Денисенко Анжела Олегівна,

кандидат педагогічних наук, доцент, Заслужений працівник освіти України, доцент кафедри педагогіки

 

Освіта

1983–1987 рр. – Харківське педагогічне училище. Педагогічний факультет. Спеціальність «Викладання в початкових класах загальноосвітньої школи». Кваліфікація – учитель початкових класів, старший піонервожатий;

1990–1994 рр. – Харківський державний педагогічний інститут імені Г. С. Сковороди. Педагогічний факультет

(заочна форма навчання). Спеціальність «Педагогіка і методика початкового навчання». Кваліфікація – вчитель початкових класів;

2002–2003 рр. – Інститут післядипломної освіти ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Спеціальність «Управління навчальним закладом». Кваліфікація – керівник навчального закладу з узагальненим об’єктом діяльності, організатор освіти (закінчила з відзнакою);

2005–2008 рр. – аспірантура по кафедрі історії педагогіки і порівняльної педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди;

2011–2014 рр. – докторантура по кафедрі історії педагогіки і порівняльної педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди;

2016–2019 рр. – Інститут підвищення кваліфікації педагогічних працівників і менеджменту освіти ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Спеціальність «Психологія». Професійна кваліфікація «Психолог» (закінчила з відзнакою).

 

Захищені дисертації

Дисертація на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук на тему : «Організація моніторингу виховної системи вищих педагогічних навчальних закладів» : 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки ; Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. Харків, 2008.

 

Професійна кар’єра

1987–1994 рр. – вчитель початкових класів у гімназії № 45 м. Харкова ;

1994–2005 рр. – викладач кафедри теорії та методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі ХНПУ імені Г. С. Сковороди;

2002–2005 рр. – заступник декана з виховної роботи факультету дошкільного виховання ХНПУ імені Г. С. Сковороди;

2005–2020 рр. – доцент кафедри історії педагогіки і порівняльної педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди;

2018–2019 рр. – доцент кафедри початкової, дошкільної та професійної освіти ХНПУ імені Г. С. Сковороди (за сумісництвом);

2019–2020 рр. – доцент кафедри теорії і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін ХНПУ імені Г. С. Сковороди (за сумісництвом);

з 2020 р. – доцент кафедри педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди.

 

Відомості про підвищення кваліфікації викладача

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (2018 р.). Тема стажування: «Інноваційні методи викладання дистанційних курсів у педагогічних ВНЗ».

Науково-дослідна діяльність

Автор понад 80 наукових праць, серед яких : монографії, науково-методичні рекомендації для вчителів, студентів, аспірантів та навчальні посібники. Активний учасник міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій.

 1. Робота над формуванням словника в дитячому садку : методичні поради та дидактичний матеріал. Київ : Українське видавництво, 1997. 148 с.

2. Організація виховної роботи кураторів у вищому педагогічному навчальному закладі : метод. рекомендації у 3-х ч. Харків : Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, 2007. 

3. Підготовка соціально-педагогічних кадрів в Україні та Великий Британії: порівняльний аспект : навч. посіб. Харків, 2010. 316 с.

4. Хрестоматія з історії педагогіки : в 2-х т. / за заг. ред. чл.-кор. НАПН України, д-ра пед. наук, проф. А. В. Троцко. Харків : ХНАДУ, 2011. Т. 2. С. 109–135, 307–333. (у співавторстві)

5. Кафедра історії педагогіки та порівняльної педагогіки» (минуле, сучасне, майбутнє) : збірник / За заг. ред. д-ра пед. наук, чл.-кор. НАПН України, проф. А. В. Троцко. Харків : ХНАДУ, 2012. 104 с.

6. Формування ціннісних орієнтацій майбутніх учителів-вихователів в умовах організації студентського дозвілля (з досвіду виховної роботи факультету мистецтв та дошкільної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди) : метод. посіб. / За заг. ред. д-ра пед. наук, проф. Т. П. Танько. Харків : «Оберіг», 2013. 172 с.

7. Виховна робота як важливий чинник формування особистості майбутнього виховання (із досвіду виховної роботи факультету дошкільної освіти Харківського національного університету імені Г. С. Сковороди) / За заг. ред. д-ра пед. наук, проф. Т. П. Танько. Харків : 2018. 172 с.

8. Мовленнєве джерельце України: методичні поради та дидактичний матеріал. Харків : ФОП Шейніна О. В., 2019. 158 с.

9. Досуг студенческой молодёжи в послевоенное время (первое десятилетие). Zbior raportow naukowych «Теория и практика актуальных научных исследований» (29.07.2013–31.07.2013). Lublin: Wydawca: Sp.z.o.o. «Diamond trading tour», 2013. С.10–15.

10. Становлення ідеї організації дозвілля у світовій і вітчизняній педагогічній думці. Зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол.ред.: М.Т . Мартинюк]. Умань : ФОП Жовтий О.О., 2013. Ч. 2. С.112–122.

11. КВН – унікальна «міжнародна» форма організації студентського дозвілля. 5th International Scientific Conference «European Applied Sciences modern approaches in scientific researches»: Papers of the 6th International Scientific Conference. Jctober 28–29, 2013, Stuttqart, Germany. C. 28–30.

12. Розвиток вітчизняної інфраструктури дозвілля молоді у 70–80-х рр. ХХ ст. Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології :  Зб. наук. пр. Херсонського національного технічного університету. Вип. 1 (10). Херсон : Грінь Д. С., 2014. С. 81–84.

13. Форми організації дозвілля студентської молоді в Україні у 80–90-х рр. ХХ ст. Актуальні проблеми педагогічної науки : Матеріали XI Міжн. наук.-практ. конф. (м. Миколаїв, 10–11.11.2017) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-учбовий центр прикладної інформатики НАН України. Миколаїв : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2017. С. 89–92.

14. Змістовне дозвілля майбутніх педагогів як фактор вивчення, збереження, популяризації традицій народу України. Дев’ять життів традиції : Матеріали всеукраїнського форуму-семінару (13–15 вересня 2019, Харків). Х. : ФОП Шейніна О. В. 2019 р. С. 49–55.

15. Деякі аспекти студентського дозвілля у гуртожитку.  “Science progress in European countries: new concepts and modern solutions”: Papers of the 10th International Scientific Conference. October 25, 2019, Stuttgart, Germany. P. 410–416.

16. Роль куратора академічної групи в організації студентського дозвілля. Теорія та методика навчання та виховання : зб. наук. пр. ХНПУ імені Г. С. Сковороди «» / За заг. ред. член-кор. НАПН України А. В. Троцко. Харків, 2017. Вип. 43. С. 79–89.

 

Є членом журі районного етапу обласного конкурсу «Вихователь року» у Харківському районі Харківської області) (з 2019 р.); членом журі дитячої та юнацької творчості «Дивограй» та «Веселі дзвіночки» (серед освітніх закладів Харківського району Харківської області) (з 2015 р.); головою журі районного етапу фестивалю конкурсу «Місто талантів» (2017 р.), головою журі міжнародного фестивалю-конкурсу «Золотий олімп» (2014 р.), членом журі команд ЮІР серед закладів освіти Харківського району Харківської області (з 2017 р.), координатором волонтерського руху в ХНПУ імені Г. С. Сковороди (волонтерський загін «Злагода»), членом волонтерської організації «Help army».

Участь у роботі комісій 

Член координаційної ради з національно-патріотичного виховання студентів ХНПУ імені Г. С. Сковороди.

Викладає навчальні дисципліни

«Історія педагогіки»;

«Порівняльна педагогіка»;

«Менеджмент професійної освіти».

 

Отримання грантів, премій, стипендій

- координатор грантового освітнього проекту «Візуальне мистецтво як засіб подолання та профілактики емоційного вигорання педагогів», реалізація якого відбувалася впродовж липня–жовтня 2019 року в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за підтримки Українського культурного фонду;

- координатор міжнародного проекту «Вертеп-фест», міжнародної акції спільно-спів «Нова радість стала» (2018, 2019, 2020);

координатор, модератор грантового проекту «Дев’ять життів традиції» (2019).

Почесні нагороди

Нагороджена грамотами : Міністерства освіти і науки України (2015),

Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (2009),

Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації (2015, 2016);

дипломами : Харківської обласної державної адміністрації (2015),

Харківської обласної ради (2018);

подякою Міністра оборони України (2017).

З 2014 р. за значний особистий внесок в організацію та надання всебічної допомоги особовому складу військових частин і підрозділів Збройних Сил України, Національної Гвардії України та активну громадську позицію нагороджена грамотами, подяками, пам’ятними медалями та відзнаками від керівництва різних військових підрозділів.

Має відзнаки «Волонтер Українського козацтва» (2015), «Патріотка України» (2016), «За заслуги» ІІ ступеня (2016), пам’ятні медалі «За безкорисне служіння Батьківщині» (2016), «З Україною в серці» (2016).

А також ушанована :

- відзнакою Президента України «За гуманітарну участь в антитерористичній операції» (від 17.02.2016, 54/2016, серія ВА №04616);

- відзнакою МО України – медаллю «За сприяння Збройним Силам України» (№ 90, 02.02.2016);

- медаллю «За жертовність і любов до України» (Указ Патріарха №17441, 24.03.2017);

- нагрудним знаком «Знак пошани» (Наказ Міністра оборони України № 561 від 08 10.2019).

У 2019 р. отримала почесне звання «Заслужений працівник освіти України».

Сфера наукових інтересів

  • методологія, методика і модернізація виховної роботи в умовах неперервної освіти;

  • питання фахової підготовки педагогічних кадрів та стимулювання професійної діяльності майбутнього вчителя;

  • становлення та розвиток педагогіки дозвілля студентської молоді.

 

Профіль у Google Scholar

E-mail: angela.denysenko@hnpu.edu.ua

© 2019–2020 Кафедра педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди