Дейниченко.jpg

Дейниченко Геннадій Володимирович,

кандидат педагогічних наук, доцент,

доцент кафедри освітології та інноваційної педагогіки

Освіта

1978 – 1984 рр. – Харківський авіаційний інститут ім. М.Є. Жуковського. Спеціальність: «Авіаційні двигуни». Кваліфікація – інженер-механік;

2005 – 2008 рр. – аспірантура по кафедрі загальної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (денна форма навчання);

2005 – 2009 – отримав базову другу вищу освіту на факультеті заочного навчання у ХНПУ імені Г.С. Сковороди за напрямом підготовки «Педагогічна освіта» зі спеціалізацією «математика».

Захищені дисертації

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Підготовка студентів природничо-математичних спеціальностей до технічного конструювання у вищих педагогічних навчальних закладах»: 13.00.09 – теорія навчання; Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди (Харків, 2009).

Професійна кар’єра

2000 – 2002 рр. – викладач кафедри фізики ХНПУ імені Г.С. Сковороди (за сумісництвом);

2008 – 2010 рр. – викладач кафедри загальної педагогіки ХНПУ імені Г.С. Сковороди;

з 2010 р. – доцент кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

Науково-дослідна діяльність

Автор понад 70 публікацій, з яких три колективні монографії, шість навчально-методичних, три методичних посібники, понад 40 наукових статей, надрукованих у провідних фахових вітчизняних і закордонних виданнях, зокрема, що входять до наукометричної бази Scopus:

1. Блудов Яків Семенович // На скрижалях історії ХНПУ імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – С. 45-49.

2. Training the students of natural-mathematical specialties in engineering design at higher institutions of pedagogical education // Educational Studios: Theory and Practice: monograf, Prague-Vienna: Premier publishing, 2018. – pp. 315-322 (у співавторстві).

3. Підготовка майбутнього вчителя до технічного конструювання (теоретичний аспект) : навчально-методичний посібник. – Харків, 2011. – 105 с.

4. Науково-технологічне забезпечення підготовки майбутнього вчителя до технічного конструювання : навчально-методичний посібник. – Харків, 2011. – 83 с.

5. Формування професійної компетентності майбутніх учителів засобами елективного курсу : навчально-методичний посібник. – Харків, 2010. – 52 с. (у співавторстві).

6. Геометричне моделювання: (Спецкурс з геометрії) : навчально-методичний посібник. – Харків, 2010. – 52 с. (у співавторстві).

7. Теорія ймовірностей та математична статистика: навчально-методичний посібник. – Харків, 2013. – 85 с. (у співавторстві).

8. Безперервна пропедевтична педагогічна практика: методичні рекомендації для здобувачів вищої педагогічної освіти першого (бакалаврського) рівня другого року навчання. – Харків, 2019. – 43 с. (у співавторстві).

9. Методичні рекомендації до проведення педагогічної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 3 та 4 року навчання. – Харків, 2019. – 44 с. (у співавторстві).

10. Методичні рекомендації до проведення педагогічної практики для здобувачів вищої освіти другового (магістерського) рівня другого року навчання. – Харків, 2019. – 46 с. (у співавторстві).

11. Surface plasmon-polaritons in graphene, embedded into medium with gain and losses / Journal of physics: Condensed matter. – Volume 31. – Number 46. – Bristol, 2019, р. 2-9 (у співавторстві).

Викладає навчальні дисципліни

«Педагогіка»;

«Основи педагогічної майстерності»;

«Педагогіка вищої школи»;

«Педагогічний менеджмент».

Сфера наукових інтересів

дидактика і методики навчання предметів природничо-математичних дисциплін у вищій школі.

Профіль у Google Академії

 

E-mail: gennadii.deinychenko@hnpu.edu.ua, gdeinic@gmail.com

сертиф.3.jpg
сертиф.2.jpg
сертиф.1.jpg
сертиф.jpg