top of page
Новини_1.png

НОВИНИ

Фахові семінари для проведення попередньої експертизи дисертацій
здобувачів Усиченко Олени та Ян Ян
Грудень 25, 2023

    25.12.2023 року відбулися фахові семінари для проведення попередньої експертизи дисертаційних досліджень Усичеко Олени Вікторівни на тему «Формування інтелектуально-оцінювальних умінь здобувачів освіти у інформаційно-комунікаційному середовищі закладів професійної (професійно-технічної) освіти».

    Керівник: доктор пед.наук, професор, професор Кафедра освітології та інноваційної педагогіки Олена Володимирівна Попова.

   Рецензенти дисертації: доктор пед. н., професор Тетяна СОБЧЕНКО та доктор пед. н., професор Світлана ДОЦЕНКО.

   Та здобувачки Ян Ян на тему «Педагогічна підтримка професійно-особистісної самореалізації майбутнього вчителя музичного мистецтва у КНР».

   Науковий керівник доктор педагогічних наук, професор Васильєва Світлана Олександрівна
   Рецензенти: доктор пед. наук, проф. кафедри образотворчого мистецтва  Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди  Вікторія ТУШЕВА та доктор пед. наук, доцент кафедри освітології та інноваційної педагогіки Олена КІН.

     🙋‍♀️У обговоренні взяли участь всі члени семінару. Виступаючі зазначили актуальність теми дисертації, її наукове і практичне значення та вагомість отриманих результатів.

    🤚Фаховий семінар завершився голосуванням та одноголосним ухваленням рішення - рекомендувати дисертацію до розгляду на засіданні разової спеціалізованої вченої ради на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.

Фаховий семінар для проведення попередньої експертизи дисертації
здобувача Ло Юаньвень
Грудень 22, 2023

  22 грудня 2023 року в режимі онлайн відбувся фаховий семінар для проведення попередньої експертизи дисертації здобувача Ло Юаньвень на тему «Формування готовності до творчого самовираження майбутніх музично-педагогічних працівників у закладах вищої освіти Китаю засобами естрадної музики».
   Науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент кафедри освітології та інноваційної педагогіки Алла Миколаївна Цапко.
   Рецензенти: док. пед. наук., проф., проф.  кафедри освітології та інноваційної педагогіки Людмила Андріївна Штефан та канд. пед. наук, доцент кафедри музичного мистецтва, заступник декана факультету мистецтв з навчальної роботи Оксана Вікторівна Васильєва.

    Дякуємо рецензентам за рецензування і об'єктивні побажання щодо дисертаційної роботи!

Публічні захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії китайських здобувачів Лей Сяо, Ван Юйхун та Чжан Хао
Грудень 21, 2023

    21.12.2023 року відбулися публічні захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії:

 Чжан Хао, з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.

   📌Тема. Музично-естетичне виховання дошкільників у Китайській Народній Республіці та Україні

  💁‍♀️Науковий керівник: Боярська-Хоменко Анна Володимирівна-доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки, учений секретар Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

     Склад разової спеціалізованої вченої ради:

  💁♀️Голова ради:  Лупаренко Світлана Євгенівна – доктор педагогічних наук, професор, професор, професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

  💁♀️Опоненти: 📍Семенов Олександр Сергійович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти, Волинський національний університет імені Лесі Українки, професор;;

  📍Бойченко Марина Анатоліївна –доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка.

  💁♀️Рецензенти: 📍Танько Тетяна Петрівна – доктор педагогічних наук, професор, декан факультету дошкільного навчання, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди;

  📍Матвєєва Ольга Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри музичного мистецтва, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

  👏Вітаємо Чжан Хао та наукового керівника з успішним захистом дисертації! Бажаємо подальших наукових здобутків!

 

Ван Юйхун, з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.

  📌Тема. Підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до соціального виховання школярів у КНР

  💁♀️Науковий керівник: Боярська-Хоменко Анна Володимирівна-доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки, учений секретар Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

     Склад разової спеціалізованої вченої ради:

  💁♀️Голова ради:  Рибалко Людмила Сергіївна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

  💁♀️Опоненти:

📍Семенов Олександр Сергійович – доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка.

  📍 доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 

💁♀️Рецензенти:

📍 Штефан Людмила Андріївна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; 

📍 Ткаченко Марина Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музичного мистецтва, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. 

👏Вітаємо Ван Юйхун та наукового керівника з успішним захистом дисертації! Бажаємо подальших наукових здобутків!

 

Лей Сяо, з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.

   📌Тема. Формування компетентності культурного самовираження майбутніх учителів музичного мистецтва в закладах вищої освіти КНР

  💁♀️Науковий керівник: Коваленко Оксана Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри практики англійського усного і писемного мовлення Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

     Склад разової спеціалізованої вченої ради:

  💁♀️Голова ради:  Жерновникова Оксана Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

  💁♀️Опоненти: 📍 Ульянова Вікторія Станіславівна – доктор, педагогічних наук, доцент, професор кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя, Харківська гуманітарно-педагогічна академія;

 📍 Наливайко Олексій Олексійович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

  💁♀️Рецензенти:

📍 Башкір Ольга Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди;

  📍 Тушева Вікторія Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри образотворчого мистецтва, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

  👏Вітаємо Лей Сяо та наукового керівника з успішним захистом дисертації! Бажаємо подальших наукових здобутків!

Публічний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Житницької Анастасії
Грудень 19, 2023

    19.12.2023 року відбувся публічний захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Житницької Анастасії Анатоліївни, з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.

   📌Тема. Формування гнучких навичок комунікації майбутніх учителів іноземних мов в освітньому процесі закладів вищої педагогічної освіти.

  💁‍♀️Науковий керівник: Башкір Ольга Іванівна-доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

     Склад разової спеціалізованої вченої ради:

  💁‍♀️Голова ради:  Собченко Тетяна Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

  💁‍♀️Опоненти: 📍Осадченко Інна Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної роботи та реабілітації, Національний університет біоресурсів і природокористування України;

  📍Корнюш Ганна В’ячеславівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іншомовної підготовки, європейської інтеграції та міжнародного співробітництва, Українська інженерно-педагогічна академія.

  💁‍♀️Рецензенти: 📍Зеленська Людмила Дмитрівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди;

  📍Коваленко Оксана Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри практики англійського усного і писемного мовлення, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

  👏Вітаємо Анастасію та наукового керівника з успішним захистом дисертації! Бажаємо подальших наукових здобутків!

Науково-викладацька практика здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Грудень 09, 2023

     9 грудня 2023 року відбулася підсумкова конференція науково-викладацької практики здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки ХНПУ імені Г.С.Сковороди.
    На конференції здобувачі освіти продемонстрували високий рівень досягнень за всіма напрямами практики (освітнім, науковим, організаційним). Аспіранти активно долучилися не лише до проведення занять, а й до участі в різноманітних науково-популярних заходах, які проводилися університетом, кафедрою освітології та інноваційної педагогіки, радою молодих учених тощо.
   У підсумках роботи конференції завідувачка кафедри освітології та інноваційної педагогіки Анна Володимирівна Боярська-Хоменко відмітила позитивну динаміку роботи здобувачів освіти, що слугуватиме виконанню індивідуальних планів кожного та кожної із здобувачів. Керівник практики Ольга Іванівна Башкір підкреслила своєчасність виконання завдань та розміщення їх на дистанційній платформі MOODLE.
   Зичимо нашим аспірантам наполегливості та стійкості на шляху реалізації науково-педагогічних проєктів на благо розвитку України!

News 2
Зустріч з іноземними аспірантами першого року навчання
Грудень 01, 2023

  01 грудня в онлайн форматі відбулася зустріч-знайомство з іноземними здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти першого року навчання. Під час зустрічі аспірантів познайомили з кафедрою освітології та інноваційної педагогіки та представили наукових керівників, розповіли як буде відбуватися навчальний процес на освітній програмі.

    Під час зустрічі здобувачі мали можливість задати запитання та отримати на них відповіді.

    Вітаємо китайських аспірантів і бажаємо плідної навчальної та науково-дослідної роботи! 

Гостьова лекція на тему "Система освіти та підготовка майбутніх
вчителів в Німеччині "
Листопад 30, 2023

  30 листопада в онлайн форматі здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки відвідали гостьову лекцію «СИСТЕМА ОСВІТИ ТА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ В НІМЕЧЧИНІ».
Запрошені спікери:
- ТОРСТЕН  ХАНШ, вчитель математики, фізики та інформатики;
- ШТЕФАН ХАНШ, вчитель фізики та інформатики місто Штендаль.

Під час зустрічі запрошені лектори детально розповіли інформацію про устрій німецьких шкіл та свій досвід роботи, про систему оцінювання, актуальні проблеми, заробітну плату вчителів та рівні шкіл  та ін. У свою чергу, пан Штефан розповідь про підготовку вчителів у вищих закладах освіти Німеччині, звернув увагу на оплату навчання в університетах, професії та вибір предметів для здобування, роботу під час навчання та перспективи навчання.

 

Після лекції всі слухачі мали можливість задати запитання та отримати на них грунтовні відповіді.

News 1
Круглий стіл "Г.С. Сковорода очима викладача закладу вищої педагогічної освіти"
Листопад 30, 2023

    30.11.23 кафедрою освітологіі та інноваційної педагогіки було проведено круглий стіл на тему «Г.С. Сковорода очима викладача закладу вищої педагогічної освіти», модератор О. М. Друганова. Учасники заходу мали можливість познайомитися з досвідом оцінки й аналізу спадщини видатного філософа різними поколіннями викладачів закладів вищої освіти. З працями, на сторінках яких висвітлено творчий доробок філософа-просвітника у контексті підготовки нового покоління. У ході заходу було обговорено досвід викладання спадщини Г. С. Сковороди викладачами кафедри - А.В. Боярськой-Хоменко, О.М. Другановою, С.Т. Золотухіною, Т. М. Собченко та ін., презентовано нові підходи, що сприяють підвищенню пізнавальної активності сучасного здобувача, зацікавленості майбутніх вчителів творчими ідеями видатного українського педагога.

Більше новин
Фахові семінари для проведення попередньої експертизи 
дисертаційних досліджень
Листопад 30, 2023

  30 листопада в онлайн форматі відбулися фахові семінари для попередньої експертизи дисертаційних досліджень китайських здобувачів Го Сінхуа тема «Формування диригентсько-оркестрової компетентності учителів музичного мистецтва у закладах вищої освіти КНР та України (2005-2015 рр.)».

    Керівник: д.п.н., проф. Матвєєва Ольга Олександрівна, рецензенти: д.п.н., доц. Твердохліб Т.С. та д.п.н., проф. Тушева В.В. 
    Май Вень «Теорія і практика педагогічної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва в закладах вищої освіти України та КНР».

Керівник: д.п.н., доц. Твердохліб Т.С.,  рецензенти: д.п.н., проф. Башкір О.І. та д.п.н., проф. Тушева В.В.

MeetUP 011 на тему "Тенденції та виклики в сучасній освіті"
Листопад 28, 2023

👩‍💻👨‍💻28 листопада в онлайн-форматі відбувся традиційний MeetUP 011зі здобувачами другого (магістерського) і третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти, гарантами, представниками груп забезпечення ОПП і ОНП спеціальності 011 Освітні, педагоігчні науки.

📌ТЕМА. Тенденції та виклики в сучасній освіті.

💁‍♀️Команда організаторів: Анна БОЯРСЬКА-ХОМЕНКО (Хнпу Сковороди), Марина БОЙЧЕНКО (Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка), Наталія МЕДИНСЬКА (Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем‘янчука).

🧑‍🏫👩‍🏫Зі своїми стендовими доповідями виступили здобувачі різних рівнів вищої освіти. Зокрема:

▶️ Максим ГОНЧАРЕНКО – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ХНПУ імені Г.С. Сковороди;

▶️ Владислав ІВАНОВ – здобувач другого(магістерського) рівня вищої освіти ХНПУ імені Г.С. Сковороди;

▶️Анна НЕЧИПОРЕНКО – здобувачка третього

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти СДПУ імені А.С. Макаренка;

▶️Владислав ВЕРТЕЛЬ – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти СДПУ імені А.С. Макаренка;

▶️ Марина РУСИН – здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти МЕГУ імені С. Дем’янчука;

▶️Володимир РОЖКО – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти МЕГУ імені С. Дем’янчука.

🙋‍♀️🙋‍♂️Всі присутні мали змогу задати питання доповідачам та долучитися до обговорення.

Дякуємо учасникам і запрошуємо до подальшої співпраці🤝! 

Тиждень Григорія Сковороди

Листопад 27, 2023

27 листопада в межах Тижня Григорія Сковороди в ХНПУ імені Г.С.Сковороди з нагоди Дня народження філософа відбулося інтегроване заняття на тему «Твори Григорія Сковороди: інтелектуальна чи народна власність?».  

 

Викладачі дисциплін «Академічна доброчесність та інтелектуальна власність» (проф. кафедри освітології та інноваційної педагогіки Ольга Башкір), «Актуальні проблеми сходознавства та порівняльні культурологічні студії» (доц., завідувач кафедри східних мов Наталія Руда), «Практика з галузевого перекладу» (доц. кафедри англійської філології Юлія Лактіна) та магістри спеціальності 035 «Філологія» підготували презентації творів Григорія Сковороди, які здобувачі освіти декламували англійською та китайською мовами. 

 

Авторський переклад – це результат роботи кожного перекладача, а переклад творів Григорія Сковороди – унікальний досвід кожного студента, який перебуває на активній стадії свого професійного та особистісного розвитку. Вшановуючи пам'ять видатного філософа, юні перекладачі вдалися до теми життя, війни, сродної праці, а головне – отримали задоволення від проробленої роботи, розуміння та відчуття тексту іншою людиною.

Вітаємо аспірантку кафедри освітології та інноваційної педагогіки зі здобуттям стипендії Президента України

Листопад, 2023

👏👏👏Вітаємо здобувачку третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки Ірину Майстрюк, яка отримала стипендію Президента України (на 2023/2024 навчальний рік).

📍Академічні стипендії Президента України призначаються студентам-відмінникам вищих навчальних закладів України та аспірантам, які найбільш відзначилися в навчальній та науковій роботі📚.

🤗Бажаємо нових досягнень у навчанні, вагомих здобутків у науково-дослідницькій діяльності та професійних успіхів💼!

💁‍♀️Нехай Президентська відзнака буде стимулом для подальшого саморозвитку, самореалізації та джерелом натхнення!

Презентація дидактичної наукової школи

Листопад 16, 2023

16 листопада 2023р. у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С.Сковороди вперше відбувся захід представлення наукової школи. Першою було презентовано школу «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ЕМОЦІЙНОЇ ДИДАКТИКИ» доктора педагогічних наук, професора, професора кафедри освітології та інноваційної педагогіки Золотухіної Світлани Трохимівни. 

На презентації школи були присутні декан фізико-математичного факультету ХНПУ імені Г.С.Сковороди, д.пед.н., професор Пономарьова Наталя Олександрівна, завідувач кафедри освітології та інноваційної педагогіки Боярська-Хоменко Анна Володимирівна, учні дидактичної школи, колеги та аспіранти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки університету. 

Наукова школа інтелектуально-емоційної дидактики здійснює свою діяльність за трьома напрямами: персоніфікованим (історико-педагогічним), експериментальним та освітньо-емоційним. З напрацюваннями її очільниці можна ознайомитися за покликанням на сторінку репозитарію університету http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/biblioteka/pokazhchyk%20S.%20T.%20Zolotukhina.pdf 

Важливість інтелектуально-емоційного складника процесу навчання не можливо переоцінити в будь-який час розвитку освіти. Особливо цінним він є на шляху до перемоги українського вчителя, викладача, ученого сьогодні.

Вітаємо викладачів кафедри з отриманими відзнаками!

Листопад 09, 2023

  Напередодні Всесвітнього дня науки в ім'я миру та розвитку викладачі кафедри БОЯРСЬКА-ХОМЕНКО Анна Володимирівна доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри освітології та інноваційної педагогіки та СОБЧЕНКО Тетяна Миколаївна доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки одержали грамоти та подяки від начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова за сумлінну працю, високий професіоналізм, плідну науково-педагогічну діяльність.

      Дякуємо за вашу працю! Пишаємося вами!

Попереднє обговорення дисертаційного дослідження

Листопад 07, 2023

  07 листопад 2023 року на засіданні кафедри відбулося попереднє обговорення дисертаційного дослідження Ян Ян на тему «Педагогічна підтримка професійно-особистісної самореалізації майбутнього вчителя мистецьких дисциплін у КНР».

    Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Васильєва Світлана Олександрівна.

    Після дискусії та висловлених пропозицій роботу було рекомендовано до експертизи на фаховому семінарі. 

Гостьова лекція докторки габілітованої, професорки Гданського університету Магдалени Новакна

Листопад 03, 2023

     3 листопада 2023 р. в рамках національно-патріотичного виховання здобувачі другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти відвідали гостьову лекцію докторки габілітованої, професорки Гданського університету Маґдалени Новакна тему «Митрополит Андрей Шептицький і його національний вибір», організовану факультетом історії і права ХНПУ імені Г.С. Сковороди
    Під час заходу дослідниця з Гданського університету ознайомила присутніх із ключовими моментами біографії митрополита Андрея Шептицького, розглянувши їх крізь призму формування його національної самосвідомості. Аналіз сторінок біографії Андрея Шептицького поєднувався з ретельною характеристикою методології дослідження, зверненням до концепції «уявних спільнот» Бенедикта Андерсона, висвітленням міжнаціональних відносин в Галичині кінця ХІХ — початку ХХ ст. і тодішньої ситуації всередині УГКЦ.
     Лекція викликала інтерес у викладачів, аспірантів і студентів, в чому пересвідчують цікаві питання і змістовна дискусія!
    В рамках гостьової лекції також відбулася презентація українського перекладу монографії пані проф. Магдалени Новак «Два світи. Проблема національної ідентифікації Андрея Шептицького в 1865-1914 роках» (переклад Андрія Павлишина).

Фахові семінари для проведення попередньої експертизи дисертацій

Жовтень 23, 2023

     23 жовтня відбулися фахові семінари для проведення попередньої експертизи дисертацій:
     1. Хоу Ісюань на тему «Педагогічне стимулювання майбутніх учителів хімії до професійної самореалізації у освітньому процесі в закладах вищої освіти України і Китаю». Науковий керівник доктор педагогічних наук, професор Людмила Сергіївна Рибалко. Рецензенти: доктор педагогічних наук, професор Штефан Людмила Андріївна, кандидат  педагогічних наук Макєєв Сергій Юрійович.
    2. Ван Янься на тему «Реалізація міжпредметних зв’язків у процесі вивчення музики школярами в закладах загальної середньої освіти КНР».  Науковий керівник доктор педагогічних наук, професор Лупаренко Світлана Євгенівна. Рецензенти: доктор педагогічних наук, професор Зеленська Людмила Дмитрівна, доктор педагогічних наук, професор Соколова Алла Вікторівна.

Фаховий семінар з попередньої експертизи дисертації китайської здобувачки Лей Сяо

Жовтень 20, 2023

      👩‍💻👩‍🏫20 жовтня в онлайн форматі відбувся фаховий семінар для проведення попередньої експертизи дисертації китайської здобувачки Лей Сяо на тему "Формування компетентності культурного самовираження майбутніх учителів музичних мистецтв у закладах вищої освіти КНР" поданої на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки.

     🧏‍♀️Науковий керівник: проф. Коваленко О.А. 

     🙋‍♀️Рецензенти: Башкір О.І., Тушева В.В.

Тренінг "Нові фішки Padlet та Canva для організації групової роботи учнів на уроках"

Жовтень 15, 2023

15 жовтня д.п.н., професор Собченко Т.М. провела тренінг "Нові фішки Padlet та Canva для організації групової роботи учнів на уроці" в межах Всеукраїнської онлайн конференції з підвищенням кваліфікації "Методологія, теорія, практика у 2023-2024 навчальному році

Відкрита лекція проф. Собченко Т.М. в межах курсу
ДВВ Цифрові сервіси в наукових дослідженнях

Жовтень 12, 2023

        "Усе, що може бути дигітизовано, є та буде дигітизованим" (Цифрова аджента України).

     12 жовтня Собченко Т.М.д.п.н., проф. провела відкриту лекцію в межах курсу ДВВ Цифрові сервіси в наукових дослідженнях. Тема лекції: "Цифровізація як нова реальність України". Здобувачі третього освітньо-наукового рівня ознайомилися з поняттями «цифрова грамотність», «цифрова компетентність», нормативно-правовою базою , законопроектами, законами України у сфері інформатизації та цифровізації. Оскільки процес цифровізації стрімко рухається вперед, обговорили нові виклики та ризики для суспільства, зокрема для сфери освіти. Практична складова лекційного заняття була присвячена ознайомленню здобувачів з можливостями цифрової платформи «Дія. Освіта", а саме: гайди, симулятори, тестами, цифрограм, створенням освітніх серіалів для індивідуальної траєкторії навчання.

Фаховий семінар Житницької Анастасії

Жовтень 10, 2023

     10 жовтня 2023 року відбувся фаховий семінар кафедри освітології та інноваційної педагогіки, на якому здійснено експертизу дисертації "Формування гнучких навичок комунікації майбутніх учителів іноземних мов в освітньому процесі закладів вищої педагогічної освіти" випускниці кафедри Анастасії Житницької.
     У результаті жвавої конструктивної дискусії народжується істина, а в результаті фахового семінару представлено актуальну та злободенну тему в межах підготовки вчителя іноземних мов сьогодення. Активна співучасть членів кафедри, слушні побажання та позитивні відгуки рецензентів професорів Людмили Дмитрівни Зеленської та Оксани Анатоліївни Коваленко створили атмосферу становлення унікального наукового дослідження молодого вченого.

Тематичний вечір "Незламні! Нескорені! Непереможні!"

Жовтень 06, 2023

     6 жовтня 2023 року відбувся тематичний вечір "Незламні! Нескорені! Непереможні!". На зустріч було запрошено учасника бойових дій, командиром стрілецького відділення Строгановим Вадимом.

      Під час зустрічі Вадим намагався в доступній формі розповісти про свої воєнні будні, про солдатську дружбу, а також відповів на питання, які цікавили присутніх.

     Також на зустрічі виступила доцент кафедри освітології та інноваційної педагогіки, керівник напрямку роботи з військовими волонтерської групи "Help army" А.О. Денисенко, яка розповіла про свій фронт діяльності - волонтерський. Професор кафедри С.О. Васильєва познайомила присітніх з проєктом, який реалізується нашим університетом - "Щасливі соняхи". 

      Вадим Строганов отримав щирі слова подяки і шани від всих присутніх, за проявлену мужність, силу волі та виконання свого громадянського обов'язку! Пишаємося нашими військовими, які стоять на обороні нашої територіальної цілісності!

       Слава Україні!  Героям Слава! 

Зустріч здобувачів другого (магістерського) рівня ОП "Освітологія"
з викладачами кафедри 

Вересень 27, 2023

    27 вересня відбулася зустріч-знайомство здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти першого року навчання з викладачами кафедри освітології та інноваційної педагогіки. Під час час зустрічі було представлено професорсько-викладацький склад кафедри, що викладають на даній освітній програмі. Також познайомили магістрантів з офіційною сторінкою сайту кафедри (навчально-методичним забезпечення, розкладом освітнього процесу, організацією виховної роботи тощо). Було представлено куратора академічної групи 5О магістрів доцента кафедри освітології та інноваційної педагогіки

А.М. Цапко. Також здобувачів було знайомлено з Декларацією дотримання академічної доброчесності в ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Під час зустрічі магістри отримали відповіді на хвилюючі їх запитання.

    Зустріч пройшла в дружній і позитивній атмосфері! Бажаємо здобувачам цікавої і плідної навчальної та наукової роботи! 

Засідання кафедри освітології та інноваційної педагогіки

Вересень 05, 2023

    5 вересня відбулося засідання кафедри освітології та інноваційної педагогіки. Під час засідання відбулося попереднє обговорення дисертаційних робіт здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Чжан Хао презентував результати дослідження на тему «Музично-естетичне виховання дошкільників у Китайській Народній Республіці та Україні», Ван Юйхун на тему «Підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до соціального виховання школярів у КНР» і Хоу Ісюань на тему «Педагогічне стимулювання майбутніх учителів хімії до професійної самореалізації у освітньому процесі в закладах вищої освіти України і Китаю».
   Також під час засідання було оговорено Ухвалу трудового колективу університету, затверджено план роботи кафедри на навчальний рік, окреслено перспективні завдання з удосконалення навчально-методичного забезпечення освітніх компонент.

Вступні іспити до магістратури на ОП "Освітологія" та аспірантури зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

Серпень-вересень, 2023

  Вступна кампанія в ХНПУ імені Г.С. Сковороди цьогоріч охоплює різні країни світу. У дистанційному форматі відбулися вступні іспити до магістратури на ОП "Освітологія" та аспірантури зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки.
   Так, успішно склади іспити і вступили на навчання не лише українські здобувачі, а й здобувачі з Китайської Народної Республіки. Вони продемонстрували достатньо високий рівень знань з різних дисциплін, довели свою вмотивованість проводити дослідження, свідомо обрали для навчання Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди і кафедру освітології та інноваційної педагогіки.
    Колектив кафедри радий вітати вступників! Щиро бажаємо їм успіхів!

Продовжуємо допомагати вчителям!

25 Травень, 2023

        Партнерство закладів вищої педагогічної освіти  і шкіл, взаємозбагачення їхніх методів, форм і технологій навчання, трансформація змістового наповнення процесу навчання – перспективний напрям, що сприяє створенню єдиного освітнього простору, орієнтованого на  неперервну освіту.

       Розуміючи важливість взаємодії зі школами, кафедра освітології та інноваційної педагогіки продовжує проводити для вчителів Салтівського району коворкінги. У фокусі другого педагогічного коворкінгу, який відбувся 25.05.2023, були питання форм організації навчання, контролю навчально-пізнавальних досягнень учнів. Спікеркою заходу стала д.п.н., проф. Світлана Лупаренко.

      З відеозаписом коворкінгу можна ознайомитися на YouTube каналі кафедри за покликанням https://www.youtube.com/watch?v=aCamitOb1aE

Новини_1.png

НОВИНИ

News 3
Фаховий семінар для проведення попередньої експертизи дисертації
здобувача Ло Юаньвень
Грудень 22, 2023

  22 грудня 2023 року в режимі онлайн відбувся фаховий семінар для проведення попередньої експертизи дисертації здобувача Ло Юаньвень на тему «Формування готовності до творчого самовираження майбутніх музично-педагогічних працівників у закладах вищої освіти Китаю засобами естрадної музики».
   Науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент кафедри освітології та інноваційної педагогіки Алла Миколаївна Цапко.
   Рецензенти: док. пед. наук., проф., проф.  кафедри освітології та інноваційної педагогіки Людмила Андріївна Штефан та канд. пед. наук, доцент кафедри музичного мистецтва, заступник декана факультету мистецтв з навчальної роботи Оксана Вікторівна Васильєва.

    Дякуємо рецензентам за рецензування і об'єктивні побажання щодо дисертаційної роботи!

Публічний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Житницької Анастасії
Грудень 19, 2023

    19.12.2023 року відбувся публічний захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Житницької Анастасії Анатоліївни, з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.

   📌Тема. Формування гнучких навичок комунікації майбутніх учителів іноземних мов в освітньому процесі закладів вищої педагогічної освіти.

  💁‍♀️Науковий керівник: Башкір Ольга Іванівна-доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

     Склад разової спеціалізованої вченої ради:

  💁‍♀️Голова ради:  Собченко Тетяна Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

  💁‍♀️Опоненти: 📍Осадченко Інна Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної роботи та реабілітації, Національний університет біоресурсів і природокористування України;

  📍Корнюш Ганна В’ячеславівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іншомовної підготовки, європейської інтеграції та міжнародного співробітництва, Українська інженерно-педагогічна академія.

  💁‍♀️Рецензенти: 📍Зеленська Людмила Дмитрівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди;

  📍Коваленко Оксана Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри практики англійського усного і писемного мовлення, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

  👏Вітаємо Анастасію та наукового керівника з успішним захистом дисертації! Бажаємо подальших наукових здобутків!

Науково-викладацька практика здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Грудень 09, 2023

     9 грудня 2023 року відбулася підсумкова конференція науково-викладацької практики здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки ХНПУ імені Г.С.Сковороди.
    На конференції здобувачі освіти продемонстрували високий рівень досягнень за всіма напрямами практики (освітнім, науковим, організаційним). Аспіранти активно долучилися не лише до проведення занять, а й до участі в різноманітних науково-популярних заходах, які проводилися університетом, кафедрою освітології та інноваційної педагогіки, радою молодих учених тощо.
   У підсумках роботи конференції завідувачка кафедри освітології та інноваційної педагогіки Анна Володимирівна Боярська-Хоменко відмітила позитивну динаміку роботи здобувачів освіти, що слугуватиме виконанню індивідуальних планів кожного та кожної із здобувачів. Керівник практики Ольга Іванівна Башкір підкреслила своєчасність виконання завдань та розміщення їх на дистанційній платформі MOODLE.
   Зичимо нашим аспірантам наполегливості та стійкості на шляху реалізації науково-педагогічних проєктів на благо розвитку України!

Зустріч з іноземними аспірантами першого року навчання
Грудень 01, 2023

  01 грудня в онлайн форматі відбулася зустріч-знайомство з іноземними здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти першого року навчання. Під час зустрічі аспірантів познайомили з кафедрою освітології та інноваційної педагогіки та представили наукових керівників, розповіли як буде відбуватися навчальний процес на освітній програмі.

    Під час зустрічі здобувачі мали можливість задати запитання та отримати на них відповіді.

    Вітаємо китайських аспірантів і бажаємо плідної навчальної та науково-дослідної роботи! 

News 2
Гостьова лекція на тему "Система освіти та підготовка майбутніх
вчителів в Німеччині "
Листопад 30, 2023

  30 листопада в онлайн форматі здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки відвідали гостьову лекцію «СИСТЕМА ОСВІТИ ТА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ В НІМЕЧЧИНІ».
Запрошені спікери:
- ТОРСТЕН  ХАНШ, вчитель математики, фізики та інформатики;
- ШТЕФАН ХАНШ, вчитель фізики та інформатики місто Штендаль.

Під час зустрічі запрошені лектори детально розповіли інформацію про устрій німецьких шкіл та свій досвід роботи, про систему оцінювання, актуальні проблеми, заробітну плату вчителів та рівні шкіл  та ін. У свою чергу, пан Штефан розповідь про підготовку вчителів у вищих закладах освіти Німеччині, звернув увагу на оплату навчання в університетах, професії та вибір предметів для здобування, роботу під час навчання та перспективи навчання.

 

Після лекції всі слухачі мали можливість задати запитання та отримати на них грунтовні відповіді.

News 1
Круглий стіл "Г.С. Сковорода очима викладача закладу вищої педагогічної освіти"
Листопад 30, 2023

    30.11.23 кафедрою освітологіі та інноваційної педагогіки було проведено круглий стіл на тему «Г.С. Сковорода очима викладача закладу вищої педагогічної освіти», модератор О. М. Друганова. Учасники заходу мали можливість познайомитися з досвідом оцінки й аналізу спадщини видатного філософа різними поколіннями викладачів закладів вищої освіти. З працями, на сторінках яких висвітлено творчий доробок філософа-просвітника у контексті підготовки нового покоління. У ході заходу було обговорено досвід викладання спадщини Г. С. Сковороди викладачами кафедри - А.В. Боярськой-Хоменко, О.М. Другановою, С.Т. Золотухіною, Т. М. Собченко та ін., презентовано нові підходи, що сприяють підвищенню пізнавальної активності сучасного здобувача, зацікавленості майбутніх вчителів творчими ідеями видатного українського педагога.