top of page

Кін Олена Миколаївна,
доктор педагогічних наук, доцент,
професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки

ОСВІТА ТА НАУКОВА ПІДГОТОВКА

1988-1993 рр. – навчання на фізико-математичному факультеті Харківського державного педагогічного інституту імені Г.С. Сковороди за спеціальністю «Математика, інформатика». Здобула кваліфікацію вчителя математики, інформатики та обчислювальної техніки.

1998-2001 рр. – навчання в аспірантурі на кафедрі загальної педагогіки Харківського державного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди.

2001 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему «Проблеми навчання та виховання в педагогічній спадщині М. Ф. Сумцова» зі спеціальності та отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки й отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук;

2005 р. – отримала вчене звання доцента.

2010-2013 рр.– навчання в докторантурі на кафедрі загальної педагогіки і педагогіки вищої школи ХНПУ імені Г. С. Сковороди.

2021 р. – захистила докторську дисертацію на тему «Система формування національної самосвідомості студентської молоді в процесі громадської діяльності» зі спеціальності 13.00.07 – теорія та методика виховання й отримала науковий ступінь доктора педагогічних наук.

ПРОФЕСІЙНА КАР'ЄРА ТА ДОСВІД УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2001-2010 рр. – доцент кафедри загальної педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди;

2003-2007 рр. – заступник декана з виховної роботи факультету психології та соціології ХНПУ імені Г. С. Сковороди;

2013-2020 рр. – доцент кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи ХНПУ імені Г. С. Сковороди;

2021 р.-по теперішній час – доцент кафедри освітології та інноваційної педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Викладає навчальні дисципліни «Педагогіка» (для здобувачів бакалаврського рівнявищої освіти), «Академічна доброчесність», «Інноваційна педагогіка» (для здобувачів магістерського рівня вищої освіти), «Теоретичні основи дидактичних досліджень», «Професійна майстерність викладача вищої школи» (для здобувачів освітньо-наукового рівня вищої освіти). Є співавтором  навчально-методичноих посібників,  методичних рекомендацій до вивчення навчальних дисциплін і організації практик здобувачів.

Має патенти:

№91307 Брошюра «Безперервна пропедевтична педагогічна практика. Методичні рекомендації для здобувачів вищої педагогічної освіти першого (бакалаврського) рівня другого року навчання». Колектив авторів. 05.08.2019

2. № 91304 Брошюра «Методичні рекомендації до проведення педагогічної практики для здобувачів вищої освіти (бакалаврського) рівня 3 та 4 року навчання». Колектив авторів. 05.08.2019

3.№ 91303 Брошюра «Методичні рекомендації до проведення педагогічної практики для здобувачів вищої освіти (магістерського) другого року навчання». Колектив авторів. 05.08.2019

4.№ 91302 Книга «На скрижалях історії Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди». Колектив авторів. 05.08.2019

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукові інтереси – громадська діяльність студентської молоді України (історичний аспект), теорія і практика організації громадської діяльності студентів.

 Автор понад 80 наукових та навчально-методичних праць, серед яких 4 монографії (2 у співавторстві), методичні рекомендації, наукові статті у фахових вітчизняних і закордонних виданнях, тези доповідей на конференціях різних рівнів.

Під керівництвом доц. Кін О. М. захищено дві кандидатські дисертації: Куренкова К. М. «Формування професійних цінностей майбутніх медичних сестер у процесі фахової підготовки» (2009 р.), Кузьома Т. Б.  «Реалізація принципу науковості в практиці вищої школи України в кінці XIX - початку XX століття» (2011 р.).

Виступала опонентом дисертаційних досліджень з педагогічних наук.

Рецензент методичних рекомендацій, наукових статей.

З 2013 р. – член Всеукраїнської асоціації педагогів імені В. О. Сухомлинського.

З 2022 р.  - член громадської організації «Науковий центр  дидактики менеджмент-освіти».

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

2019 р. – сертифіковане підвищення кваліфікації: ЕD Camp Ukraine 2019, сертифікат № ННК-200/2019, Напрями «М’які навички та педагогіка партнерства», «Екологічна грамотність та здорове життя», «Соціальна та громадянська компетентність», 7-9 липня 2019 р.

2020 р. – сертифіковане підвищення кваліфікації: Антикризовий національний онлайн-Ed Camp 2020: школа зараз і у «світі після» (13-17 квітня), сертифікат № oEU 2020/1290.

2020 р. – сертифіковане підвищення кваліфікації: Всеукраїнський науково-практичний он лайн-семінар «STEM-освіта: ресурси та перспективи розвитку у 2020-2021 н.р.», сертифікат СА 207226 (25.08.2020).

2020 р. – сертифіковане підвищення кваліфікації за  програмою підвищення кваліфікації на курсі «ТОП-30 ігор ZOOM-педагога» за напрямом «ІКТ» (6 год.) № 2020/11-29 від 27.11.2020.

З 2017 р. учасник Міжнародної школи – семінару «Сучасні педагогічні технології в освіті» НТУ (ХПІ) м.Харків.

2021 р. – сертифіковане підвищення кваліфікації НТУ «Харківський політехнічний інститут» за програмою «Коучингові технології в освіті, інновації в освіті» (180 годин).

2021 р. – міжнародне підвищення кваліфікації Poland, Career Development Center of NGO Sobornist (180 hours / 6 ECTS credits). Тема: Fundraising and organization of project activities in educational establishments: european experience.

НАГОРОДИ І ВІДЗНАКИ

2007 р. –  Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України;

2014 р. – Грамота ХНПУ імені Г. С.Сковороди;

2015 р. – Почесна грамота Президіуму НАПН України;

2018 р. – бронзовою медаль ХНПУ імені Г. С. Сковороди.

2023 р.  – почесна відзнака ХНПУ імені Г.С.Сковороди;

2023 р. – Подяка БО «Благодійний фонд «Харків з тобою», ВГ «HELP ARMY».

Профіль у Google Академії

Е-mail: olena.kin@hnpu.edu.ua, kin_f@ukr.net

изображение_viber_2020-04-08_17-10-28.jp
рл.jpg
изображение_viber_2020-04-08_17-10-29.jp
изображение_viber_2020-04-08_17-10-27.jp
№ CA207226.jpg
bottom of page