – демонстрували онлайн-скриньки класного керівника і фрагменти виховних заходів, щиро ділилися враженнями від практики, виважено підходили до аналізу своєї роботи, визначаючи як власні здобутки, так і деякі труднощі над якими варто буде попрацювати у подальшому.
 
Пишаємось нашими здобувачами!
Впевнені, що за кілька років вони стоятимуть за вчительськими столами і демонструватимуть набуті компетентності, а також сковородинівський родинний дух!!!

Розпочато практичну підготовку у студентів заочної форми навчання

Квітень 25, 2022

25 квітня 2022 року студенти заочної форми навчання ХНПУ імені Г.С. Сковороди розпочали практичну підготовку у дистанційному режимі.

Викладачі кафедри освітології та інноваційної педагогіки долучилися до проведення настановчої конференції, під час якої докладно пояснили здобувачам зміст завдань практики та особливості їх виконання дистанційно. Також керівники практики запропонували здобувачам приклади виконання завдань, складання індивідуального плану, оформлення звітної документації.
 
Бажаємо здобувачам цікавої та плідної практики! Викладачі кафедри готові завжди прийти на допомогу і провести консультації!

Освітній процес у ХНПУ імені Г.С. Сковороди триває!

Квітень, 2022

     Так само триває і процес організації педагогічної практики бакалаврів і магістрів, організований цьогоріч у дистанційному форматі.
     Керівники практики від кафедри освітології та інноваційної педагогіки допомагають здобувачам оволодіти загальними і фаховими компетентностями згідно освітніх програм. Для реалізації цієї мети ми проводимо індивідуальні та групові онлайн-консультації, працюємо в асинхронному режимі, спілкуємось телефоном!
 
Спільна праця викладачів і студентів, їхня щоденна  взаємодія стали запорукою якісної підготовки майбутніх вчителів!!!

Науково-педагогічна практика магістрів спеціальності 011 «Освітологія»

Квітень, 2022

        Навесні здобувачі-магістранти ОПП "Освітологія" проходять науково-педагогічну практику в закладах вищої освіти.

Метою проходження науково-педагогічної практики є: оволодіння здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти компетентностями, необхідними для розв’язання складних професійних задач забезпечення якості навчання і викладання, педагогічного супроводу учасників освітнього процесу, проведення науково-педагогічних досліджень і впровадження їх результатів в інноваційну практику, що характеризуються невизначеністю умов і вимог.

        Під час практики магістри-освітологи пробують себе у ролі викладачів, готують і проводять фрагменти лекційних і семінарських занять, розробляють різні форми поточного контролю для студентів першого і другого курсів економічного, фізико-математичного, природничого і українського мовно-літературного факультетів.

        Щира вдячність нашим магістрантам, які відповідально, віддано і натхненно поставились до науково-викладацької практики. Віримо, що знання та уміння, набуті під час практики, стануть основою для формування фахових компетентностей викладача вищої школи.

Настановча конференція з виробничої практики для магістрів заочної форми навчання зі спеціальності 011 «Освітологія»

Квітень 25, 2022

25 квітня 2022 року кафедрою освітології та інноваційної педагогіки було проведено настановчу конференцію з виробничої практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти заочної форми навчання зі спеціальності 011, ОП «Освітологія».  Практика проходиме з 25 квітня по 21 травня 2022 року на базі управління Державної служби якості освіти у Харківській області в дистанційному форматі.

У роботі конференції, крім здобувачів і керівника виробничої практики від кафедри освітології та інноваційної педагогіки канд. пед. наук, доцента Балацинової Алли Дмитрівни, взяли участь заступник начальника Управління Державної служби якості освіти у Харківській області – начальник відділу інституційного аудиту Шевченко Наталія Василівна, начальник відділу практик ХНПУ імені Г. С. Сковороди Кабанська Ганна Анатоліїівна та гарант освітньо-професійної програми «Освітологія» д-р пед. наук, професор Зеленська Людмила Дмитрівна.

У своєму виступі Н. В. Шевченко ознайомила здобувачів зі структурою, основними напрямами діяльності Державної служби якості освіти, особливостями її роботи в умовах воєнного часу.

А. Д. Балацинова презентувала здобувачам програму практики, надала їм рекомендації щодо складання індивідуального плану роботи та оформлення звітної документації.

Слова підтримки та побажання успішного проходження виробничої практики прозвучали у виступах Л. Д. Зеленської та Г. А. Кабанської.

Бажаємо нашим магістрам цікавої і плідної роботи!

з-1.png
З-2.png

Педагогічна практика в умовах дистанційного навчання

Квітень, 2022

      Одним із викликів в організації освітнього процесу сьогодні стало проведення педагогічної практики. Керівники з педагогіки спільно із кафедрою та відділом практик розробили дорожню карту реалізації навчальної програми у повному обсязі: було проведено настановчі конференції, визначено графік консультацій та онлайн зустрічей з керівниками практики і методистами, зміст завдань адаптовано до умов дистанційного навчання.

     Сьогодні здобувачі разом з керівниками та одногрупниками проводять фрагменти виховних заходів онлайн, наповнюють свої онлайн-скриньки цікавинками із всесвітньої мережі віртуальних музеїв, концертів, заходів, діляться своїми враженнями на сторінках соціальних мереж і в особистому листуванні.

     Освітній процес триває! Ми долаємо усі труднощі, формуємо педагога, освіченого, компетентного, висококваліфікованого фахівця, громадянина, патріота, інноватора, носія духовності і культури завдяки постійному вдосконаленню змісту освіти та сучасних технологій навчання і виховання.

     Освіта збереже Україну!!!

Підвищення кваліфікації педагогів

Квітень, 2022

   Сковородинівський університет є основним осередком неперервної педагогічної освіти Харківщини. Ми здійснюємо педагогічне просвітництво і професійну орієнтацію у закладах загальної середньої освіти, готуємо сучасного компетентного вчителя, проводимо фундаментальні наукові дослідження у педагогічній царині, здійснюємо педагогічне просвітництво батьків, організовуємо сучасні стажування і підвищення кваліфікації педагогів з різних куточків України.

    Так, центр освіти дорослих спільно з кафедрою освітології та інноваційної педагогіки ефективно реалізували програму підвищення кваліфікації педагогів «Інновації в професійному розвитку педагогічних працівників» за напрямом розвитку фахових компетентностей учасників освітнього процесу Нової української школи.

    Наші слухачі, відповідно до професійного Стандарту на групу професій «Вчитель закладу загальної середньої освіти» оволоділи такими компетентностями:

 • мовно-комунікативна, предметно-методична, інформаційно-цифрова;

 • емоційно-етична, компетентність педагогічного партнерства;

 • проєктувальна компетентність;

 • прогностична,  організаційна компетентності;

 • інноваційна компетентність, здатність до навчання упродовж життя, рефлексивна компетентність.

Також на базі кафедри було проведено стажування методистів навчальної частини Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Результатом роботи стажистів стали підготовлені тези доповідей на науково-практичні конференції.

       Сковородинівська родина щиро підтримує кожного учасника освітнього процесу. 

   Дякуємо проф. Ворожбіт-Горбатюк В.В., доц. Боярській-Хоменко А.В., доц. Собченко Т.М. за організацію і проведення стажувань.

      Дякуємо ректору Юрію БОЙЧУКУ та проректору з навчально-наукової роботи Володимиру Борисову за ініційовані програми підвищення кваліфікації і стажування.

Синхронне і асинхронне навчання зі здобувачами

Квітень, 2022

Пріоритетом роботи ХНПУ  і кафедри є урахування потреб, інтересів і освітніх можливостей здобувачів.

Сьогодні кожен викладач організовує навчальні заняття у різних формах і з використанням усіх можливостей і каналів взаємодії. Ми на зв’язку зі здобувачами 24/7:

 •  проводимо заняття у режимі реального часу із використанням засобів відеозв’язку Meet і Zoom;

 • використовуємо активні та інтерактивні освітні онлайн-технології;

 • розміщуємо навчальні матеріали, тексти лекцій, завдання для семінарських і самостійних завдань на платформі дистанційної освіти Moodle;

 • створюємо свої освітні блоги;

 • розміщуємо відеолекції на власних YouTube каналах;

 • ведемо постійний діалог у чатах різних месенджерів;

 • листуємось через е-пошту;

 • спілкуємось у особистій переписці;

 • проводимо телефонні консультації.

Багаторічна традиція Сковородинівського університету - по сімейному підтримувати кожного учасника освітнього процесу, сьогодні продовжує реалізовуватися у нових реаліях нашого життя!
     Освіта збереже Україну!!!

Навчальні заняття з аспірантами кафедри освітології та
інноваційної педагогіки відновлено!

Квітень, 2022

     Освітньо-наукова програма "Освітні, педагогічні науки" реалізовується згідно плану на усіх роках підготовки.

Кафедра завжди ураховувала освітні потреби кожного здобувача, а сьогодні викладачі також ураховують і їхні технічні можливості.За результатами опитування аспірантів було розроблено різні варіанти відновлення освітнього процесу - в режимі реального часу через засоби відеозв'язку, в асинхронному режимі через ПДО Moodle, через месенджери і особисте спілкування.

      Проф. Штефан Л.А. з аспірантами 1 року навчання провела семінарське заняття з нормативної навчальної дисципліни "Розвиток світової та вітчизняної педагогічної думки".

      Проф. Рибалко Л.С. з аспірантами 2 року навчання провела заняття з вибіркової дисципліни "Теорія і методика виховання", з аспірантами 1 року навчання з дисципліни "Методологія, технологія науково-педагогічного дослідження та презентація його результатів".

     Проф. Башкір О.І. з аспірантами 3 року навчання провела семінарське заняття з навчальної дисципліни "Наукові підходи в педагогічних дослідженнях".

 

Освіта збереже Україну!

Відновлення освітнього процесу

Квітень 08, 2022

        ХНПУ імені Г.С. Сковороди і кафедра освітології та інноваційної педагогіки з 1 квітня 2022 року відновили освітній процес після вимушених канікул через війну на території нашої держави.

        Викладачі-сковородинівці проводять лекційні і практичні заняття у синхронному та асинхронному режимах з використанням засобів відеозв’язку, платформи дистанційного навчання Moodle, ураховуючи потреби і технічні можливості кожного здобувача.

        На історичному факультеті заняття проводила доц. Ялліна В.Л., на факультеті природничої, спеціальної і здоров’язбережувальної освіти – доц. Білик В.М., на українському мовно-літературному факультет імені Г.Ф. Квітки-Основ'яненка – проф. Друганова О.М., доц. Собченко Т.М., факультеті іноземної філології – доц. Білик В.М., факультеті мистецтв – доц. Твердохліб Т.С., доц. Денисенко А.О., факультет психології і соціології – доц. Кін О.М., факультеті фізичного виховання і спорту – проф. Рибалко Л.С., доц. Борисенко Н.О., доц. Цапко А.М., фізико-математичному факультеті – доц. Боярська-Хоменко А.В.

Вебінар "Психопедагогічні рекомендації для роботи з дітьми 6-11 років"

Квітень 07, 2022

7 квітня 2022 р.   у рамках співпраці з громадською організацією  "Міжнародна асоціація сучасної освіти, науки та культури" викладачі кафедри освітології та інноваційної педагогіки разом зі здобувачами магістерського рівня вищої освіти спеціальності 011 Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди долучилися до вебінару "Психопедагогічні рекомендації для роботи з дітьми 6-11 років". Автори проєкту познайомили учасників з методичними рекомендаціями щодо організації і проведення ресурсно-пізнавальних уроків в умовах воєнного стану, які дозволяють лікувати словом, формувати в учнів емоційний інтелект і навички soft skills, відволікати і перелючати увагу. Окремий акцент під час зустрічі було зроблено на необхідності посилення психодидактичної підготовки вчителя в умовах перманентних змін і невизначеності. Дякуємо  організаторам і особисто д.пед.н , проф. Осадченко І.І. за організацію просвітницьких заходів!

Настановча конференція з науково-викладацької практики
для магістрів зі спеціальності 011 "Освітологія"

Квітень 01, 2022

Сковородинівський університет відновлює освітній процес!!!
Ми – сильні, ми – вільні, ми – єдині!!!

 

Сьогодні, 01 квітня 2022 року, кафедра освітології та інноваційної педагогіки провела настановчу конференцію з науково-викладацької практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 011 "Освітологія".

Настановча конференція пройшла продуктивно і з позитивним настроєм, незважаючи на те, що Україна та університет переживають складні часи, а викладачі  та здобувачі розкидані по різним країнам світу. Усі учасники освітнього процесу виявили готовність до продовження навчання і практичної підготовки у дистанційному форматі, здобувачі отримали завдання і поспілкувалися з методистами із практики, обговорили особливості реалізації навчальної програми практики у дистанційному режимі.

Наші дівчата-здобувачки надзвичайно освічені, відкриті, виважені й талановиті. Вони готові вчитися читати фрагменти лекцій для студентів молодших курсів, проводити фрагменти практичних занять, розробляти завдання для контролю, проводити виховні та профорієнтаційні заходи! Дякуємо вам, шановні, за відданість педагогічній науці!!!

 

Сьогодні педагогіка модернізується, розвивається, йде в ногу з часом і відповідає запитам суспільства!

 

Освіта збереже Україну!!!

Педагогіка МИРУ

Березень 26, 2022

Педагогічна наука і освіта повинні формувати у соціумі мислення миру і ненасилля. Сьогодні це стало вкрай актуально і життєво необхідно. Сковородинівський університет завжди був центром формування педагога, освіченого, компетентного, висококваліфікованого фахівця, громадянина, патріота, інноватора, носія духовності і культури. Нині, переживаючи складні часи війни, науково-педагогічний колектив університету на чолі з ректором виявляє життєствердну позицію і розробляє нову навчальну дисципліну "Педагогіка миру".

Педагогіка миру – комплексна міждисциплінарна освітня компонента, ініційована ректором Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди Юрієм БОЙЧУКОМ.

Мета педагогіки миру: формування нового глибинного мислення педагога-миротворця, здатного на основі гуманістичного осмислення національних і загальнолюдських цінностей миру, життя, свободи, людяності формувати у здобувачів освіти різних рівнів матриці конструктивної поведінки, діяльності і духовно-практичного освоєння світу на основі любові до ближнього, визнання самоцінності кожної людини.

Очікуваний результат: матеріалізація особистісної культури, визнання апріорності духовно-морального імперативу істини, втілення суспільно значимих проєктів на збереження миру у світі, цивілізованої неконфліктної взаємодії в усіх сферах життєдіяльності людини.

Змістові орієнтири:

1. Національні і загальнолюдські цінності у визначенні цілей освіти, навчання, виховання і розвитку особистості, формування почуття захищеності людини в колективі. Філософські, культурні, мистецькі базиси.

2. Мовна, інфомедійна, професійна культура педагога-миротворця як умова вироблення життєвої і професійної стійкості.

3. Творче використання в сучасних реаліях кращих досягнень народної, козацької, християнської, гуманної і гуманістичної педагогіки під час розроблення і втілення суспільно значимих проєктів, покликаних для збереження миру і цивілізаційного розвитку.

Єднаємося заради майбутнього. Освіта збереже світ!!!

Відбулася зустріч з аспірантами-іноземцями

Березень 24, 2022

24 березня 2022 року відбулась зустріч аспірантів-іноземців з керівництвом університету та структурних підрозділів.

Проректор з наукової, інноваційної і міжнародної діяльності Бережна Світлана Вікторівна пояснила здобувачам особливості роботи університету у дистанційному режимі. Також Світлана Вікторівна щиро подякувала здобувачам за підтримку університету і викладачів.

Завідувач відділом аспірантури та докторантури Разуменко Ірина Василівна продемонструвала графік освітнього процесу, розклад занять, а також довела до відома здобувачів зміст основних документів університету щодо відрахування, переведення, затвердження тем наукових робіт тощо.

Завідувачка кафедрою освітології та інноваційної педагогіки Боярська-Хоменко Анна Володимирівна розповіла про підготовку наукових заходів, які планує кафедра, про продовження діяльності фахових збірників наукових праць і закликала здобувачів подавати до друку статті.

Завідувачка кафедрою початкової і професійної освіти Ушмарова Вікторія Володимирівна акцентувала увагу здобувачів на продовженні освітнього процесу та проведенні навчальних занять у дистанційному режимі.

Наш університет, маючи глибокі традиції, сьогодні працює як одна велика родина, а здобувачі-іноземці є невід’ємною частиною цієї дружньої інтернаціональної родини!

Освіта збереже світ!

Кураторська година з магістрами ООП "Освітологія"

Березень 22, 2022

Знаємо, що кожен переживає цю війну по-своєму. Надзвичайно важливо зараз єднатися і підтримувати зв’язок, якщо не фізично, то хоча б дистанційно.

Доцент кафедри освітології та інноваційної педагогіки, куратор групи Цапко А.М. зустрiлася зі здобувачами другого (магістерського) рівня спеціальності 011 ООП "Освiтологiя". Пiд час зустрiчi обговорили особливостi організації освітнього процесу в умовах воєнного стану.

Поспiлкувалися та отримали відповіді на запитання, якi зараз найбiльше турбують наших здобувачiв. Магістри готові до онлайн навчання і налаштовані на роботу.

Всi у рiзних куточках свiту, але радi бачити i чути один одного. Ми віримо, що перемога вже не за горами, і скоро всі зустрiнемося у рiдному Харковi та в аудиторiях нашого унiверситету.

 

#ВсеБудеУкраїна

Відбулися засідання фізико-математичного факультету і кафедри освітології та інноваційної педагогіки

Березень 21, 2022

21 березня 2022 року відбулися засідання фізико-математичного факультету і кафедри освітології та інноваційної педагогіки. У такий складний для країни час – час війни – ми були надзвичайно щасливі бачити один одного. Під час факультетської зустрічі декан Наталія Олександрівна Пономарьова повідомила про особливості організації освітнього процесу в дистанційному режимі, наголосила на коректності роботи сайту університету і платформи дистанційного навчання Moodle, відповіла на численні запитання студентів і викладачів.

Під час засідання кафедри було вирішено питання щодо взаємодії з аспірантами, організації і проведення VI  Міжнародної науково-практичної конференції «Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика», розробки нової навчальної дисципліни «Педагогіка миру», яка сьогодні є вкрай актуальною для українського суспільства, а особливо для освітян.

Сковородинівська родина продовжує реалізовувати місію нашого славетного університету – формувати педагога, освіченого, компетентного, висококваліфікованого фахівця, громадянина, патріота, інноватора, носія духовності та культури!

фак8.PNG
1.PNG

Ювілей В. І. Лозової

Березень 02, 2022

Харківський національний педагогічний університет завжди пишався своїми видатними науковцями. Багато відомих учених навчалися і працювали у стінах найстарішого педагогічного вишу України. Сьогодні викладачі і студенти із гордістю несуть ім’я сковродинівця до кожної школи, із вдячністю згадують своїх викладачів і наставників.

Однією із найбільш яскравих постатей вищої школи України є Валентина Іванівна Лозова –  легенда педагогічної справи, видатний учений, непересічна особистість, чарівна жінка, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України.

Валентина Іванівна у березні святкувала свій ювілейний День народження, її вітали рідні, близькі, учні, колеги. Кафедра освітології та інноваційної педагогіки – рідна кафедра Валентини Іванівни, яку вона очолювала багато років – також готувала вітання і сюрпризи. Але всі наші плани зруйнувала страшна трагедія – війна, яка увірвалась у дім кожного українця…

Але, незважаючи ні на що, педагогічна наука продовжує жити, педагогічний університет продовжує працювати і підтримувати кожного свого студента і викладача. Родинний дух Сковородинівського університету за час війни тільки зміцнів! Ректор Юрій БОЙЧУК по-батьківський дбає не лише про нинішніх співробітників і студентів, а й про випускників, про колег, які працювали в університеті у різні часи, зокрема і про Валентину Іванівну.

Валентина Іванівна Лозова пройшла всі ступені викладацької кар’єри: аспірант, викладач, старший викладач, доцент, професор, завідувач кафедри педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Валентина Іванівна збагатила вітчизняну педагогічну науку розробкою багатьох актуальних педагогічних проблем. Вона прагнула не тільки особисто рухати педагогічну науку вперед, про що говорять численні монографії, підручники, посібники, наукові статті, а й заохочувала до наукової діяльності талановиту молодь, шкільних учителів, кожного, хто прагнув і мав бажання й хист до педагогіки. Під керівництвом В. І. Лозової підготовлено та захищено 53 кандидатських та 16 докторських дисертацій. Серед учнів Валентини Іванівни відомі фахівці, професори, які вже створили власні наукові школи та з честю несуть звання «Учень професора В. І. Лозової».

Саме завдяки В. І. Лозовій Харківська педагогічно-дидактична школа стала знаною в Україні, низка науково-педагогічних проблем, за які не бралися навіть академічні інститути, отримала розвиток саме в науковій школі Валентини Іванівни. Наприклад, розробка класифікації нетрадиційних форм навчально-пізнавальної діяльності, розвиток вальдорфської педагогіки в Україні тощо. Валентина Іванівна завжди тонко відчувала, схвалювала і підтримувала нові ідеї, течії в педагогіці. Так, з її легкої руки досліджувалися нові на той час наукові підходи: інноваційний, ресурсний, деонтологічний, персоніфікований, акмеологічний тощо.

Поєднання високої науки і методики викладання предмету «Педагогіка», яку Валентина Іванівна читала всі роки роботи в університеті, стимулювала її як викладача-методиста до підготовки навчально-методичного забезпечення курсу, звернення до теоретичної спадщини і практичного досвіду видатних учителів України та зарубіжжя.

Учні, студенти, колеги, науковці, які слухали лекції і доповіді Валентини Іванівни, пам’ятають яскраві, емоційні, змістовні повідомлення та промови. Відомо, що талановита людина – талановита в усіх вимірах.

Валентина Іванівна – унікальна особистість, людина високої проби. За будь-яких обставин залишається чесною, сміливою, принциповою. У житті, як на довгій ниві, зустрічаються перешкоди, труднощі, несподівані ситуації. Але Валентина Іванівна ніколи не скорялася, прагнула сама все побороти, залишалася вірною донькою, жінкою, мамою і бабусею.

Ми вдячні, шановна Валентино Іванівно, за Ваш життєвий і професійний подвиг, за Вашу відданість педагогічній справі, за принциповість і людяність. Бажаємо здоров’я Вам і Вашій родині, оптимізму і радості. Хай світяться Ваші очі, хай не згасає чарівна посмішка з Вашого обличчя.

Наші спогади і побажання ми виклали у пам’ятному зібранні, з яким можна ознайомитися за цим посиланням.

З повагою і щирою вдячністю учні та колеги!!!

Вебквест "Академічна доброчесність: нормативне забезпечення в ХНПУ імені Г. С. Сковороди або школа акдемічної доброчесності"

Лютий 22, 2022

22 лютого 2022 року кафедрою освітології та інноваційної педагогіки було організовано цікавий вебквест на тему: «Академічна доброчесність: нормативне забезпечення в ХНПУ імені Г. С. Сковороди або школа академічної доброчесності» (авторка д.п.н., доц. Т. С. Твердохліб). Здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, які навчаються за спеціальністю «011 Освітні, педагогічні науки», та магістранти фізико-математичного факультету мали можливість його пройти на сайті «Всеосвіта».

Під час проходження квесту аспіранти та магістранти потрапили у дивну школу, де замість звичайних навчальних предметів, вони вивчали документи, присвячені питанням академічної доброчесності. Здобувачі прогулялися коридором академічних чеснот (перший рівень квесту) і потрапили в клас академічної відповідальності (другий рівень квесту). У школі вони відповідали на питання, шукали ключі і підказки.

За відведений час усього було здійснено 85 проходжень вебквесту. Дякуємо всім аспірантам і магістрантам, які долучилися до цієї пізнавальної гри! За результатами проходжень визначено найкращих учнів школи академічної доброчесності. Ними стали такі здобувачі:

 І місце - Олена Жадан (здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, спеціальність 011);

ІІ місце - Анастасія Бабак (здобувачка другого рівня вищої освіти, спеціальність 011);

ІІІ місце - Ірина Майстрюк (здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, спеціальність 011).

 

Вітаємо з перемогою! Бажаємо нових досягнень і звершень!

1.Обкладинка квест.png
2. Проходження кін. вар.png
3.ключ.png
5. Коридор.png
4. Вітаю.png

Настановча конференція з науково-педагогічної практики здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

Лютий 21, 2022

21 лютого 2022 року відбулась настановча конференція з науково-педагогічної практики здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП «Освітологія» заочної форми навчання. Координатор з практики д.п.н., проф. Олена Миколаївна Друганова презентувала здобувачам програму практики, пояснила зміст практики та особливості оформлення індивідуального плану практики і звітної документації. Здобувачі освіти були розподілені за методистами і закріплені за групами здобувачів освіти другого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

Бажаємо нашим магістрантам цікавої і насиченої практичної підготовки!

практ5.PNG
практ2.PNG
практ3.PNG

Науково-методичний семінар для наукових керівників
здобувачів-іноземців

Лютий 17, 2022

17 лютого 2022 року відбувся черговий науково-методичний семінар для наукових керівників здобувачів-іноземців. У семінарі взяла участь проректорка з наукової, інноваційної і міжнародної діяльності Світлана Вікторівна Бережна. Вона акцентувала увагу наукових керівників на основних положеннях Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії. Зокрема на питаннях щодо необхідності оформлення КЕП для усіх членів спеціалізованих учених рад і здобувачів освіти, перевірки активності ідентифікаторів DOI. Також Світлана Вікторівна презентувала затверджене положення ХНПУ імені Г.С. Сковороди Про створення та організацію роботи спеціалізованих учених рад.

Також у семінарі приймала участь завідувачка відділу аспірантури і докторантури Ірина Василівна Разуменко, яка презентувала проміжні результати виконання здобувачами освітньої складової ОНП і проходження педагогічної практики, відповіла на питання наукових керівників щодо особливостей оформлення атестаційних листів здобувачами освіти та функцій наукового керівника у цьому процесі.

Гарант ОНП «Освітні, педагогічні науки» Людмила Сергіївна Рибалко звернула увагу наукових керівників на можливість практичного впровадження результатів дисертаційних досліджень на базі науково-методичних лабораторій університету, а також їх апробації на наукових конференціях у різних регіонах України та за кордоном.

Завідувачка кафедрою освітології та інноваційної педагогіки Анна Володимирівна Боярська-Хоменко за погодженням з науковими керівниками сформувала попередній план обговорення дисертаційних досліджень на засіданнях кафедри, а також план подання дисертаційних досліджень до захисту у разових спеціалізованих учених радах.

Науково-методичний семінар пройшов з позитивним настроєм і спонукав наукових керівників до реалізації спільних наукових проєктів зі здобувачами.

unnamed.png

Проведено науково-методичний семінар для наукових керівників

Лютий 15, 2022

15 лютого 2022 року кафедра освітології та інноваційної педагогіки провела науково-методичний семінар для наукових керівників здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальностей 011 Освітні, педагогічні науки та 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями). Під час семінару було обговорено «Порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44. Д.п.н., проф. Л.Д. Зеленська презентувала основні положення Порядку, акцентувала увагу на нововведеннях та деяких процедурних моментах, роз’яснила порядок створення разових спеціалізованих учених рад, порядок захисту та підготовки супровідної документації. 

7.PNG
1.PNG
6.PNG
2.PNG

Атестація здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Лютий 08, 2022

Лютневі засідання кафедри традиційно відзначаються атестацією здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Так і засідання 8 лютого 2022 року не стало виключенням. В дистанційному режимі за допомогою засобів відеозв’язку члени кафедри заслухали атестаційні звіти здобувачів усіх років навчання. Здобувачі розповіли про виконання освітньої складової ОНП, а також про свої наукові досягнення: публікація наукових статей, участь у конференціях міжнародного і всеукраїнського рівнів, результати стажувань у різних закладах освіти і громадських організаціях, участь у різних проєктах та івентах.

Ми пишаємось здобутками наших здобувачів, щиро радіємо їхнім успіхам і готові підтримувати усі їхні наукові, дослідницькі і педагогічні ініціативи!

4.PNG
5.PNG
3.PNG
1.PNG
2.PNG

Важливі зустрічі зі стейкголдерами

Лютий 03, 2022

3 лютого 2022 р. члени проєктної групи ОП "Освітологія" другого (магістерського) рівня вищої освіти ХНПУ імені Г.С.Сковороди провели планову зустріч зі стейкголдером Юкляєвською Наталією Вікторівною – директором Державного навчального закладу "Регіональний центр професійної освіти інноваційних технологій будівництва та промисловості". Під час зустрічі обговорили фокус освітньої програми, її орієнтацію на запити регіону,  можливості  майбутнього працевлаштування здобувачів магістерського рівня вищої освіти  спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, погодили програмні результати навчання з вимогами ринку освітніх послуг. У рамках зустрічі було укладено Угоду про співробітництво кафедри освітології та інноваційної педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди і Державного навчального закладу «Регіональний центр професійної освіти інноваційних технологій будівництва та промисловості».

зображення_viber_2022-02-04_12-30-40-361.jpg

Участь кафедри у громадському житті та волонтерському русі
міста, області, країни

Січень 25, 2022

Наша кафедра (професорсько-викладацький склад та аспіранти) бере активну участь у громадському житті та волонтерській діяльності міста, області, країни. Напрями роботи: підтримка творчої молоді, збереження культури нації, підтримка Захисників України тощо.

Шостий рік поспіль у Харкові відбувається Міжнародний Вертеп-Фест, міжнародний спільноспів «Нова радість стала» та Колядка-Батл в рамках фестивалю вертепів. Ось і цього разу ми були активними учасниками цього заходу та отримали подяку від Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації та організаторів Міжнародного фестивалю вертепів та вертеп-фест в інтернеті. Вітаємо наших здобувачів (Магілін О., Зелений І., Крокун-Баранова А., Ван Ціхуей) освітньо-наукового рівня і дякуємо за активну громадську та громадянську позицію.

Бажаємо всім нових проектів, нових здобутків і звитяг!

IRA_2532.jpg
DSC_9951 (1).jpg
DSC_9954.JPG
271939522_4823263747764983_536362764077734596_n.jpg
DSC_9947 (1).jpg
DSC_9952 (1).jpg
DSC_9961.JPG

Найщиріші вітання з днем народження

Січень 21, 2022

Кафедра освітології та інноваційної педагогіки щиросердно вітає завідувачку кафедри освітології та інноваційної педагогіки Анну Володимирівну з днем народження!!! 

Прийміть щирі слова вдячності за натхненну і дружню, творчу й ініціативну атмосферу на кафедрі! Дякуємо за єдність думки у вчительській справі і наукових звершеннях! Дякуємо за підтримку, стимул, наснагу і бажання до інноваційних освітянських звитяг!

Бажаємо нових планів і мрій! Бо Ваші мрії і нас роблять щасливими )))) !!! Міцного здоров'я, злагоди, невичерпності ідей і сил!!!

                                                                                       

                                                                                                    Ваша освітянська сім'я - кафедра освітології та інноваційної педагогіки

DSC_2586.JPG
1.jpg

Співпраця із закладами професійної освіти

Січень 11, 2022

Кафедра освітології та інноваційної педагогіки активно співпрацює із закладами професійної і фахової передвищої освіти, зокрема, із Природоохоронним фаховим коледжем,  Регіональним центром професійної освіти ресторанного, будівельного, автодорожного сервісу Харківської області, Первомайським професійним ліцеєм. Кандидат педагогічних наук, доцент Балацинова Алла Дмитрівна провела 05 та 11 січня 2022 року насичені вебінари і презентувала колегам із цих закладів освіти навчальну дисципліну "Цифрова дидактика" .

Щиро дякуємо Аллі Дмитрівні за презентацію досвіду кафедри!

зображення_viber_2022-01-11_22-33-37-790.jpg
зображення_viber_2022-01-11_22-33-38-702.jpg
зображення_viber_2022-01-11_22-33-38-243.jpg
зображення_viber_2022-01-11_22-33-39-204.jpg
зображення_viber_2022-01-11_22-33-37-316.jpg

Чудові майстерки "Освітології"

Січень 10, 2022

10.01.2022 року викладачі кафедри провели зустріч із представниками фахової передвищої освіти, а саме з Харківським коледжем будівництва, архітектури та дизайну.

- д.п.н., доц. Башкір Ольга Іванівна провела чудову майстерку для більше ніж 40 учасників на тему "Інноваційні підходи у використанні активних та інтерактивних методів навчання"

- д.п.н., проф. Зеленська Людмила Дмитрівна презентувала роботу кафедри і ОПП "Освітологія".

Дякуємо колегам за яскраві майстерки і презентацію теоретичних доробок та досвіду практичної діяльності кафедри освітології та інноваційної педагогіки!

271708039_3194392807467561_4488298253965258525_n.jpg
271665198_3194392764134232_3205796394051829153_n.jpg
271741973_3194392844134224_4736210796822508392_n.jpg
271616240_3194392884134220_3596885166148333196_n.jpg

Творча співпраця з громадськими організаціями і підтримка молодіжної політики України - кредо нашої кафедри

Січень 09, 2022

Ми підтримуємо молодіжну політику України, творчу молодь України і нам дякують за співпрацю.

Майстер-класи для дітей та молоді під час проведення фестивалів "Різдвяний Олімп", "Золотий Олімп", головування  у журі конкурсу-фестивалю - добра традиція співпраці нашої кафедри з організаторами конкурсу й дитячими та юнацькими творчими колективами, не тільки Харківщини...

Пишаємося тим, що учасники і переможці (не тільки цих талант-конкурсів) стають, у подальшому, нашими студентами і здобувають фах: "учителя музики", "хореографа", "учителя початкових класів" тощо.

Організатори міжнародного фестивалю "Різдвяний Олімп" дякують кафедрі освітології та інноваційної педагогіки ХНПУ імені Г.С.Сковороди "за підтримку державної молодіжної політики, за компетентність, цілеспрямованість і творчу співпрацю у сфері розвитку соціально активної, талановитої молоді".

Партнерство і співпраця кафедри з громадськими організаціями дарує радість, натхнення і спрямовані на виховання творчої молоді - гармонійної особистості!!!

DSC_9943.JPG

Педагогічне просвітництво і обмін досвідом

Січень 04, 2022

Педагогічне просвітництво і обмін досвідом - запорука ефективної освіти. Викладачі кафедри освітології та інноваційної педагогіки, як і всі освітяни, розуміють важливість педагогічної взаємодіє і співпраці. Так, провідні професори кафедри із задоволенням провели майстерки і семінари-практикуми для закладів професійної і фахової передвищої освіти, а саме для Ізюмського регіонального центру професійної освіти і Електромеханічного фахового коледжу ХНУМГ імені О.М. Бекетова. 

Під час заходів. проведених 4 січня 2021 р. було презентовано теоретичні доробки і досвід практичної діяльності кафедри освітології та інноваційної педагогіки на теми:

"Стратегії і практики організації дуальної освіти" (доктор педагогічних наук, доцент Анна Володимирівна Боярська-Хоменко)

"Інноваційні підходи у використанні активних та інтерактивних методів навчання" (доктор педагогічних наук, доцент Ольга Іванівна Башкір)

Презентація ОПП "Освітологія" (доктор педагогічних наук, професор Людмила Дмитрівна Зеленська).

Дякуємо колегам за яскраві майстерки і презентації!

IMG-10cc2dacacd61d3021d9a73a1887732b-V.jpg
IMG-0ed94089c2ee6a95b59515f5b2e2e646-V.jpg
IMG-317326dadf88df1123a31f3c94f33ecb-V.jpg
IMG-052b66b2f846b8eabea60225ba7f22e6-V.jpg
IMG-84350a64564955f48cc63d600d2d9afc-V.jpg
IMG-8d22bcb80e64de5f5a58e805df2ad4ac-V.jpg
IMG-bc0e9e92d35dfcc2fbf7192f84d42b6f-V.jpg

Семінар-практикум "Формувальне оцінювання в ЗЗСО"

Січень 04, 2022

4 січня 2021 р. професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки Вікторія Вікторівна Ворожбіт-Горбатюк провела семінар-практикум "Формувальне оцінювання в ЗЗСО" для педагогів Харківської гімназії №14. Вчителі з цікавістю сприйняли запропонований Вікторією Вікторівною івент і активно долучилися до взаємодії і спільної роботи!

IMG-1d3b462aa2a44a9afb341e5c4a50d898-V-01.jpeg
IMG-d6e997cd6b67ea6a6611210a9e576f79-V-01.jpeg
IMG-c48f1ad41591f4acf7da271d8b6d9f44-V-01.jpeg

Ознайомлення з діяльністю СНГ "Педагогіка і мистецтво" та презентація педагогічних коміксів

Грудень 28, 2021

Для учасників студентського наукового гуртка «Педагогіка і мистецтво» перший семестр промайнув як один день. Стільки цікавого було для гуртківців: вони брали участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, створювали педагогічні комікси, спілкувалися на засіданнях гуртка й дізнавалися багато нового. Гуртківці стверджують, що було пізнавально, розвивально і класно!

Своїми здобутками та враженнями від діяльності в складі гуртка вони поділилися з членами кафедри освітології та інноваційної педагогіки, на засідання якої їх запросили для звітування. Дякуємо Аліні Мороз та Ані Мажузі (вони були обрані для презентації гуртка) за змістовні, яскраві виступи. Дівчатка ознайомили кафедралів з особливостями роботи над створенням педагогічних коміксів із серії "Естетичне виховання в родині: поширені помилки, поради і лайфхаки для батьків", презентували комікс Аліни Мороз «Читання: покарання чи велика радість?», комікс Марії Ємельяновської та Єгора Кубрика «Відвідування мистецького заходу з дитиною: нудьгуємо чи отримуємо естетичну насолоду?». Аліна та Аня цікаво розповідали і відповіли на всі питання кафедралів!

Висловлюємо щиру вдячність завідувачці кафедри А.В. Боярській-Хоменко та членам кафедри освітології та інноваційної педагогіки за запрошення, зацікавленість і підтримку!

IMG-7b52484664cad071368e8320e7d13632-V.jpg
IMG-ee9157fb30d4c55bbabdc2a4638340b4-V.jpg
IMG-V.jpg

Засідання редакційної колегії фахового журналу категорії "Б" - 
"Теорія та методика навчання та виховання"

Грудень 22, 2021

22 грудня 2021 року відбулося засідання редакційної колегії фахового журналу категорії «Б» із педагогічних наук «Теорія та методика навчання та виховання». У засіданні брали участь: голова редакційної колегії – проф. Іонова О. М., відповідальний редактор – д.п.н. Боярська-Хоменко А. В., відповідальна за випуск – проф. Штефан Л. А., члени редакційної колегії – проф. Калашник Л. С., Костікова І. І., Малихін О. В., Резван О. О., Тарарак Н. Г., Фазан В. В. На засіданні виступили проф. Іонова О. М., Штефан Л. А, Резван О. О. та д.п.н. Боярська-Хоменко А. В. Були підведені підсумки роботи журналу за поточний рік і окреслено перспективи його діяльності на 2022 рік.

рец1.png
рец2.png

Семінар "Структура статті у журналах,
що входять до наукометричних баз"

Грудень 22, 2021

22.12.21 р відбувся семінар "Структура статті у журналах, що входять до наукометричних баз" (спікер - редактор Центру міжнародної діяльності ХНПУ імені Г.С.Сковороди А.І.Кривобокова). Важливо! Корисно! Актуально! Змістовно! Розпочнемо новий науковий рік з ґрунтовного удосконалення і ретельнішої доброчесності. Навчатиме цього здобувачів різних рівнів. Бажаємо всім натхнення на нові наукові відкриття і досягнення!!!

 

Screenshot_1.jpg
! Screenshot_8.jpg
Screenshot_6.jpg
Screenshot_2.jpg
Screenshot_7.jpg

Здобувачі-сковородинівці-молоді науковці
з Китайської Народної Республіки в музеї іграшки ХНПУ імені Г.С.Сковороди

Грудень 20, 2021

Святий Миколай запросив аспірантів-педагогів з КНР до Музею іграшки на факультеті дошкільної освіти. Світ дитинства надихає на нові відкриття, плані, мрії, надії, сподівання, пошуки...

Аспірант Чжао Бейбей допомагає аспірантам нового набору спеціальності 015 - громадянам КНР адаптуватися до освітнього процесу в ХНПУ імені Г.С.Сковороди. Ось вам тут і педагогіка партнерства і співпраця, і самоосвіта, і саморозвиток, і самовиховання, і самовдосконалення. 

Країни дитинства стає порталом у країну науки, освіти і здійснення мрій. Таке собі професійно спрямоване, культурно-освітнє, наукове дозвілля здобувачів вищого наукового рівня. Така Україна і сковородинівська наукова школа назавжди залишиться в пам'яті і серці наших здобувачів-іноземців. Усім здійснення найбажаніших мрій!

IMG_8484.JPG
IMG_8486.JPG
IMG_8488.JPG