top of page
Новини_1.png

НОВИНИ

Викладачі кафедри взяли участь у Міжнародній науковій конференції

«Advances in Economics, Law and Education Reaserch (ELER 2021)»

БЕРЕЗЕНЬ 10, 2021

10 березня 2021 року в онлайн форматі відбулася Міжнародна наукова конференція «Advances in Economics, Law and Education Reaserch (ELER 2021)». У роботі конференції взяли участь доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри освітології та інноваційної педагогогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Зеленська Л. Д. та кандидат педагогічних наук, доцент кафедри романської філології Калініченко Т. М.

На засіданні секції «Education» вони презентували доповідь на тему: «Comparative Analysis of Higher Education Systems of the Ukrainian Lands of Dnieper Ukraine in the First Third of the XXth Century».

Відбувся захист дисертації Жозе да Коста Ганни Олександрівни на тему "Педагогічні умови творчої самореалізації учнів основної школи

в навчальній проєктній діяльності"

БЕРЕЗЕНЬ 05, 2021

05 березня 2021 року відбувся захист дисертації Жозе да Коста Ганни Олександрівни на тему «Педагогічні умови творчої самореалізації учнів основної школи в навчальній проєктній діяльності», поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта / Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки. Науковий керівник – Рибалко Людмила Сергіївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди.

Вітаємо дисертантку та її наукового керівника Людмилу Сергіївну з успішним захистом!

Проведено гостьову лекцію

для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

БЕРЕЗЕНЬ 02, 2021

02 березня 2021 р. кафедрою освітології та інноваційної педагогіки було організовано проведення гостьової лекції для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за участі представників закладів вищої освіти та громадських організацій Республіки Польщі. Спікерами виступили доктор філософії, міський голова гміни Громадка Болеславецького повіту Нижнєсілецького воєводства Дарій Павліщи та доктор філософії, доцент Університету економіки в м. Бидгощі Марцін Кесі.

Дарій Павліщи поділився досвідом трансформації місцевого самоврядування у Європейському Союзі на прикладі гміни Громадка. Зокрема, він розповів про відкриття і діяльність Університету третього віку, соціальну і виховну роботу громадських організацій, роль і значення органів місцевого самоврядування у розвитку освіти і культури гміни Громадка.

Марцін Кесі представив доповідь «Методи тайменеджменту в закладах освіти», у якій розкрив принципи ефективного планування і розподілу часу викладачами і здобувачами освіти, запропонував цікаві інструменти таймменеджменту.

Здобувачі та викладачі кафедри цікавилися у спікерів різними аспектами діяльності польських закладів вищої освіти та громадських організацій. Також було намічено нові вектори розвитку подальшої співпраці та заплановано наступні зустрічі.

Колектив і здобувачі кафедри щиро вдячні спікерам за цікаві та змістовні доповіді!

Викладачі та аспіранти кафедри освітології та інноваційної педагогіки взяли участь у нараді з питань організації освітнього процесу в

ХНПУ імені Г. С. Сковороди 

ЛЮТИЙ 24, 2021

Викладачі кафедри освітології та інноваційної педагогіки (Л. Д. Зеленська, Л. С. Рибалко, Н. О. Ткачова, С. О. Васильєва, А. В. Боярська-Хоменко, В. В. Ворожбіт-Горбатюк) та аспіранти (Т. Бондар, І. Єсікова, Д. Кохан, М. Штефан, А. Трухан) взяли участь у нараді для аспірантів та їхніх керівників на тему "Організація освітнього процесу в ХНПУ імені Г. С. Сковороди", організовану відділом аспірантури та докторантури спільно з проректором з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності С. В. Бережною.

Професор кафедри О. І. Башкір виступила в якості спікера з доповіддю на тему "Реалізація принципів академічної доброчесності в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди".

Професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки О. І. Башкір отримала сертифікат про закінчення ІV Харківської міської школи соціального проєктування та грантрайтингу "Open Grants School"

ЛЮТИЙ 21, 2021

Професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки О. І. Башкір отримала сертифікат про закінчення IV Харківської міської школи соціального проєктування та грантрайтингу "Open Grants School".

Щиро вітаємо Ольгу Іванівну з успішним проходженням навчання у школі та бажаємо нових проєктів на благо кафедри та університету!

Доцент кафедри освітології та інноваційної педагогіки Т. М. Собченко виступила спікером на Всеукраїнській науковій онлайн-конференції "Використання педагогічних технологій у ЗЗСО і ЗПТО: теорія і практика"

ЛЮТИЙ 20, 2021

20 лютого 2021 року доцент кафедри освітології та інноваційної педагогіки Т. М. Собченко виступала у якості спікера на Всеукраїнській науковій онлайн-конференції «Використання педагогічних технологій у ЗЗСО і ЗПТО: теорія та практика», організованого для освітян за підтримки ГО «Платформа ОСВІТИ». Тетяна Миколаївна Собченко представила тренінг «Технологія «Перевернутий клас» в умовах змішаного навчання», який викликав зацікавленість слухачів та щиру вдячність за доступну, пізнавальну та змістовну інформацію.

Колектив кафедри вдячний Тетяні Миколаївні за гідний виступ та підтримку високого іміджу Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди на всеукраїнському рівні.

Викладачі кафедри освітології та інноваційної педагогіки провели

робочу онлайн-зустріч зі стейкхолдерами

ЛЮТИЙ 19, 2021

19 лютого 2021 р. кафедра освітології та інноваційної педагогіки провела онлайн-діалог зі стейкхолдерами. До діалогу долучились Бабельчук Ольга Іванівна (начальник відділу освіти Харківського району),  Волобуева Галина Миколаївна (директор комунального закладу «Пісочинський ліцей «Мобіль»), Забара Ольга Сергіївна (директор комунального закладу «Бабаївський ліцей»), Краєва Надія Сергіївна (директор Будянського ліцею № 2), Зубкова Юлія Олегівна (директор Липецької школи імені П.В.Щепкіна), Дмитрієва Лариса Олександрівна (заступник директора з навчально-виховної роботи ЗОШ № 140 м. Харкова).

Темою розмови було змістове та методичне наповнення курсів з педагогічних дисциплін для спеціальності 014 «Середня освіта (за предметними спеціальностями)». Керівники закладів освіти висловили побажання щодо удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів. Зокрема, озвучили думку щодо важливості ґрунтовного вивчення студентами сучасної нормативно-правової бази у сфері загальної середньої освіти, оволодіння уміннями аналізу й проєктування освітніх і навчальних програм, удосконалення дидактичної підготовки здобувачів освіти. Особливий акцент роботодавці зробили на необхідності збільшення обсягу практичної підготовки майбутніх учителів та удосконаленні її якості, відпрацюванні навичок спілкування з учнями та їхніми батьками. Занепокоєння з боку керівників закладів освіти викликає відсутність у молодих фахівців готовності до роботи в інклюзивних класах.

Діалог між викладачами кафедри та керівниками закладів загальної середньої освіти був відкритим і конструктивним, ми разом обговорили проблеми підготовки майбутніх учителів і намагались знайти шляхи їх вирішення. Ця зустріч поклала початок тісної співпраці між школами та нашим педагогічним університетом.

Викладачі кафедри освітології та інноваційної педагогіки проходять міжнародне підвищення кваліфікації

ЛЮТИЙ 15-22, 2021

Викладачі й аспіранти кафедри освітології та інноваційної педагогіки з 15 до 22 лютого 2021 р. проходять міжнародне підвищення кваліфікації для наукових, науково-педагогічних працівників ЗВО та працівників закладів освіти на тему: «Дистанційні засоби навчання на прикладі платформ ZOOM  та MOODLE», організоване Люблінським науково-дослідним інститутом (Республіка Польща). Стажування проходить в дистанційному режимі, його метою є – звернути увагу освітян на питання розвитку критичного, креативного та логічного мислення здобувачів освіти інструментами, доступними кожному педагогу в навчальному процесі.

Напрями міжнародного підвищення кваліфікації:

  • «Основні типи комунікативної взаємодії в мережі «Інтернет»; «Вебконференція (інтернет-конференція)»; «Організація дистанційного навчання в системі Moodle. Перші кроки»; «Створення електронного навчального курсу на платформі Moodle»; «Наповнення електронного навчального курсу інформацією про навчальну дисципліну на платформі Moodle».

  • «Вебінар як форма дистанційного інтерактивного навчання»; «Створення дистанційного курсу та робота з таблицями на платформі Moodle»; «Наповнення електронного навчального курсу інформацією про навчальну дисципліну на платформі Moodle»; «Використання виду діяльності УРОК при створенні Лекцій на платформі Moodle».

  • «Сервіс вебінарів та відеоконференцій за допомогою платформи Zoom»; «Особливості створення тестів на платформі Moodle»; «Використання виду діяльності УРОК при створенні Лекцій на платформі Moodle»; «Типи тестових питань та основи формування банку питань на платформі Moodle»; «Вид діяльності Тест при створенні елементів поточного та підсумкового контролю на платформі Moodle».

  • «Загальні правила відеоспілкування за допомогою хмарних сервісів на прикладі платформи Zoom»; «Створення завдань, їх оцінювання та управління на платформі Moodle»; «Використання ресурсу Урок при створенні Лабораторних та Практичних занять на платформі Moodle».

Викладачі кафедри освітології та інноваційної педагогіки взяли участь у роботі

ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції "Абітурієнтське середовище періоду глокалізації: шляхи формування та тенденції розвитку"

ЛЮТИЙ 12, 2021

12 лютого 2021 р. викладачі кафедри освітології та інноваційної педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди д-р пед. наук, проф. Зеленська Л. Д., д-р пед. наук, проф. Ворожбіт-Горбатюк В. В., д-р пед. наук, доц. Васильєва С. О., канд. пед. наук, доц. Собченко Т. М. взяли участь у роботі XIX Міжнародної науково-практичної конференції "Абітурієнтське середовище періоду глокалізації: шляхи формування та тенденції розвитку", яку щорічно проводить Народна українська академія (м. Харків). Разом із вітчизняними науковцями, керівниками провідних ЗВО Харківщини (д-р іст. наук, проф. Астахова К. В., д-р соціол. наук, проф. Бакіров В. С., д-р екон. наук, проф. Пономаренко В. С., д-р іст. наук, проф. Посохов С. І., д-р філософ. наук, проф. Бережна С. В. та ін.), а також зарубіжними вченими (PhD, проф. Коллін С.-О. (Швеція), д-р іст. наук, проф. Томашевський Р. (Польща), PhD, доц. Дьюк Дженет (Німеччина), д-р екон. наук, проф. Міттельштедт Евальд (Німеччина та ін.) обговорили такі питання:

1. Соціальний портрет сучасного абітурієнта.

2. Форми й методи діяльності університету з формування власного абітурієнтського середовища.

3. Міжнародна академічна мобільність і відтік абітурієнтів.

4. Рейтинг як компонент іміджу навчального закладу.

5. Брендування університету у вітчизняних реаліях.

6. Управління репутацією як маркетинговий актив ЗВО.

7. Нові тренди взаємодії школи та ЗВО: профорієнтаційна складова.

Конференція в НУА_12.02.2021.jpg

Доповідь на тему «Досвід боротьби з плагіатом та іншими проявами академічної недоброчесності у закладах вищої освіти  Польщі» на спільному засіданні викладачів кафедри педагогіки та здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

ЛЮТИЙ 02, 2021

Здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти кафедри педагогіки А.О. Дорожко ознайомила викладачів кафедри й аспірантів із досвідом боротьби закладів вищої освіти республіки Польща з порушеннями академічної доброчесності. Її доповідь ґрунтувалася на матеріалах власного стажування, яке було організоване Польсько-українською Фундацією – Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці на базі Вищого Семінаріуму Духовного університету UKSW у Варшаві. Особливу увагу А.О. Дорожко звернула на напрацювання польських закладів вищої освіти в аспекті боротьби з плагіатом. Доповідачка розповіла про антиплагіатну програму Strikeplagiarism.com, електронну систему ASAP.

Здобувачці третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності "011 Науки про освіту" Чжан Ювень вручено перший в ХНПУ імені Г. С. Сковороди диплом доктора філософії  за результатами захисту в одноразовій спеціалізованій вченій раді

ГРУДЕНЬ 29, 2020

«Сковородинівський Олімп-2020». Вручення ректором ХНПУ імені Г. С. Сковороди Бойчуком Ю. Д. здобувачу третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (2016–2020) Чжан Ювень першого в університеті диплома доктора філософії за результатами захисту в одноразовій спеціалізованій вченій раді. Його отримала науковий керівник здобувача – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки Ткачова Н. О.

Підсумки І півріччя 2020/2021 навчального року

ГРУДЕНЬ 28, 2020

Завершується І півріччя 2020/2021 навчального року. Педагогічний процес у карантинному режимі, змішане навчання, дистанційні обмеження… Але навіть ці ускладнення не стали перешкодою для організації ефективного навчально-виховного процесу всіх рівнів та форм навчання (очної, заочної) здобувачів вищої освіти, для підвищення кваліфікації педагогічного колективу, для збагачення науково-методичної бази кафедри, для підтримки і функціонування науково-дослідницьких ініціатив педагогічного складу кафедри, для зміцнення, розвитку наукових шкіл (захист дисертацій, передзахист наукових досліджень) тощо. 

Дистанційна і змішана педагогічна практика, вебінари, онлайн-конференції, наукові мандрівки, робота науково-дослідницької лабораторії, розробка нових навчальних курсів, науково-просвітницькі заходи (конкурси-презентації, «Ніч науки» та ін.), цифрові освітні технології (синхронного, асинхронного формату), кейс-технології, дослідження вітчизняних і міжнародних практик дозволяють підтримувати ефективність освітнього процесу в університеті. 

Підсумовуючи досягнення, здобутки кафедри педагогіки за перше півріччя навчального року ми вже плануємо нові перспективи на стажування, реформування, удосконалення, адаптацію освітньої політики до вимог сьогодення. Мріємо і діємо!

Усім натхнення, сил для нових випробовувань часу, наукових звершень і зміцнення освітніх реформ!

IMG_5307.jpg
IMG-8b72adf1dbc20242f482709212181730-V.j
IMG_5564.JPG
Kateryna Haidenko.jpg
DSC_2071 (1).jpg
1 (1).jpg
5.jpg
Стажування_Штефан2.jpg
Vorozhbit-Horbаtіuk Viktoriia .jpg
Кін.jpg
Рибалко Людмила.jpg
2.jpg

Підведення підсумків вивчення курсу "Педагогіка"

(модулі "Теорія виховання" і  "Дидактика")

на факультеті іноземної філології 

ГРУДЕНЬ 23, 2020

От і відбулися святкові заняття з педагогіки з оголошення підсумкових результатів з модулів «Теорія виховання» та «Дидактика». Так, дистанційно! І тут є позитивні моменти, адже заняття on-line дають гарні можливості для рефлексії, для виокремлення перспектив у роботі як професорсько-викладацького складу кафедри, так і для здобувачів освіти.

Крім того, студенти факультету іноземної філології зі своїм викладачем, професором кафедри педагогіки Ольгою Іванівною Башкір, рефлексуючи, обмінялися новорічними привітаннями з листівками, що створило гарну передноворічну атмосферу в спілкуванні учасників освітнього процесу.

Б1.png
Б4.png
Б2.png
Б3.png

Відбувся захист дисертації Чжоу Юнь за темою "Формування професійної компетентності в майбутніх учителів музичного мистецтва у закладах вищої освіти КНР "

ГРУДЕНЬ 10, 2020

10 грудня 2020 р. відбувся захист дисертації громадянки КНР, здобувачки наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки Чжоу Юнь за темою «Формування професійної компетентності в майбутніх учителів музичного мистецтва у закладах вищої освіти КНР». Науковий керівник завідувачка кафедрою англійської мови ХНПУ імені Г.С.Сковороди, д.п.н., доцент Щебликіна Таміла Анатоліївна. Захист відбувся в одноразовій спеціалізованій вченій раді (головуюча, д.п.н.,проф. Ткачова Н.О.), рішенням якої прийнято «рекомендувати здобувачку до присудження наукового ступеня доктора філософії», на основі виконання відповідної освітньо-наукової програми та підготовки дисертації на високому науковому рівні. Вітаємо здобувачку Чжоу Юнь та її керівника Щебликіну Т.А.!

Викладачі кафедри педагогіки пройшли авторський онлайн-тренінг

"Будь у тренді: МІГ в онлайн!"

ГРУДЕНЬ 04–06, 2020

04–06 грудня 2020 р. викладачі кафедри педагогіки пройшли авторський онлайн-тренінг "Будь у тренді: МІГ в онлайн!" за програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників, що був організований Академією Української преси за підтримки Фонду Фрідріха Науманна «За Свободу».

МІГ_1.jpg
МІГ_2.jpg

Науково-викладацька практика здобувачів третього
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти

ЛИСТОПАД/ГРУДЕНЬ, 2020

На базі кафедри педагогіки фізико-математичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди з 02.11.2020 р. по 05.12.2020 р. відбулася науково-викладацька практика здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти денної, вечірньої та заочної форм навчання спеціальності 011 Освітні, педагогічної науки. Метою науково-викладацької практики є оволодіння здобувачами сучасними методами, формами та засобами навчання й виховання, формування в них на базі одержаних у закладі вищої освіти знань із базових психолого-педагогічних дисциплін, професійних навичок і вмінь для вирішення конкретних навчально-виховних завдань в умовах реального педагогічного процесу, що здійснюється дистанційно.

Науково-викладацька практика здійснювалася за організаційним, навчально-методичним, науково-дослідницьким та виховним напрямами. Під час практики було здійснено взаємовідвідування, відвідування лекцій, семінарських занять викладачів кафедри та керівників аспірантів, за якими вони були закріплені. Практиканти розробили і провели лекційні і семінарські заняття із мультимедійною підтримкою на платформах Moodle, Meet, Zoom, Mentimeter, Trello тощо.

Згідно з характеристиками наукових керівників, робота аспірантів здійснювалася на належному рівні. У характеристиках зазначено, що аспіранти під час розробок лекцій широко використовували передовий досвід науковців, знання, отримані під час занять в університеті; під час розробки тестових завдань, складання завдань для самостійної роботи виявляли ерудицію, елементи творчого підходу під час підбору дидактичного матеріалу. Під час роботи над науково-дослідним складником практиканти аспіранти, які працюють над емпіричними дослідженнями, ретельно підходили до завдання підбору анкет, опитувальників, методик, вправ із виявлення рівня сформованості ключової компетентності, якості власного дослідження на формувальному та контрольному етапах дослідження, а також методик, вправ для формування цієї ж компетентності, якості на формувальному етапі. Робота практикантів, чиї дослідження носять теоретичний характер, спрямована була на розробку історіографії теми власного дослідження.

Результати обговорення й оцінювання результатів звітної документації фіксують високий рівень оволодіння аспірантами відповідними компетентностями. Зокрема варто наголосити на результатах практики Ю. Матвійчук, М. Псарьової, Г. Трухан, А. Черненко, М. Штефан, Л. Гепенко, які виконували завдання вчасно, легко знаходили контакт зі студентами в умовах онлайн спілкування, були активними, старанними, креативними та самоорганізованими. Зокрема, Ю. Матвійчук долучилася до організації та проведення «Ночі науки в педагогічному», де проявила майстерність швидко адаптуватися до умов дистанційного проведення заходу. М. Штефан проводила зі студентами цікаві онлайн майстер-класи.

У цілому науково-викладацька практика пройшла успішно, усі аспіранти відповідально поставилися до виконання завдань практики в умовах карантину, про що свідчать їхні виступи, критичний аналіз її організації, а також пропозиції, що висловлені здобувачами під час підсумкової конференції.

seminar_Kokhan_3.jpg
seminar_Kokhan_2.jpg
seminar_Kokhan_5.jpg
seminar_Kokhan.jpg
seminar_Kokhan_4.jpg
bottom of page