top of page

Кін Олена Миколаївна,
доктор педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри освітології та інноваційної педагогіки

ОСВІТА ТА НАУКОВА ПІДГОТОВКА

1988-1993 рр. – навчання на фізико-математичному факультеті Харківського державного педагогічного інституту імені Г.С. Сковороди за спеціальністю «Математика, інформатика». Здобула кваліфікацію вчителя математики, інформатики та обчислювальної техніки.

1998-2001 рр. – навчання в аспірантурі на кафедрі загальної педагогіки Харківського державного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди.

2001 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему «Проблеми навчання та виховання в педагогічній спадщині М. Ф. Сумцова» зі спеціальності та отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки;

2005 р. – отримала вчене звання доцента.

2010-2013 рр.– навчання в докторантурі на кафедрі загальної педагогіки і педагогіки вищої школи ХНПУ імені Г. С. Сковороди.

ПРОФЕСІЙНА КАР'ЄРА ТА ДОСВІД УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2001-2010 рр. – доцент кафедри загальної педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди;

2003-2007 рр. – заступник декана з виховної роботи факультету психології та соціології ХНПУ імені Г. С. Сковороди;

2013-2020 рр. – доцент кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи ХНПУ імені Г. С. Сковороди;

2021 р.-по теперішній час – доцент кафедри освітології та інноваційної педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Викладає навчальні дисципліни «Педагогіка» (для здобувачів бакалаврського рівня), «Теоретичні основи дидактичних досліджень» (для здобувачів освітньо-наукового рівня вищої освіти). Є співавтором 1 навчально-методичного посібника, 5 методичних рекомендацій до вивчення навчальних дисциплін і організації практик здобувачів;

Має патенти:

№91307 Брошюра «Безперервна пропедевтична педагогічна практика. Методичні рекомендації для здобувачів вищої педагогічної освіти першого (бакалаврського) рівня другого року навчання». Колектив авторів. 05.08.2019

2. № 91304 Брошюра «Методичні рекомендації до проведення педагогічної практики для здобувачів вищої освіти (бакалаврського) рівня 3 та 4 року навчання». Колектив авторів. 05.08.2019

3.№ 91303 Брошюра «Методичні рекомендації до проведення педагогічної практики для здобувачів вищої освіти (магістерського) другого року навчання». Колектив авторів. 05.08.2019

4.№ 91302 Книга «На скрижалях історії Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди». Колектив авторів. 05.08.2019

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукові інтереси – громадська діяльність студентської молоді України (історичний аспект), теорія і практика організації громадської діяльності студентів.

 Автор понад 80 наукових та навчально-методичних праць, серед яких 4 монографії (2 у співавторстві), методичні рекомендації, наукові статті у фахових вітчизняних і закордонних виданнях, тези доповідей на конференціях різних рівнів.

Під керівництвом доц. Кін О. М. захищено дві кандидатські дисертації: Куренкова К. М. «Формування професійних цінностей майбутніх медичних сестер у процесі фахової підготовки» (2009 р.), Кузьома Т. Б.  «Реалізація принципу науковості в практиці вищої школи України в кінці XIX - початку XX століття» (2011 р.).

Виступала опонентом дисертаційних досліджень з педагогічних наук.

Рецензент методичних рекомендацій, наукових статей.

З 2013 р. – член Всеукраїнської асоціації педагогів імені В. О. Сухомлинського.

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

2019 р. – сертифіковане підвищення кваліфікації: ЕD Camp Ukraine 2019, сертифікат № ННК-200/2019, Напрями «М’які навички та педагогіка партнерства», «Екологічна грамотність та здорове життя», «Соціальна та громадянська компетентність», 7-9 липня 2019 р.

2020 р. – сертифіковане підвищення кваліфікації: Антикризовий національний онлайн-Ed Camp 2020: школа зараз і у «світі після» (13-17 квітня), сертифікат № oEU 2020/1290.

2020 р. – сертифіковане підвищення кваліфікації: Всеукраїнський науково-практичний он лайн-семінар «STEM-освіта: ресурси та перспективи розвитку у 2020-2021 н.р.», сертифікат СА 207226 (25.08.2020).

2020 р. – сертифіковане підвищення кваліфікації за  програмою підвищення кваліфікації на курсі «ТОП-30 ігор ZOOM-педагога» за напрямом «ІКТ» (6 год.) № 2020/11-29 від 27.11.2020.

З 2017 р. учасник Міжнародної школи – семінару «Сучасні педагогічні технології в освіті» НТУ (ХПІ) м.Харків.

2021 р. – сертифіковане підвищення кваліфікації НТУ «Харківський політехнічний інститут» за програмою «Коучингові технології в освіті, інновації в освіті» (180 годин).

НАГОРОДИ І ВІДЗНАКИ

2007 р. –  Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України;

2014 р. – Грамота ХНПУ імені Г. С.Сковороди;

2015 р. – Почесна грамота Президіуму НАПН України;

2018 р. – бронзовою медаль ХНПУ імені Г. С. Сковороди.

Профіль у Google Академії

Е-mail: olena.kin@hnpu.edu.ua, kin_f@ukr.net

изображение_viber_2020-04-08_17-10-28.jp
рл.jpg
изображение_viber_2020-04-08_17-10-29.jp
изображение_viber_2020-04-08_17-10-27.jp
№ CA207226.jpg
bottom of page