Кін Олена Миколаївна,

кандидат педагогічних наук, доцент,

доцент кафедри педагогіки

 Освіта

1993 р. – закінчила фізико-математичний факультет (спеціальність «Математика та інформатика») Харківського державного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди;

2001 р. – закінчила аспірантуру при кафедрі загальної педагогіки ХДПУ ім. Г. С. Сковороди.

 

Захищені дисертації

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Проблеми навчання і

виховання в педагогічній спадщині М. Ф. Сумцова» : 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; Харківський державний  педагогічний  університет ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2001.

Професійна кар’єра

2001–2003 рр. – доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи ХНПУ імені Г. С. Сковороди;

2003–2010 рр. – заступник декана факультету психології і соціології з виховної роботи, доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи ХНПУ імені Г. С. Сковороди;

з 2010 р. – доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи  ХНПУ імені Г. С. Сковороди.

 

Науково-дослідна діяльність

 Автор понад 50 наукових досліджень: статей у фахових вітчизняних і закордонних виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз; навчально-методичних посібників; тез доповідей міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій.

Role of volunteering in the education of future teacher. Preparation of pedagogue to the educational work with children and youth in Ukraine   Warsaw, 2013. Р. 65–71.

Особливості громадської діяльності студентської молоді вищих навчальних закладів України на рубежі ХІХ–ХХ ст. Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2016. Вип. 55. С. 233–244.

 

Почесні звання і нагороди

Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України (2007), Грамота ХНПУ імені Г. С. Сковороди (2014),  Почесна грамота Президіуму НАПН України (2015), бронзова медаль ХНПУ імені Г. С. Сковороди (2018).

 

Викладає навчальні дисципліни

«Педагогіка»;

«Теоретичні основи дидактичних досліджень».

 

Сфера наукових інтересів

- громадська діяльність студентської молоді України;

- історія вищої освіти в Україні.

 

Профіль у Google Академії

Е-mail: olena.kin@hnpu.edu.ua, kin_f@ukr.net

© 2019–2020 Кафедра педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди