Балацинова Алла Дмитрівна,

кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри педагогіки

Освіта

1990–1995 рр. – Харківський державний університет. Історичний факультет. Спеціальність «Історія». Кваліфікація – історик, викладач історії та суспільно-політичних дисциплін (диплом з відзнакою);

2006–2007 рр. – Українська інженерно-педагогічна академія. Спеціальність «Управління навчальним закладом». Кваліфікація – професіонал з управління навчальним закладом (диплом з відзнакою);

2007–2010 рр. – аспірантура по кафедрі загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди;

з 15 вересня 2019 р. – докторантура по по кафедрі загальної педагогіки і педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

 

Захищені дисертації

Дисертація на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Педагогічна підтримка обдарованих учнів загальноосвітніх шкіл України другої половини ХХ століття» : 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки ; Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.  Харків, 2011.

 

Професійна кар’єра

1998–2000 рр. – вчитель історії Харківського обласного вищого гуманітарного училища;

2000–2001 рр. – викладач кафедри громадянської освіти та виховання Харківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та менеджменту;

2001–2004 рр. – методист Центру експертизи та моніторингу Харківського обласного науково-методичного інституту безперервної освіти;

2004–2006 рр. – заступник завідувача Центру експертизи та моніторингу Харківського обласного науково-методичного інституту безперервної освіти;

2010–2012 рр. – викладач кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди;

2012–2019 рр. – доцент кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

Науково-дослідна діяльність

Автор більше 40 наукових та навчально-методичних праць, активний учасник міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій.

Організаційно-виховна практика студентів у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку : методичні рекомендації студентам-практикантам / [уклад. Балацинова А. Д. ; заг. ред. Золотухіна С. Т.]. Харків : ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2014. 50 с.

Педагогика : учебное пособие / Под общей ред. С. Т. Золотухиной; [Редкол.: О. И. Башкир, С. Ю. Масич и др.]. Харьков : «Митра», 2016. 106 с. (у співавторстві)

Дементьєв Іван Пименович. На скрижалях історії Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди / заг. ред. д-ра пед. наук. проф. Л. Д. Зеленської, д-ра пед. наук. проф. С. Т. Золотухіної. Харків : ФОП Бровін О. В., 2016. С. 73–80.

Нормативно-правове регулювання діяльності рад при попечителях навчальних округів (1835–1917 рр.). Дриновський збірник : зб. наук. пр. Софія–Харків : Вид-во БАН імені проф. Марина Дринова, 2018. Т. ХІ. С. 95–102.

Використання засобів електронного навчання у професійній підготовці сучасного вчителя в умовах переходу до епохи «Smart». Smart-образование в smart-обществе: возможные пути адаптации. Харьков : Изд-во НУА, 2019. С. 92–94. (у співавторстві)

 

Є членом журі ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії (з 2006 р.) та членом експертної групи з історії України при Харківському регіональному центрі оцінювання якості освіти (з 2015 р.).

Викладає навчальні дисципліни

«Педагогіка»;

«Теоретичні основи дидактичних досліджень».

 

Почесні нагороди

Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2004), подяка Міністерства освіти і науки України (2017), подяка (2015) і грамоти (2018, 2019) Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

 

Стажування

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (м. Харків, Україна), 01.03–28.04.2017; Західно-Фінляндський коледж               (м. Гуйттінен, Фінляндія), 06–10.05.2019.

 

Сфера наукових інтересів

Історія освіти і шкільництва на українських землях у складі Російської імперії у ХІХ – на початку ХХ століття;

ІКТ у підготовці сучасного вчителя.

 

Профіль у Google Академія

 

Профіль у Researchgate

 

E-mail: alla.balatsynova@hnpu.edu.ua

© 2019–2020 Кафедра педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди