НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

«ІНФОРМАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ СТУДІЇ»

Силабуси

© 2019–2020 Кафедра педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди