top of page
Новини_1.png

НОВИНИ

News 3

Академічна доброчесність. Продовжуємо просвітницьку діяльність.

Березень 15, 2023

      15 березня 2023 року здобувачів другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю «011 Освітні, педагогічні науки» в ХНПУ імені Г.С. Сковороди, було залучено до участі в третьому
щорічному вебінарі з питань реалізації політики академічної доброчесності в закладах освіти України. Цього разу розглядали таку тему: «Академічна доброчесність і здобувач освіти: реалії освітньої практики в Україні». Організаторами заходу виступили кафедра освітології та інноваційної педагогіки, Науково-методична лабораторія педагогічного проєктування та освіти дорослих.        Модерувала вебінар докторка педагогічних наук Тетяна Твердохліб. Спікерами заходу були аспіранти та магістранти: Анастасія Бочарова, Марія Бочарова, Владислав Іванов та Ірина Майстрюк. Вони розкрили проблему реалізації
політики академічної доброчесності в закладах загальної середньої освіти як умову свідомої доброчесності здобувачів вищої освіти. Спікерам удалося поглибили знання учасників вебінару з питань нормативного забезпечення дотримання принципів
академічної доброчесності здобувачами вищої освіти в Україні, з’ясувати сучасні проблеми і здобутки в цьому аспекті. У ході вебінару учасники пройшли онлайн-опитування щодо дотримання ними в шкільні роки вимог академічної доброчесності.
     Також було проведено мозковий штурм – учасники визначили переваги дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти, групували їх, виокремивши моральні, іміджеві та економічні. Такий «інтерактив» дозволив спільно створити
відповідну візуалізацію на дошці Padlet.
      Дякуємо спікерам заходу та усім учасникам за активність, зацікавленість і прагнення підвищувати якість освіти в Україні!

Атестація здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Лютий 14, 2023

     Щорічно за планом на початку лютого на кафедрі освітології та інноваційної педагогіки відбувається атестація здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Аспіранти кафедри оформлюють аркуші семестрової атестації, у яких відображено виконання освітньої і наукової складових індивідуального плану, відомості про апробацію результатів
дослідження і академічну мобільність здобувачів.
     Також під час атестації аспіранти діляться своїми досягненнями і здобутками, участю в семінарах, вебінарах, програмах підвищення кваліфікації.
     Багато здобувачів спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки є професіоналами-практиками у галузі освіти. Так, наші здобувачі є розробниками модельних програм для ЗЗСО, спікерами освітніх платформ, викладами закладів освіти різних рівнів, активістами руху молодих учених.
Пишаємося здобувачами кафедри освітології та інноваційної педагогіки, радіємо їхнім науковим успіхам, підтримуємо професійне і кар’єрне зростання.

Зустріч з професіоналами-практиками в межах вивчення навчальної дисципліни "Провайдинг освітніх технологій"

Лютий 14, 2023

       Зустрічі з професіоналами-практиками завжди викликають захоплення у здобувачів освіти, тому викладачі кафедри освітології та інноваційної педагогіки активно застосовують таку форму навчання. Зокрема 14 лютого 2023 року відбулась лекція-зустріч на тему: «Виховна система закладу загальної середньої освіти» (навчальна дисципліна «Провайдинг освітніх технологій», викладач д.п.н. Т.С. Твердохліб). З лекцією до студентів факультету мистецтв завітала кандидат історичних наук, заступник директора з навчально-виховної роботи з восьмирічним стажем, практикуючий класний керівник, учитель вищої категорії, учитель методист Т.І. Чаркіна.
          Тетяні Іванівні вдалося висвітлити основні питання лекції, поділитися власним досвідом і організувати жваве обговорення
проблем організації виховної роботи в школі.
         Дякуємо Тетяні Іванівні за цікаво організоване заняття. Чекаємо на нові зустрічі!

News 2

Участь викладачів кафедри у ХХІ Міжнародній науково-практичній конференції

Лютий 10, 2023

10 лютого 2023 року викладачі кафедри освітології та інноваційної педагогіки Анна БОЯРСЬКА-ХОМЕНКО, Людмила ЗЕЛЕНСЬКА, Тетяна СОБЧЕНКО взяли участь у XXІ Міжнародній науково-практичній конференції на базі Народної української академії. Для обговорення було запропоновано цікаву і актуальну тему, а саме питання привабливості навчального закладу, її складові та тренди. Цінним є те, що освітянська спільнота обговорила проблему формування позитивного іміджу закладів освіти різного рівня: загальної середньої, фахової передвищої, вищої, післядипломної. Дякуємо організаторам за цікаву і практикоорієнтовану платформу для обміну позитивним досвідом

News 1

Засідання кафедри осітології та інноваційної педагогіки

Лютий 08, 2023

8 лютого 2023 року відбулося засідання кафедри освітології та інноваційної педагогіки. 

Колектив кафедри обговорив етапи підготовки до проведення VII Міжнародної науково-практичної конференції «Психолого-педагогічні проблеми вищої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика», формування навчального посібника "Інноваційна педагогіка", участь викладачів кафедри в освітньому ХАБі та деякі інші питання. 

Засідання, як завжди, пройшло в атмосфері творчого пошуку, співпраці і взаємодії. Маємо нові амбітні плани і вектори їх реалізації.

#КафедраОсвітології #ІнноваційнаПедагогіка #ХНПУ

Засідання проєктної групи ОПП "Освітологія"

Січень 17, 2023

07.01.2023 р. відбулося засідання проєктної групи ОПП "Освітологія". Під час засідання було розглянуто питання щодо внесення змін до ОПП "Освітологія".

Зокрема, гарант програми проф. Зеленська Л.Д. відзначила, що вони пов'язані з вимогами часу і  орієнтовані на набуття здобувачами навичок організації освітнього середовища, зокрема віртуального, і дистанційного навчання. Члени проєктної групи переглянули проєкт, висловили своє бачення та сформулювали пропозиції щодо формулювання мети, компетентностей і результатів навчання.

Засідання проєктної групи ОНП 011 Освітні, педагогічні науки

Січень 04, 2023

04.01.2023 р. відбулося засідання проєктної групи ОНП 011 Освітні, педагогічні науки для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з метою складання проєкту ОНП. Запропоновано внести пропозиції до проєкту за оновленими РНП і силабусами всіх навчальних дисциплін, за результатами опитування здобувачів і викладачів, додати культурно-історичну складову змісту вищої освіти.

Гостьова лекція на тему "Освітологія як галузь міждисциплінарного наукового знання. Складові освітологічної підготовки" доктора педагогічних наук, професора, академіка НАПН України, Заслуженого працівника освіти України Сисоєвої С.  О.

Жовтень 21, 2022

        21 жовтня відбулася гостьова лекція Світлани Олександрівни Сисоєвої для здобувачів-магістрів ОП «Освітологія». Світлана Олександрівна розповіла про розвиток науки «Освітології», про її зміст, мету, завдання, методи. Також С.О. Сисоєва відповіла на питання здобувачів і викладачів. Лекція була дуже цікавою і корисною. Доказом цього є той факт, що здобувачі навіть конспектували сказане лектором. Здобувачка першого року навчання ОП Освітологія заочної форми Ольга Желізняк поділилася своїм тезисним конспектом. Дякуємо їй за це і презентуємо конспект!

 

Освіта як соціально-культурний феномен

       Поляки намагались розширити межі педагогіки. Освіту як сучасне явище, яке трактується не тільки як процес освіти, а й як соціокультурне  явище, як система певних закладів освіти, як певний соціальний феномен, не можна дослідити у межах педагогіки. Тому поляки почали створювати субдисципліни (у 4-х томнику польського підручника):  і медіапедагогіка, і педагогіка економії освіти, і соціальна педагогіка, і соціальна робота в педагогіці. Цифрова педагогіка не вміщується в нашу дисциплінарну науку педагогіку.

Освіта – вісь життя

       Це процес, який проходить через все життя людини. Освітологія – це поєднання цього процесу з логікою розвитку суспільства, з такою рівноважною думкою про ці процеси. Саме в такому контексті трактував її Віктор Олександрович Огнев’юк.

Розглядаючи освітологію й ті напрями, які мають розвиватися в рамках цього інтегрованого підходу, ми звернули увагу на те, що в Європі та зарубіжних країнах розглядають систему наук про освіту. Фактично ця система наук і об’єднується терміном едукологія – комплекс різних мір в освітології. Освітологія – міждисциплінарний інтегративний підхід до розгляду вивчення і дослідження освітніх явищ. Освітологія – певний науковий напрям. Цифровізація освіти входить до сфери освітології. Але чому цифровізація входить саме до освітології,  а не педагогіки? Тому, що педагогіка не має інструментів дослідження таких процесів. Педагогіка має свій інструментарій, який використовується в освітології. Наприклад, при дослідженні процесів цифровізаціі освіти необхідно мати знання в сфері IT, необхідно залучати методи, які використовуються при дослідженні засобами ІТ, необхідно залучати методи психології для дослідження якихось окремих аспектів цифровізаціі освіти. Тобто, в освітології оці напрями неможна дослідити методами педагогіки, інструментарієм педагогіки. А кожен науковий напрям він тільки тоді може вважатися науковим,  коли він має свої методи дослідження.

        Освітологія не має своїх методів дослідження, крім положення, що це міждисциплінарний підхід. Але в освітології ми долучаємо методи тих наук, які йдуть погранично з процесами освіти і які ми досліджуємо. Наприклад, якщо досліджуємо економіку освіти, ми можемо брати методи як педагогіки, так і суто економічні методи для того, щоб дослідити ці дослідження. Навіть якщо ми беремо назви тих наукових напрямів, які дотичні до сфери освіти, які ми називаємо науками про освіту, то вони завжди йдуть на стику двох наук, а значить ми можемо долучати методи як однієї науками, так й іншої.

Дисциплінарні дослідження – дослідження, які проводяться в межах певної науки. Міждисциплінарність виявляється тоді, коли ми до дослідження маємо долучити методи інших наук, але при вирішенні однієї головної мети, яка може біти пов’язана з педагогікою, з освітою. Міждисциплінарність може бути м’яка і жорстка. Розмежування між педагогікою і освітологію якраз відбувається на межі міждисциплінарності. М’яка міждисциплінарність – це така міждисциплінарність, коли ми долучаємо до наших досліджень методи наук близьких до науки педагогічної. Наприклад, до педагогіки долучаємо методики психології, вивчаючи мотивацію, інтереси особистості.

        Освітологічні дослідження завжди відрізняються жорсткою міждисциплінарністю, жорстким типом міждисциплінарності, коли ми використовуємо методи наук, які не є спорідненими для педагогіки. Наприклад, при дослідженні процесів в освітній політиці та виконуючи дослідження в межах педагогічних дисциплін Освіта/Педагогіка ми можемо долучати методи політології.

 Отже, жорстке  дослідження – дослідження освітологічне, м’яке дослідження – дослідження педагогічне.

 

Поєднання освітології і синергетики

       Синергія  – певна когерентність дій. Наприклад, батьки, вчителі діють по відношенню до процесів виховання учнів. В освітології можна застосовувати синергетичний підхід. Освітологія  є певною синергетикою при дослідженні освітніх процесів тому, що синергетика досліджує відкриті системи. Такою відкритою системою є освіта.

       Синергетика вивчає відкриті системи, які мають зворотній зв’язок. Коли ми розглядаємо систему як відкриту в контексті  економічних, суспільних, політичних, соціальних процесів, то ми маємо зворотній зв’язок яким чином освіта впливає на такі процеси і які є запити від цих сфер суспільства для того, щоб освіта розвивалася відповідно до потреб нашого суспільства. Таким чином, освітологію можна розглядати як певну синергетику, яка забезпечує вивчення систему освіти як відкритою в її обміні і взаємодіями з іншими сферами, системами і підсистемами суспільства. Синергетика завжди вивчає такі системи, в яких процеси відбуваються нелінійно. Через хаос відбудовується порядок. Система освіти і є нелінійною. Наприклад, розробка програм, де є нерозуміння як зробити, але потім все приходить до ладу, до порядку, до вирішення проблем.

       Освітологія на сьогодні важкий напрям. Чому? Недостатньо лабораторій, кафедри. Необхідно саме наявність факультету, підрозділу, який би об’єднував фахівців різних сфер, але долучених до освітніх процесів і явищ. Освіта – потужна система суспільства.

 

Здобувачка вищої освіти другого (магістерського) рівня

навчання зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

заочної форми навчання Желізняк Ольга

Screenshot_4.png
Screenshot_1.png

Проведено вебквест «Нормативне забезпечення дотримання принципів академічної доброчесності в ХНПУ імені Г. С. Сковороди» для здобувачів другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти першого року навчання
спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

Жовтень 21, 2022

     21 жовтня 2022 року кафедрою освітології та інноваційної педагогіки було організовано командний вебквест на тему «Нормативне забезпечення дотримання принципів академічної доброчесності в ХНПУ імені Г. С. Сковороди» (авторка д. п. н., доц. Т. С. Твердохліб). Здобувачі другого (магістерського) та  третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти першого року навчання (спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки) мали можливість його пройти на сайті «Всеосвіта». У ході квесту здобувачі працювали з нормативною базою Університету,  відповідали на питання, шукали ключі та підказки. У цікавій формі вони ознайомилися з такими документами: Кодекс академічної доброчесності ХНПУ імені Г. С. Сковороди (у новій редакції), Етичний кодекс ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Положення про комісію з питань академічної доброчесності.

    Дякуємо всім аспірантам і магістрантам, які долучилися до цієї пізнавальної гри!

001.jpg
1.jpg

Міжрегіональний онлайн MeetUP для здобувачів усіх рівнів вищої освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

Жовтень 19, 2022

       19 жовтня 2022 р. кафедрою освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди спільно з кафедрою педагогіки і андрагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка та кафедрою педагогіки Криворізького державного педагогічного університету, було проведено захід для здобувачів усіх рівнів вищої освіти у незвичному форматі – у вигляді соціально-наукової конференції MeetUP. Темою зустрічі майбутніх фахівців та молодих науковців було обрано освітні тренди. Майбутні бакалаври, магістри та PhD ділилися цікавими педагогічними ідеями та власним досвідом у форматі стендових доповідей.

       З вітальним словом до учасників заходу звернувся ректор ХНПУ ім. Г.С. Сковороди Ю. Бойчук. Юрій Дмитрович закликав майбутніх педагогів та молодих учених бути гідними високих освітянських ідеалів та без вагань братися за розвиток вітчизняної освіти. Учасників привітала й завідувач кафедрою освітології та інноваційної педагогіки ХНПУ ім. Г.С. Сковороди А. Боярська-Хоменко. Анна Володимирівна наголосила, що навіть у нелегкий  час воєнного стану педагогічні університети об’єднуються для просування та підтримки наукових ініціатив. Цього року два педагогічних ЗВО з інших регіонів, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка та Криворізький державний педагогічний університет, стали співорганізаторами заходу. Теми доповідей учасників MeetUP-у були напрочуд різноманітними та захоплюючими. Протягом години слухачі отримали інформацію зокрема, про: особливості та принципи впровадження STEM-освіти (А. Кокарєва, ПНПУ імені В.Г. Короленка), освітній потенціал педагогічного коміксу (А. Мажуга, А. Мороз, ХНПУ ім. Г.С. Сковороди), закономірності створення іміджу сучасного педагога (М. Лєпшєєва, ХНПУ імені Г.С. Сковороди), розвиток компетентностей змішаного навчання в майбутніх вчителів (Р. Калугін, КДПУ). Ще більше цікавих тем освітніх трендів та інновацій було опубліковано учасниками на дошці Padlet.

      Учасники конференції оцінили високий рівень організації заходу. У завершальному слові В. Мокляк, завідуючий кафедрою педагогіки і андрагогіки ПНПУ ім. В.Г. Короленка, наголосив на необхідності продовжувати та розширювати співпрацю між педагогічними ЗВО України. Т. Дороніна, завідувач кафедрою педагогіки КДПУ, виразила загальну думку, що форма MeetUP була напрочуд цікавою та сприяла динамічному обміну науковою думкою між викладачами та здобувачами педагогічної освіти.

 

Овсюк Дар’я – здобувачка третього (освітьно-наукового) рівня вищої освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Кураторська година з магістрами-освітологами за участі представників студентського самоврядування

Жовтень 14, 2022

Магістри-освітологи активно вливаються в студентське життя університету і фізико-математичного факультету. Так, 14 жовтня 2022 р. у здобувачів 1 року навчання відбулась кураторська година за участі представників студентського
самоврядування.
Махмудов Данієль – в.о. голови студентського парламенту університету розповів про його роботу, про ініціативи здобувачів освіти, про можливості доєднатися до участі у діяльності різних комітетів.
Матей Юлія – голова студентського наукового товариства презентувала здобувачам наукові проєкти студентів з різних факультетів, розповіла про досвід академічної мобільності.
Бабак Олена – голова профспілкової організації факультету повідомила здобувачам першого року навчання про діяльність профспілки і пропозиції, які вона може надати здобувачам.
Дякуємо нашому студентському самоврядуванню за активність!
Докладно ознайомитися з роботою студентського самоврядування можна за посиланнями:
https://drive.google.com/file/d/1DQWzxwq-
CuFXUTPUNIC7VYq2GWRXKan_/view
https://drive.google.com/file/d/1sjruvqlQY2hKf2rq_c_E-NNNJDKoNuqy/view

 

News

Освітній процес у ХНПУ імені Г.С. Сковороди у самому розпалі

Жовтень, 2022

       Здобувачі-освітологи першого і другого років навчання активні, допитливі, вмотивовані, ініціативні, уміють співпрацювати з викладачем та між собою, відкриті до сприйняття нового і готові ділитися власним досвідом .

       Кафедра освітології та інноваційної педагогіки всіляко сприяє досягненню здобувачами програмних результатів навчання у формування загальних і професійних компетентностей, зокрема і через вивченя навчальних дисциплін "Моделювання науково-педагогічного дослідження та презентація його результатів", "Продуктивна педагогіка і методика викладання педагогічних дисциплін", "Лідерство і соціальне пратнерство в освіті", які викладаються у цьому семестрі.

      Пишаємося нашими здобувачами, впевнені, що вони зможуть реалізувати плани свого професійного і кар'єрного зростання.

      О️світа збереже Україну!

 

Експертиза дисертаційних досліджень здобувачів ОНП "Освітні, педагогічні науки"
Лі Сіньцзе та Фань Чженьсюань

Жовтень 11, 2022

   11 жовтня 2022 р. на кафедрі освітології та інноваційної педагогіки була проведена експертиза дисертаційних досліджень здобувачів ОНП "Освітні, педагогічні науки" Лі Сіньцзе «Формування професійно орієнтованого естетичного смаку у майбутніх вчителів музики в системі педагогічної освіти КНР» та Фань Чженьсюань «Підготовка вчителів музики в умовах державної стратегії КНР «Один пояс- один шлях».

    Здобувачі презентували результати своїх досліджень, відповідали на питання провідних фахівців галузі, керівників наукових шкіл університету. 

    Рецензенти дисертацій представили грунтовний аналіз робіт та дали їм високу оцінку.  Зважаючи на це, було одноголосно прийнято позитивний висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів досліджень. 

    Вітаємо здобувачів і наукових керівників! Бажаємо успішного захисту в разових учених радах ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

 

Знайомство китайських аспірантів зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки з викладачами кафедри

Жовтень 7, 2022

На початку жовтня кафедральна родина поповнилася дев’ятьма здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.
7 жовтня відбулась зустріч-знайомство з кафедрою освітології та інноваційної педагогіки, завідувачкою кафедри, гарантом освітньо-наукової програми, викладачами нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, науковими керівниками здобувачів.
Зустріч пройшла у невимушений і приємній атмосфері, здобувачі і викладачі кафедри обмінялись контактними даними, домовились про час консультацій.
На зустрічі також був присутній провідний професіонал з антикорупційної діяльності Разуменко Дмитро Олегович, який представив антикорупційну програму університету, ознайомив викладачів і здобувачів з можливими корупційними ризиками.
Тож команда молодих науковців починає роботу!

 

Вступні іспити до аспірантури зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

Жовтень, 2022

    Вступна кампанія в ХНПУ імені Г.С. Сковороди цьогоріч охоплює різні країни світу. У дистанційному форматі відбулися вступні іспити до аспірантури зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки як для вступників – громадян України, так і для вступників – іноземних громадян.
   Так, успішно склади іспити і вступили на навчання 9 аспірантів з Китайської Народної Республіки. Вони продемонстрували достатньо високий рівень знань з педагогіки, іноземної мови і філософії, довели свою вмотивованість проводити наукове дослідження, свідомо обрали для навчання Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди і кафедру освітології та інноваційної педагогіки.
    Колектив кафедри радий вітати вступників! Щиро бажаємо їм успіхів на науковій ниві!

 

Знайомство магістрів ОПП "Освітологія" з викладачами кафедри

Вересень 30, 2022

     Лише другий рік у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди та на кафедрі освітології та інноваційної педагогіки реалізовується освітньо-професійна програма підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти Освітологія, а вона вже користується значним попитом серед випускників бакалаврату, вчителів шкіл, викладачів закладів вищої і фахової передвищої освіти.
    Кількість вступників на ОПП «Освітологія» зросла в 5 разів, порівняно з попереднім роком. Це свідчить про високу якість програми, її актуальність, затребуваність на ринку освітніх послуг.
      Колектив кафедри освітології та інноваційної педагогіки радий вітати у магістрів першого року навчання! Бажаємо щоб ваше навчання було цікавим, натхненним і корисним!

 

Представлення звіту самоаналізу ОПП "Освітологія" на Виконавчій раді

Вересень 19, 2022

     19.09.2022 року на Виконавчій раді (Раді з якості) було заслухано звіт самоаналізу ОПП "Освітологія" другого (магістерського) рівня вищої освіти, який представила гарант освітньої програми д.п.н., проф. Людмила Дмитрівна Зеленська. У звіті Людмила Дмитрівна зробила акцент на таких моментах:

- унікальність ОПП "Освітологія";

- відповідність місії і стратегії Університету;

- формулювання результатів навчання;

- практична підготовка;

- освітні компоненти;

- формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів;

- форми та методи навчання та викладання;

- сильні та слабкі сторони ОП. 

   В умовах воєнного стану освітянська спільнота кафедри освітології та інноваційної педагогіки активно готується до проходження акредитаційної експертизи ОП. 

 

Об'єднане засідання проєктної групи та групи забезпечення ОПП "Освітологія"

Вересень 14, 2022

     14.09.2022 року відбулося об'єднане засідання проєктної групи та групи забезпечення ОПП "Освітологія". Під час робочої зустрічі було обговорено питання щодо підготовки до акредитації та формування акредитаційної справи, а також визначення сильних і слабких сторін ОП.

     Зустріч проходила під головуванням гаранта освітньої програми д.п.н., проф. Людмили Дмитрівни Зеленської (Ludmila Zelenskaya)  та завідувачки кафедри освітології та інноваційної педагогіки д.п.н., доц. Анни Володимирівни Боярської-Хоменко (Anna Boiarska-Khomenko).

    Усі присутні мали можливість взяти участь у конструктивному діалозі.

    Дякуємо членам проєктної групи та групи забезпечення за активну участь в обговоренні та висловлені пропозиції

Зустріч членів проєктної групи ОПП "Освітологія" зі стейкхолдерами

Вересень, 2022

     З метою моніторингу та постійного поліпшення якості підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти відбулася робоча зустріч членів проєктної групи ОПП "Освітологія" зі стейкхолдерами. Під час зустрічі було презентовано роботу проєктної групи над самозвітом, а також обговорено сильні і слабкі сторони ОП "Освітологія".

     Зустріч пройшла цікаво, плідно та стала корисною як для членів проєктної групи, так і для стейкхолдерів.

    Дякуємо за співпрацю та висловлені пропозиції!

Вебінар "Захист авторських прав науково-педагогічних працівників на навчальний контент, що розміщується на платформі Moodle"

Серпень 30, 2022

30 серпня 2022 р. група забезпечення ОП «Освітологія» доєдналась до роботи вебінару «Захист авторських прав науково-педагогічних працівників на навчальний контент, що розміщується на платформі Moodle». Захід був організований групою сприяння академічній доброчесності ХНПУ імені Г.С. Сковороди, голова якої О. Гоц-Яковлева ознайомила учасників із
особливостями захисту авторського контенту, який розміщено на ПДО Moodle, відповіла на питання, що турбували науково-педагогічних працівників університету. Дякуємо групі сприяння академічній доброчесності за активну просвітницьку діяльність, корисні поради і цікаві заходи!

Магістри-освітологи розпочинають роботу над проєктом "Розумники" 

Серпень 26, 2022

У межах вивчення дисципліни «Моделювання науково-педагогічних досліджень» здобувачі освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП «Освітологія» розпочали роботу над проєктом «Розумники». Завданнями проєкту є такі:

  • Аналіз сучасного стану світових освітянських тенденцій

  • Ознайомлення з фундаментальним дослідженням

  • Конструювання перспектив та пріоритетів власної практичної діяльності

Здобувачами та їхнім викладачем, професором кафедри освітології та інноваційної педагогіки, доктором педагогічних наук, доцентом Ольгою Іванівною Башкір передбачено результат проєкту – розробку перспектив упровадження кращого здобутку освітніх систем Польщі, Південною Кореї та Фінляндії, що дасть можливість відчути здобувачам особливості та переваги науково-педагогічних досліджень з порівняльної педагогіки.

1.png
2.png
photo1661516552.jpeg

Магістри-освітологи розпочинають вивчати навчальну дисципліну
"Моделювання науково-педагогічних досліджень"

Серпень 19, 2022
photo1660905172.jpeg

На вступній інтерактивній лекції освітньої компоненти «Моделювання науково-педагогічних досліджень» ОПП «Освітологія» на тему «Організація наукової роботи молоді в Україні» здобувачі-освітологи другого року навчання під час гри «Криголам» змогли розкрити потенціал свого призначення як в освітньому процесі в цілому, так і під час написання магістерської науково-дослідницької роботи зокрема.

Інтерактивним методом взаємонавчання здобувачі вивчили та обговорили Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»; усвідомивши значення та переваги науково-дослідницької діяльності для учнівства, за допомогою інтерактивного методу «Два-чотири-всі разом» розробили план розвитку дослідницького мислення здобувача освіти.

Під керівництвом викладача, професора кафедри освітології та інноваційної педагогіки, доктора педагогічних наук, доцента Ольги Іванівни Башкір, здобувачі запланували розробити тренінгові вправи для формування дослідницького мислення учнівства.    

photo1660910602.jpeg
photo1660914286.jpeg
photo1660905121.jpeg

Початок навчального року в ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Серпень, 2022

    Цьогоріч навчальний рік у ХНПУ імені Г.С. Сковороди стартував раніше ніж зазвичай. Вже 15 серпня до навчання стали і здобувачі других курсів усіх факультетів.

    Викладачі Кафедра освітології та інноваційної педагогіки запропонували студентам для вивчення сучасну, практикоорієнтовану і актуальну навчальну дисципліну "Провайдинг освітніх технологій", яка є логічним продовженням базової дисципіни "Загальна педагогіка" . 

    Завдяки логічному структуруванню вивчення такої глибокої науки як педагогіка, наші здобувачі вільно оперують педагогічними категоріями, чітко розуміють шляхи використання їх на практиці, натхненно розв'язують кейси, обираючи рольові орієнтири організаторів дозвілля і проживання цього семестру.

    Бажаємо нашим викладачам та здобувачам цікової та плідної роботи!

    Освіта збереже Україну!!!

Кураторська година з магістрами-освітологами

Серпень 12, 2022

    З 15.08.22 року в Хнпу Сковороди  розпочинається освітній процес. Напередодні доцент кафедри освітології та інноваційної педагогіки, куратор групи Цапко А.М. зустрiлася зі здобувачами другого (магістерського) рівня спеціальності 011 ООП "Освiтологiя". 

     Пiд час зустрiчi обговорили графік навчального процесу на 2022/2023 навчальний рік, особливостi організації освітнього процесу в умовах воєнного стану, дізналися про місце знаходження студентів і їх готовність до онлайн навчання. Поспiлкувалися та отримали відповіді на запитання, якi зараз найбiльше турбують наших здобувачiв. 

Магістри готові до онлайн навчання і налаштовані на продуктивну роботу.

Віримо в перемогу і на зустрiч в аудиторiях нашого рідного унiверситету.

 

#ВсеБудеУкраїна #ХНПУ #Магістри

#КафедраОсвітології #ІнноваційнаПедагогіка

Онлайн-лекція «The transformation of attitude to childhood: from ancient times to nowadays» для викладачів і здобувачів University of Erfurt (Німеччина).

Липень, 2022

   Літній період для викладачів кафедри це чудовий час для дослідницької, творчої роботи іреалізації свого науково-педагогічного потенціалу. Так, у липні 2022 р. доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки Світлана Євгенівна Лупаренко прочитала онлайн-лекцію «The transformation of attitude to childhood: from ancient times to nowadays» для викладачів і здобувачів University of Erfurt (Німеччина).
   Захід був організований у межах ініціативи Ukrainian Research Online, спрямованої на забезпечення видимості українських науковців.
   Із відеозаписом лекції можна ознайомитись за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=nTDl7UmTxnk

Підсумки літньої організаційної практики у віртуальних таборах відпочинку ХНПУ
імені Г.С. Сковороди

Липень, 2022

   Студенти третіх курсів ХНПУ імені Г.С. Сковороди влітку проходили організаційно-виховну практику в дистанційному режимі, яку забезпечували викладачі Кафедра освітології та інноваційної педагогіки. 

На кожному факультеті було створено віртуальні кемпи. 

    Здобувачі під час практики оволодівали важлими для майбутнього вчителя компетентностями - цифровою, соціальною, мовною, культурологічною, громадянською. 

    Вони навчились розробляти, організовувати і проводити виховні заходи онлайн, утримувати увагу аудиторії під час відеоконферецій, спонукати учасників до активної пізнавальної діяльності.

Всі віртуальні кемпи стали практико-орієнтованими майданчиками для формування вчителя нової генерації.

Наші табірні зміни були активними, цікавими, креативними!

    Але, нажаль, практика промайнула дуже швидко, залишивши по собі приємні спогади і тепло від табірного вогнища, нехай навіть і віртуального, але від цього не менш  яскравого!

    Зараз маємо кілька тижнів перепочинку і вже готуємось до початку нового навчального року. Працюємо заради майбутнього! 

Освіта збереже Україну

Засідання проєктної групи спеціальності 011 Освітні педагогічні науки 
з ОП "Освітологія"

Липень 17, 2022

    18.07.22 відбулося засідання проєктної групи спеціальності 011 Освітні педагогічні науки з ОП "Освітологія" на чолі з гарантом д.п.н., проф. Зеленською Л.Д. 

    Під час засідання було розглянуто наступні питання:

1. Про підсумки навчання здобувачів другого (магістерського) рівня ОП "Освітологія" за 2021-2022 н.р.

2. Аналіз критеріїв самозвіту за ОП "Освітологія".

3. Про підготовку до акредитації ОП та формування акредитаційної справи.

     Дякуємо членам проєктної групи за роботу! Продовжуємо реалізовувати місію Хнпу Сковороди - формувати педагога, професіонала, фахівця, громадянина і патріота!!!

    Освіта збереже Україну! 

Літня організаційна практика у віртуальних таборах відпочинку ХНПУ
імені Г.С. Сковороди триває!

Липень 16, 2022

   Студенти третіх курсів за підтримки викладачів кафедри освітології та інноваційної педагогіки навчаються проводити виховні заходи в дистанційному форматі, використовують низку онлайн застосунків, підвищуючи свою цифрову компетенність і медійну грамотність. 

   У межах практування здобувачів бакалаврату до конструктивної співпраці долучилися народний майстер Юлія Соловйова і працівники Дергачівського інклюзивно-ресурсного центру "Без меж". На інтерактивній дошці розміщено МК наших колег-практиків. Здобувачі-сковородинівці мають змогу навчитися  організовувати освітній і дозвіллевий відкритий безпечний простір виховання свідомих громадян https://padlet.com/viktoriyagorbatyuk/ory1sriyj36cqmzv.

   Працюємо заради майбутнього! Реалізовуємо одвічну місію Сковородинівського університуту - формування педагога, освіченого, компетентного, висококваліфікованого фахівця, громадянина, патріота, інноватора, носія духовності і культури завдяки постійному вдосконаленню змісту освіти та сучасних технологій навчання і виховання.

 

Освіта збереже Україну 

Круглий стіл "Мир, безпека, освіта"

Липень 15, 2022

    15 липня викладачі кафедри (А.В. Боярська-Хоменко, В.В. Ворожбіт-Горбатюк, Л.Д. Зеленська, А.М. Цапко) та здобувачі другого (магістерського рівня вищої освіти ОП "Освітологія" взяли участь у круглому столі за міжнародною участю «Мир, безпека, освіта» з нагоди Дня українських миротворців та 30-ї річниці участі України в миротворчих місіях ООН. Захід проходив у ХНПУ імені Г.С.Сковороди у змішаному форматі за активної підтримки Департаменту освіти, Департаменту міжнародного співробітництва, Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради.

     На круглий стіл завітало майже 100 учасників, серед яких науковці, освітяни, студенти та учні, представники громадських та міжнародних миротворчих організацій.

     З вітальним словом виступили:

- ректор ХНПУ імені Г.С. Сковороди, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Бойчук Ю.Д.; 

- обласний голова правління ГО «Об’єднання миротворців ООН, учасників міжнародних операцій та інвалідів війни»; координатор Міжнародних програм «Школа миру» та «Юні миротворці» Самойлов С.А.; 

- президент Міжнародної асоціації миротворців ООН «Солдати миру» AISP/SPIA Лоран Аттар-Байру; професор, доктор, Генеральний секретар Міжнародної асоціації миротворців ООН «Солдати миру» AISP/SPIA, Індійське відділення Дінеш Сабніс.

    Під час зустрічі відбулося урочисте підписання угоди про наукове співробітництво між Харківським національним педагогічним університетом імені Г.С. Сковороди та ГО «Об’єднання миротворців ООН, учасників міжнародних операцій та інвалідів війни».

     На круглому столі були представлені такі тематичні блоки: цінність миру і безпеки, ХНПУ імені Г.С. Сковороди в умовах сучасних викликів, діяльність українських миротворців та використання потенціалу громадських ветеранських миротворчих організацій в умовах збройної агресії.

Перший тиждень літньої організаційної практики у віртуальних таборах відпочинку ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Липень, 2022

    Милуний тиждень став для Сковородинівської родини одним із найбільш болючих і трагічних за всю історію університету. Ворожа ракета зруйнувала наш дім, поцілила в самісіньке серце кожного сковородинівця... 

Але ніхто не зможе знищити нашу єдність, стійкість, любов і відданість освітянській справі!

ХНПУ імені Г.С. Сковороди і Кафедра освітології та інноваційної педагогіки продовжують виконувати свою одвічну місію: готувати педагога – громадянина, патріота, професіонала.

    Літня організаційна практика проходить згідно з графіком освітнього процесу. Віртуальні кемпи почали працювати на усіх факультетах універистету. У перший тиждень практики відбувся вечір знайомств, презентація таборів, емблем і пісень.

Наші здобувачі опановують медійну культуру і демонструють високий рівень сформованих soft skills в межах практики.

Початок літньої організаційної практики у віртуальних таборах відпочинку ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Червень 27, 2022

27 червня 2022 р. студенти 3 курсу ХНПУ імені Г.С. Сковороди почали проходження літньої організаційно-виховної практики. Кафедра освітології та інноваційної педагогіки забезпечує цей процес у дистанційному режимі.
Метою організаційно-виховної практики є розширення, поглиблення та закріплення професійно-педагогічних знань студентів, формування вмінь та навичок поєднувати колективні, групові та індивідуальні форми роботи, удосконалення організаційних, комунікативних, творчих умінь майбутнього вчителя, підготовка до виконання виховних функцій.
Основними завданнями організаційно-виховної практики є:
- ознайомлення з умовами побуту, правилами внутрішнього розпорядку, традиціями
оздоровчого закладу;
- виявлення специфіки виховної діяльності в період канікул, літнього відпочинку;
- поглиблення, закріплення й застосування знань із загальної педагогіки, основ педагогічної майстерності, соціальної педагогіки, психології;
- формування у студентів професійних якостей, власного стилю професійної діяльності;
- вивчення специфіки проявів вікових та індивідуальних особливостей дітей;
- формування й розвиток у майбутніх педагогів навичок педагогічного спілкування з дітьми;
- вивчення специфіки планування виховної роботи в тимчасовому дитячому колективі;
- організація колективно-творчої діяльності за всіма напрямами виховання (розумового, морального, естетичного, трудового, фізичного, екологічного тощо).

"Репозитарій ХНПУ імені Г.С. Сковороди: сервісно-пошукові можливості" (майстер-клас)

Червень 15, 2022

За ініціативою і бажанням магістрів-освітологів 15 червня 2022 р. для здобувачів магістерського і освітньо-науково рівня вищої освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки Наукова Бiблiотека ХНПУ iмені Г. С. Сковороди провела майстер-клас з користування репозитарієм нашого унівеситету.

Студенти та аспіранти навчилися:

- заходити в репозитарій;

- здійснювати пошук наукової і науково-методичної літератури за ключовими словами, авторами, роком видання;

- переглядати наукові і персональні зібрання;

- самоархівувати власні праці.

🧐🧐🧐

Дякуємо Олені Геннадіївні за цікаву майстерку, корисні поради і змістовні відповіді на наші питання!!! 

#освітологія #КафедраОсвітології

#ІнноваційнаПедагогіка #магістри 

Онлайн-зустріч з роботодавцем у межах освітнього компонета
"Ліцензування й акредитація освітньої діяльності"
(викладач-проф. Рибалко Л.С.) 

Червень 09, 2022

9 червня 2022 року для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 011 Освітні педагогічні науки з ОП «Освітологія» відбулась зустріч з Карасем Андрієм Григоровичем, який займає посаду директора Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 87 Харківської міської ради Харківської області  та, водночас, є здобувачем третього (освітньо – наукового) рівня вищої освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки кафедри освітології та інноваційної педагогіки заочної форми навчання. 

Наші здобувачі під час зустрічі закріпили свої знання з питань ліцензування та акредитації освітньої діяльності, дізнались багато нового та цікавого про проведення сертифікації вчителів ЗЗСО, роботу Державної служби якості освіти України. Андрій Григорович розповів як відбувалося ліцензування ЗЗСО з точки зору керівника освітнього середовища, показав сертифікат як результат успішної роботи педагогічного колективу, акцентував увагу на тому як вчителі ретельно готуються до аудиту та як потім усуваються помилки, якщо вони були знайдені під час аудиту ДСЯО.

Здобувачам також було дуже цікаво слухати про сертифікацію вчителів. Андрій Григорович розповів про етапи проходження сертифікації, найчастіші помилки, з якими стикаються вчителі та які саме педагогічні фахівці найчастіше йдуть перевіряти свої знання й вміння.

Дякуємо, Андріє Григоровичу, за те що поділились з нами своїм знанням та досвідом! Сподіваємось, що це була не остання наша зустріч.

                                                                                                             Лепшеєва Марія Сергіївна здобувачка другого (магістерського ) рівня                                                                                                                      вищої освіти ОП ""Освітологія"

Формування професійних компетентностей
в нових реаліях (гостьова лекція) 

Червень 08, 2022

     У межах наукової співпраці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України та Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди 8 червня 2022 року Баніт Ольга Василівна, доктор педагогічних наук, старший дослідник, провідний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України провела гостьову лекцію «Формування професійних компетентностей в нових реаліях».
    До заходу долучилися магістри Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди освітньо-професійної програми "Освітологія" у межах вивчення вибіркової навчальної дисципліни "Андрагогіка".

     З вітальним словом виступила доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри освітології та інноваційної педагогіки Боярська-Хоменко Анна Володимирівна.

      Під час лекції було акцентовано увагу на компетентностях, якими повинен оволодіти сучасний фахівець, а також на умовах життя і трудової діяльності у динамічному  інформаційному світі. Учасники дійшли висновку, що неперервна освіта, удосконалення своїх знань, умінь і навичок стали сьогодні аксіомою у суспільстві.
      Також до лекції доєдналися колеги із ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет" та Український державний університет залізничного транспорту. Освітянська спільнота єдина у всі часи!

Висловлюємо щиру вдячність Баніт Ользі Василівні, доктору педагогічних наук, старшому досліднику, провідному науковому співробітнику відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України за цікавий та вкрай актуальний виступ перед студентською спільнотою!

Ознайомитися з презентацією лекції можна за посиланням: https://drive.google.com/file/d/1V4SDnffF6x0U7YcrSxCepIuXw45Ae2uT/view?usp=sharing 

Підсумки навчального семестру у ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Червень, 2022

     У ХНПУ імені Г.С. Сковороди завершується, мабуть, набільш складний і трагічний семестр за останні десятиліття. 

Війна випробовує нас на людяність, на стійкість, на віру, на відданість освітянській справі, на любов до педагогічної науки, на єдність, на взаєморозуміння і підтримку сковородинівських традицій.

     Війна у кожному з нас відкрила абсолютно нові якості, показала нам справжні цінності, які варто відстоювати. Війна довела, що кожен з нас може тримати свій фрон і свій тил!

     Напевно вперше наші заняття зі здобувачами носили не тільки пізнавальний і освітній характер, а ще й терапевтичний. Очі та голоси здобувачів і колег по інший бік екрану давали впевненість у тому, що ми разом, що ми все витримаємо, вистоїмо, вбережемо!!!

Сковородинівці - вільні, сильні, єдині!!!

Освіта збереже Україну!

Бінарна лекція для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти на тему "Педагогічні технології організації освітнього процесу в ЗВО"

Червень 01, 2022

        01 червня 2022 року здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти ХНПУ імені Г.С. Сковороди взяли участь у гостьовій лекції з «Педагогіки вищої школи» блоку професійно-орієнтованих дисциплін вільного вибору. 

       Бінарну лекцію на тему «Педагогічні технології організації освітнього процесу в ЗВО» прочитали викладачі-практики Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського д.техн.н, професор, директор навчально-наукового інституту електричної інженерії та інформаційних технологій Чорний Олексій Петрович і д.пед.н., професор, професор кафедри психології, педагогіки та філософії Герасименко Лариса Віталіївна на запрошення професора кафедри освітології та інноваційної педагогіки ХНПУ імені Г.С. Сковороди Л.Д. Зеленської. 

        Під час лекції здобувачі не лише поглибили знання суті, ознак, організаційних засад реалізації новітніх педагогічних технологій, як-от: технологія моделювання, ІКТ-технологія, технологія візуалізації,технологія діалогу,але й набули практичних умінь використання зазначених технологій в освітньому процесі закладів вищої освіти задля досягнення програмних результатів навчання. Цьому сприяло використання лекторами інтерактивних методів (ділова гра, мозковий штурм, кейс-стаді), прийомів (апелювання до особистого досвіду, постановка риторичних запитань, контрастне зіставлення різних точок зору, постановка проблемних питань) навчання, створення творчої атмосфери та піднесеного настрою. На етапі рефлексії здобувачі виказали слова подяки лекторам і висловили бажання в подальшому продовжити навчальний діалог та консультування з актуальних питань педагогіки вищої школи.

Відеоробота китайських аспірантів до конкурсу "Я читаю Г.С.Сковороду"

Червень, 2022

#Сковорода_300

      ТРЕТЯ ВІДЕОРОБОТА ДО КОНКУРСУ "Я читаю Г. С. Сковороду"!

УЧАСНИКИ КОНКУРСУ: Дін Жуцзе, Цзян Хаочже, Чжао Цань.

      НАЗВА ТВОРУ: «Хто думає про науку…» Григорій Сковорода.

ЗДОБУВАЧІ першого року навчання третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

      СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 011 Освітні, педагогічні науки.

Оргкомітет висловлює щиру вдячність кожному учаснику конкурсу: бажаємо успіхів у навчанні та омріяної перемоги!

      Відео на You Tube: https://youtube.com/watch?v=yKB_7sc-2ks&feature=share

Інформація про конкурсу: http://hnpu.edu.ua/uk/division/naukova-biblioteka-hnpu-imeni-gsskovorody

Засідання проєктної групи ОПП "Освітологія"

Травень 31, 2022

        31 травня 2022 р. відбулося засідання проєктної групи ОПП "Освітологія" (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 011 Освітні/педагогічні науки).

         На порядку денному оглянули питання:

- про результати проходження здобувачами науково-педагогічної практики на базі кафедри Кафедра освітології та інноваційної педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди Хнпу Сковороди  та виробничої практики на базі Управління державної служби якості освіти в Харківській області.

- про залучення викладачів-практиків на ОПП "Освітологія" та організацію гостьових лекцій.

- про наповнення репозитарію університету навчально-методичною літературою за ОПП "Освітологія" та проведення майстерок для здобувачів щодо роботи з електронним архівом.

- про підготовку акредитаційної справи за ОПП "Освітологія" й оформлення самозвіту.

       Не забуваємо і про науковий складник 

       Професором кафедри Ольгою Башкір окремою сесією для здобувачів окреслено алгоритм захисту кваліфікаційної магістерської роботи зі спеціальності 011 "Освітні, педагогічні науки"

Виробнича практика на базі Управління Державної служби якості освіти
в Харківській області: перший унікальний досвід 

Травень 30, 2022

Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти «Освітологія» зі спеціальності «011 Освітні, педагогічні науки» в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди відкриває перед нами, здобувачами, нові горизонти, створює унікальні можливості й перспективи набуття освітньої та професійної кваліфікації. Зокрема, мова йде про виробничу практику, яка проходила з 29 квітня по 26 травня 2022 р. на базі Управління Державної служби якості освіти в Харківській області в дистанційній формі, що пов’язано з умовами воєнного часу в нашій країні.

 

Хотілося б відзначити, що такий вид практики передбачено лише нашою освітньо-професійною програмою, підготовка за якою в нашому університеті розпочалася з 2021/2022 навчального року. За підтримки начальника Управління Державної служби якості освіти в Харківській області Вольянської С. Є, заступника начальника управління – начальника відділу інституційного аудиту Шевченко Н. В., керівника практики від університету канд. пед. наук, доц. Балацинової А. Д. ми ознайомилися з основними напрямами діяльності Державної служби якості освіти, опрацювали нормативно-правові документи та інструктивно-методичні матеріали за кожним із цих напрямів, набули практичного досвіду проведення моніторингу забезпечення прозорості, інформаційної відкритості закладів загальної середньої освіти відповідно до вимог статті 30 Закону України «Про освіту», вивчення педагогічної діяльності під час проведення інституційного аудиту в закладах загальної середньої освіти тощо.

 

Під час виробничої практики для мене і Ковічинської К. став у пригоді наш попередній досвід, якого ми набули під час проходження стажування в Управлінні Державної служби якості освіти в Харківській області з 01 листопада по 31 грудня 2021 р. Зокрема, як спостерігачі ми взяли участь у проведенні інституційного аудиту Харківської гімназії № 116. І нам дуже приємно, що результати стажування за окремими видами діяльності були нам перезараховані в межах академічної мобільності при виставленні підсумкової оцінки за практику.

 

Від імені магістрантів-освітологів хотіла би висловити слова вдячності кафедрі освітології та інноваційної педагогіки фізико-математичного факультету ХНПУ імені Г. С. Сковороди, керівництву і співробітникам Управління Державної служби якості освіти в Харківській області за можливість набуття унікального досвіду з вирішення професійних завдань під час виробничої практики!

 

Марія Лепшеєва, здобувачка другого (магістерського) рівня

вищої освіти ХНПУ імені Г. С. Сковороди за ОПП «Освітологія»

Виробнича практика.jpg

Підсумкова конференція з виробничої практики магістрів
спеціальності 011 "Освітні, педагогічні науки"

Травень 28, 2022

    28 травня відбулася підсумкова конференція з виробничої практики магістрів спеціальності 011 "Освітні, педагогічні науки".

Професорсько-викладацький склад кафедри кафедри на чолі із завідувачкою А.В. Боярською-Хоменко, гарант освітньо-професійної програми Л.Д. Зеленська  та керівник відділу практик ХНПУ імені Г.С.Сковороди Г.А. Кабанська. Викладачі отримали вичерпні відповіді від здобувачів освіти на питання, які стали викликом для всіх: і для викладачів, і для здобувачів, і для бази практики, адже підготовка за ОПП "Освітологія" здійснюється вперше і, як показуються результати практики, успішно. 

     Навіть в умовах війни не існує обмежень для вмотивованих студентів і викладачів! 

     Адже освіта збереже Україну!

Серія гостьових лекцій від професіонала-практика зі Словаччини
Матея Словачека

Травень, 2022

     Міжнародні наукові і професійні зв'язки ХНПУ імені Г.С. Сковороди множаться і укріплюються з кожним роком.

У травні відбулась серія гостьових лекцій Матея Словачека -  професіонала-практика зі Словаччини. Кафедра освітології та інноваційної педагогіки стала модератором зустрічі. 

     Пан Матей розповів про особливості дошкільної і початкової освіти в Словаччині, про використання методики Марії Монтесорі у позаурочний час. Поділився власним досвідом навчання в аспірантурі Прешевського університету та проведенням наукового дослідження.

      Лекції викликали живий інтерес здобувачів і викладачів нашої кафедри.

Продовжуємо і далі реалізовуватти нашу співпрацю.

Співпраця між ХНПУ імені Г.С.Сковороди та МДПУ
імені Богдана Хмельницького

Травень 26, 2022

     Співпраця між ХНПУ імені Г.С. Сковороди та  МДПУ імені Богдана Хмельницького триває багато років і реалізовується в обміні досвідом, спільних наукових і освітніх заходах. 

     Цьогоріч така спіпраця реалізовується також і на рівні освітньо-професійних програм другого магістерського рівня зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні наук.

     Здобувачі магістратури МДПУ імені Богдана Хмельницького проходили виробничу (викладацьку) практику на базі Кафедра освітології та інноваційної педагогіки. <