Борисенко.jpeg

Борисенко Наталія Олексіївна,

кандидат педагогічних наук, доцент,

доцент кафедри освітології та інноваційної педагогіки

Освіта

1992-1997 рр. – Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. Природничий факультет. Спеціальність «Біологія/Психологія». Кваліфікація – вчитель біології, практичний психолог у закладах освіти.

1997-2000 рр. – аспірантура по кафедрі загальної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

Захищені дисертації

Дисертація на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук на тему : «Формування у школярів свідомого ставлення до природи у вітчизняній педагогічній думці кінця ХІХ – початку ХХ ст.» : 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки ; Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. Харків, 2006.

 

Професійна кар’єра

1991-1992 рр. – вихователь ДНЗ № 10 (м. Балаклія).

1996-1997 рр. – вчитель біології у Балаклійському ліцеї.

Травень-серпень 1997 р. – практичний психолог у Балаклійському ліцеї.

2000-2002 рр – викладач кафедри загальної педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди;

2002-2007 рр. – викладач кафедри історії педагогіки та порівняльної педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди;

з 2007 р. – доцент кафедри історії педагогіки і порівняльної педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди;

2018-2019 рр. – викладач кафедри початкової, дошкільної та професійної освіти ХНПУ імені Г. С. Сковороди (за сумісництвом);

2019-2020 рр. – викладач кафедри теорії і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін ХНПУ імені Г. С. Сковороди (за сумісництвом);

З 2010 р. – заступник декана з виховної роботи на факультеті психології і соціології.

 

Відомості про підвищення кваліфікації викладача

Херсонський державний університет, довідка про проходження стажування № 587 від 06.12.2018

Науково-дослідна діяльність

Автор більше 50 наукових досліджень, серед яких одна колективна монографія, один навчальний посібник, два навчально-методичні посібники, статті у фахових вітчизняних та закордонних виданнях.

Педагогічні ідеї Я.А. Коменського та його «Велика дидактика» / Н.О. Борисенко / Історія педагогіки / За заг. ред. проф. Г.В. Троцко [Навчальний посібник] Харків, 2008. С. 60-79.

Хрестоматія з історії педагогіки : в 2-х т. / за заг. ред.. чл.-кор. НАПН України, д-ра пед.. наук, проф. А.В. Троцко. Харків : ХНАДУ, 2011. Т.1. С. 111-170.

Актуальність формування гуманістичного світогляду у педагогіці природознавства // Пріоритетні напрями розвитку сучасних педагогічних та психологічних наук: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (12-12 серпня 2017р., м. Одеса). Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2017. С. 98-99 (у співавторстві).

Формування педагогічного оптимізму студентів ресурсами матеріалів творчої спадщини Григорія Сковороди // Науково-інформаційний журнал «Новий колегіум». Харків, 2019 (у співавторстві).

Developing LearnerAutonomy via Choosing a Person’s Educational Pathway. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 12(1), 209-225. Covered in: Web of Sciences (WOS); doi:10.18662/rrem/210 (у співавторстві).

 

Керівництво студентськими проблемними групами, підготовка до друку та видання збірки матеріалів за результатами дослідження педагогічної спадщини видатних вітчизняних педагогів: Г.С. Сковороди, А.С. Макаренка, В.О. Сухомлинського (3 рази на рік).

Викладає навчальні дисципліни

«Історія педагогіки та порівняльна педагогіка» ;

«Стратегічні імперативи сучасного менеджменту в ДО» ;

«Менеджмент інноваційної діяльності в ЗДО» ;

«Технології менеджменту в ДО».

 

Почесні нагороди

У 2009 р. стала переможцем у IV обласному конкурсі «Кращий молодий науковець Харківщини».

Сфера наукових інтересів

Розвиток освіти і педагогічної думки в Україні та світі та педагогічна компаративістика в системі сучасного наукового знання.

 

Профіль в ORCID

 

E-mail: bna0301@gmail.com

unnamed (2).jpg
unnamed.jpg
unnamed (3).jpg
unnamed (8).jpg
Nataliia Borysenko.jpg
Borysenko_N.jpg
Borysеnko Nаtаliia Olеksiivnа.jpg
unnamed (1).jpg
Онлайн-семінар.jpg
IMG-8821.jpg