Калашнікова Любов Миколаївна,

кандидат педагогічних наук, доцент,

професор  кафедри освітології та інноваційної педагогіки

ОСВІТА ТА НАУКОВА ПІДГОТОВКА

З 1994 по 1997 рр.  навчалася на фізико-математичному факультеті Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди за спеціальністю «Фізика і математика», після закінчення якого отримала диплом з відзнакою та кваліфікацію вчителя фізики та математики.

З 1982–1985рр.  навчалася в  аспірантурі по кафедрі педагогіки ХНПІ імені Г.С. Сковороди (очна форма навчання).

У 1986 році захистила дисертацію на тему:  «Формування пізнавальної активності школярів у процесі організації їх спілкування у позаурочній діяльності» та отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності спеціальність 13.00.01 – теорія та історія педагогіки.

ПРОФЕСІЙНА КАР’ЄРА ТА ДОСВІД УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

З 1979 по 1988 рр.- вчитель фізики в ЗОШ № 78 м. Харкова

З 1985 по 1986 рр. – викладач кафедри педагогіки ХДПІ імені Г.С. Сковороди ;

З1991 р. по 2012 – доцент кафедри педагогіки  і ПВШ ХНПУ імені Г.С. Сковороди ;

з 2013 р. по 3 08.02.2021 професор кафедри педагогіки  і ПВШ ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

3 08.02.2021 по теперішній час професор  кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

За час роботи в університеті викладала різні навчальні дисципліни, зокрема, «Педагогіка», « Педагогіка вищої школи», « Основи педагогічної майстерності», «Інформаційно-педагогічні студії».

Є членом проєктної групи з розробки освітньої програми у галузі 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» та навчальної програми « Навчально-педагогічна практика»  для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукові інтереси –Проблеми формування загальнокультурної компетентності учителя та викладача ЗВО, формування їх пізнавальної активності в умовах організації спілкування у навчально-виховному процесі; питання змісту, форм і методів організації освіти дорослих в Україні та провідних країнах світу; компетентнісний підхід у вищій освіті; забезпечення якості вищої освіти.

Має більше 200 наукових і навчально-методичних праць, серед яких одна колективна монографія, навчальні посібники, методичні видання, наукові статті у фахових вітчизняних виданнях.

 Під керівництвом Л.М. Калашнікової підготовлено і захищено 5 кандидатських дисертацій з питань виховання й навчання:

 Філатова Лада Семенівна. «Підготовка майбутніх учителів початкових класів до організації спілкування учнів у процесі розвиваючих ігор» ( 2002 р.);

Слесик К. М. «Формування умінь спілкування молодших школярів у позакласній навчально- виховній роботі» (2002 р.);

 Гармаш С. А. « Педагогічні умови самореалізації особистості старшокласника у позакласній виховній роботі» ( 2004р.);

Дементьєва Т.І. «Формування комунікативної компетенції студентів-іноземців підготовчих факультетів у процесі навчання» (2005 р.);

Вакуленко Т.С. «Формування системних знань у студентів вищих педагогічних навчальних закладів схемографічними засобами навчання» (2009р.).

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

З 1986 р.   по теперішній час   відповідальна за  підготовку і організацію І туру Всеукраїнської студентської олімпіади  з  педагогіки.

 Здійснює керівництво науковою роботою студентів, підготовки їх до Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт,  керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком « Смарт педагогіка» на фізико-математичному факультеті університету.  

(Переможці І, ІІ турів Всеукраїнської студентської олімпіади з педагогіки та призери конкурсу наукових робіт студенти філологічного факультету (Говорун А.В.(1989р.), Ващенко О. (1991р.) ), фізико-математичного факультету (Вакуленко Т.С. (2005р), Петрова В.В. (2015р.), Смирнова Л.Ю. (2016р.), Назаренко В.В.(2018р.) Бондаренко Д.Р. (2017р. та інші).

З 2001року по теперішній час член Ради фізико – математичного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

2017 р. - сертифіковане підвищення кваліфікації у ХНФУ на факультеті підвищення кваліфікації співробітників фармації за напрямом «Педагогічна майстерність викладача».

2021 р. - сертифіковане підвищення кваліфікації у  Харківському національному університеті імені І.П.Котляревського на кафедрі музичного мистецтва естради та джазу.

2021 р. – сертифіковане міжнародне підвищення кваліфікації у Люблінському науково-дослідному інституті (Республіка Польща) за програмою «Дистанційні засоби навчання на прикладі платформ ZOOM та MOODLE».

ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ І НАГОРОДИ

Відзнака: «Відмінник народної освіти» (1997р.), 

Медаль «В.О.Сухомлинський»(2007 р.),

Почесна відзнака  ХНПУ імені Г.С. Сковороди  «Педагогічна майстерність» (2010), 

Почесна відзнака  ХНПУ імені Г.С. Сковороди «Г.С. Сковорода» (2012р.),

Почесна відзнака НАПН України «Григорій Сковорода» ( 2017р.).  

Почесна відзнака НАПН України «За наукові та освітні досягнення» (2020р.);

Почесна відзнака НАПН Медаль «В.О.Сухомлинський»(2007 р.).

IMG_20200210_210626.jpg