Лазарєва Олена Миколаївна,

кандидат педагогічних наук, доцент,

доцент кафедри освітології та інноваційної педагогіки

Освіта

1978 – 1983 Харківський державний педагогічний інститут імені Г.С. Сковороди. Природничий факультет. Спеціальність «Біологія з додатковою спеціальністю хімія». Кваліфікація – учитель біології і хімії;

1998 – 2001рр. – аспірантура по кафедрі педагогіки Харківського державного педагогічного інституту імені Г.С. Сковороди.

Захищені дисертації

Дисертація на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Організація творчих самостійних робіт старшокласників у модульному навчанні»: 13.00.09 – теорія навчання; Харківський національний педагогічний університеті мені Г.С.Сковороди – Харків, 2003.

Професійнакар’єра

1999 – 2000 викладач кафедри педагогіки ХДПУ імені Г.С. Сковороди (за сумісництвом);

2000 – 2004 викладач кафедри педагогіки ХДПУ імені Г.С. Сковороди;

З 2005 – доцент кафедри педагогіки та педагогіки вищої школи ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

Науково-дослідна діяльність

Автор близько 60 публікацій, зокрема, 5 колективних монографій, 2 навчально-методичних посібників у співавторстві до курсу «Педагогіка», «Педагогіка вищої школи».  Має 4 зареєстрованих авторських права  на методичні рекомендації до  проведення педагогічної  практики для здобувачів вищої педагогічної освіти та однієї книги (у співавторстві). 

1. На скрижалях історії Харківського Національного Педагогічного Університету імені Г.С. Сковороди.- Х.: ФОП Бровін О.В., 2016 р., С.50 – 58. – Зареєстроване авторське право

2. Педагогіка: навчальний посібник.- Харків, ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 2016 р.

3. Formation Of Professional Creative Competencies Of Future Teaches On The Basis Of Heuristic Education Technologies/ Theory and Practice Of Introduction Of  Competence Approach To Higher Education In Ukraine: Monograph-Prague-Viena: Premier Publishing, 2019, С. 282 – 288.

4.  Особливості евристичної діалогової взаємодії становлення пізнавально-творчої самостійності суб’єктів навчання/Пізнавально-творча і професійна самореалізація особистості в евристичній освіті [Монографія]. – Суми: ФОП Цьома С.П., 2019 р., С.195 – 212.

5. Lazarieva O.M., Lazariev M.O., Lazarieva K.S. Organisation of Senior Pupils’ Independent Cognitive Work in Heuristsc-module Education/ EducationStudios: TheoryandPractice: Monograph/ edit. byI.M. Trubavina,   S.T.  Zolotukhina,-Prague-Viena: PremierPublishing, 2018 р.

 

Викладає навчальні дисципліни

«Педагогіка»;

«Основи педагогічної майстерності».

Почесні звання і нагороди

За плідну і сумлінну працю нагороджена Грамотами ХНПУ імені Г.С.Сковороди (дві у 2015 р.)

Сфера наукових інтересів

Формування пізнавально-творчої самостійності як професійної якості майбутнього вчителя. Творча та самостійна робота студентів, розвиток професійних та особистісних якостей у процесі вивчення дисциплін «Педагогіка» та «Основи педагогічної майстерності».

 

Профіль Google Академії 

E-mail: Lazelena@ukr.net