Силабус.jpg

СИЛАБУСИ

НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Історія світової та вітчизняної педагогічної думки
Педагогіка вищої школи
Основи освітньої інноватики
Теоретичні основи дидактичних досліджень
Історія педагогіки як наука і напрям педагогічних досліджень
Теорія і методика виховання
Наукові підходи в педагогічних дослідженнях
Дидактика Вальдорфської школи
Статистичні методи в педагогічних дослідженнях
Гуманізація управління в системі освіти
Актуальні проблеми порівняльної педагогіки