Новини_1.png

НОВИНИ

Відбувся захист дисертації Твердохліб Тетяни Сергіївни на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук 

ЛИСТОПАД 26, 2020

26 листопада 2020 р. о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 відбувся захист дисертації Твердохліб Тетяни Сергіївни на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук.

Тема дисертації: "Теорія і практика розвитку педагогічної освіти у системі навчальних закладів православної церкви в Україні (ХІХ-початок ХХ ст.)".

Науковий консультант: д.п.н., проф., проф. кафедри педагогіки Рогова Тетяна Володимирівна.

Офіційні опоненти: Вихрущ Віра Олександрівна, д.п.н., проф., проф. кафедри педагогіки та інноваційної освіти Національний університет "Львівська Політехніка";

-Зузяк Тетяна Петрівна, д.п.н, доцент, завідувачка кафедри образотворчого, декоративного мистецтва, технологій та безпеки життєдіяльності Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;

 - Філоненко Оксана Володимирівна, д.п.н., доцент, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Вітаємо Тетяну Сергіївну і наукового консультанта Рогову Тетяну Володимирівну з успішним захистом дисертації!

Відбувся захист дисертації Красіна Сергія Анатолійовича за темою  "Формування готовності до усвідомленого батьківства студентів закладів вищої освіти"

ЛИСТОПАД, 2020

В одноразовій спеціалізованій вченій раді відбувся захист дисертації Красіна  Сергія Анатолійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю «Освітні, педагогічні науки».

Тема дисертації "ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО УСВІДОМЛЕНОГО БАТЬКІВСТВА СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ"

Науковий керівник: д.п.н., проф., проф. кафедри педагогіки Ткачова Наталія Олександрівна.

Голова ради: 

Довженко Тетяна Олексіївна, д.п.н., проф., декан факультету початкового навчання Харківського  національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

 Рецензенти:

Калашник  Любов Сергіївна, д.п.н., проф., завідувач Центру міжнародного співробітництва та міжнародної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди;

Васильєва Світлана Олександрівна, д.п.н., доцент, проф. кафедри педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

Опоненти:  

Москальова Людмила Юріївна, д.п.н., проф., проректор з наукової роботи Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького;  

Трубавіна Ірина Миколаївна, д.п.н., проф.,  проф.  кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Національної академії Національної  гвардії  України. 

Вітаємо здобувача Красіна С.А. та наукового керівника д.п.н., проф. Ткочову Н.О. з успішним захистом дисертації.

Вебінар "ОСВІТА ДОРОСЛИХ: ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА, ПАРТНЕРСТВО"

ЛИСТОПАД 05, 2020

05 листопада 2020 року відбувся вебінар «ОСВІТА ДОРОСЛИХ: ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА, ПАРТНЕРСТВО», організований кафедрою педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди спільно з Інститутом педагогічної освіти та освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. До вебінару долучилися науковці з різних куточків України та закладів освіти різного рівня: Національна академія національної гвардії України (м. Харків), Харківський національний університет внутрішніх справ, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Науково-методичні центри професійної освіти Львівської та Дніпропетровської областей, Кременчуцький професійний ліцей імені А.С. Макаренка.

Спікерами були провідні учені України: Лук’янова Лариса Борисівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України розкрила питання зарубіжного досвіду підготовки андрагогів;

- Аніщенко Олена Валеріївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України із доповіддю «Національний освітній простір: можливості для підготовки андрагогів»;

- Друганова Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки ХНПУ імені Г.С. Сковороди представила досвід формування готовності до професійного кар'єрного зростання випускників аспірантури Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди»;

- Лупаренко Світлана Євгенівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки ХНПУ імені Г.С. Сковороди представила цікаву доповідь «Учитися в себе: джерела саморозвитку особистості»;

- Партола Вікторія Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті ХНПУ імені Г.С. Сковороди розкрила проблему подолання бар'єрів в освіті дорослих: антропософсько-орієнтований підхід». 

Програма заходу була насиченою та цікавою. Науковці, викладачі та аспіранти долучилися до обговорення проблем навчання дорослого населення, взяли участь у науковій дискусії та окреслили перспективи подальшого партнерства.

Співробітники кафедри педагогіки взяли участь у V Всеукраїнському науково-методологічному семінарі з історії освіти «Дослідницькі підходи до історико-педагогічних розвідок: від традицій до новацій»

ЖОВТЕНЬ 21, 2020

21 жовтня 2020 р. співробітники кафедри педагогіки (д-р пед. наук, професор, завідувач кафедри Золотухіна С.Т., д-р пед. наук, доцент кафедри Боярська-Хоменко А. В., д-р пед. наук, професор, професор кафедри Ворожбіт-Горбатюк В. В., д-р пед. наук, професор, професор кафедри Зеленська Л. Д., канд. пед. наук, доцент, докторант кафедри Балацинова А. Д., канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри Борисенко Н. О. ) в онлайн-форматі взяли участь у V Всеукраїнському науково-методологічному семінарі з історії освіти «Дослідницькі підходи до історико-педагогічних розвідок: від традицій до новацій», організованому відділом педагогічного джерелознавства та біографістики Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України спільно з Відділенням загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України, Національним педагогічним університетом імені М. П. Драгоманова, Педагогічним інститутом Київського університету імені Бориса Грінченка, кафедрою педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені професора Є. Пєтухова Херсонського державного університету.

20201021-05.jpg
20201021-09-300x169.jpg

Плідна робота кафедри – кузня нових гіпотез та ідей

ЖОВТЕНЬ 13, 2020

Кожне засідання кафедри – джерело нових педагогічних ідей і відкриттів, майстерня інновативних технологій і обмін досвідом, пошук ефективних шляхів долання освітніх труднощів (карантинних і дистанційних обмежень та ін.).

Сьогодні ми обговорювати декілька питань: особливості розвитку аспірантури та організації педагогічного процесу в умовах карантину. Заслуховували, обговорювали, корегували – діяли!

Інформативно важливою, цікавою, ґрунтовною була доповідь д.п.н., проф. Ворожбіт-Горбатюк В.В. про курс «Інформаційно-педагогічні студії».

Так, освіта на дистанційному навчанні, але це не може обмежити бажання творчого вчителя шукати (моніторити, проектувати, розробляти, реформувати, адаптувати...) ефективні шляхи якісного функціонування освітніх систем, інституцій та  удосконалення педагогічного процесу в умовах сьогодення.

Плідна робота кафедри - кузня нових гіпотез та ідей!

IMG_6386.jpg
IMG_6363.jpg
IMG_6405.jpg

Посвята в аспіранти кафедри педагогіки

ЖОВТЕНЬ 13, 2020

13 жовтня на кафедрі педагогіки відбулося традиційне свято "Посвята в аспіранти". 

Традиційно кожного року відбувається урочиста посвята молодих науковців до лав дослідників історико-педагогічної науки. Мить хвилююча і радісна. Щасливих аспірантів надихали досвідчені науковці, замріяні аспіранти урочисто обіцяли досліджувати, не виснажуватися... і вчасно звітувати про виконану роботу. Як завжди було затишно, родинно і ...науково обгрунтовано...

Ми бажаємо нашим аспірантам натхнення, невичерпних сил для наукової роботи, нових відкриттів, досягнень і звершень! А науковим керівникам - гордості за своїх учнів! 

Пишаємося нашими науковими школами які зростають і дарують світу джерело освітніх надбань.

IMG_6338.jpg
IMG_6317.JPG
IMG_6322.jpg
IMG_6346.jpg

Проведено робочу зустріч завідувача кафедри педагогіки Золотухіної С.Т. з аспірантами та докторантами першого року навчання

ВЕРЕСЕНЬ 23, 2020

23 вересня відбулася робоча зустріч завідувача кафедри педагогіки Золотухіної С. Т. з аспірантами та докторантами першого року навчання. Світлана Трохимівна познайомила здобувачів із графіком освітнього процесу та науковою діяльністю кафедри педагогіки. Аспірантам було запропоновано обрати навчальні дисципліни вибіркового компоненту ОНП відповідно до власних наукових інтересів.

Науково-педагогічний колектив кафедри вітає здобувачів і бажає успіхів у навчанні та наукових пошуках!!!

Проведено міжкафедральний науково-методичний семінар

для наукових керівників "Особливості підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти до захисту дисертації"

ВЕРЕСЕНЬ 17, 2020
17 вересня кафедрою педагогіки було проведено міжкафедральний науково-методичний семінар для наукових керівників на тему: «Особливості підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти до захисту дисертації». На семінарі обговорювалися питання створення одноразових спеціалізованих рад у ЗВО та наукових установах, підготовки документів для подання до ради, вимоги до організації фахового семінару тощо.
Керівник науково-методичного семінару – д.п.н., проф. Н. О. Ткачова.
Секретар семінару – к.п.н. А. М. Цапко.

Відбулося попереднє обговорення дисертацій аспірантки  Ду Цзінсюй та аспіранта Красіна С. А. (спеціальність "011 Освітні, педагогічні науки")

ВЕРЕСЕНЬ 15, 2020
15 вересня 2020 р. на засіданні фахового семінару, проведеного на базі кафедри педагогіки, у дистанційному форматі відбулося попереднє обговорення дисертації аспірантки Ду Цзінсюй (КНР) «Формування підприємницькій компетентності студентів у закладах вищої освіти КНР» (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Ткачова Н. О.) та аспіранта Красіна С. А. (Україна) «Формування готовності до усвідомленого батьківства студентів закладів вищої освіти» (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Ткачова Н. О.). З рецензіями виступили: д.п.н., проф. Попова О. В., д.п.н., проф. Лупаренко С. Є., д.п.н., проф. Калашник Л. С., д.п.н., доц. Васильєва С. О.

Викладачі кафедри склали іспит з англійської мови

ЧЕРВЕНЬ 27, 2020
Курси англійської
27 червня 2020 р. викладачі кафедри педагогіки професор Васильєва С. О., професор Ткачова Н. О., доцент Каліна К. Є., які успішно завершили навчання на мовних курсах на базі факультету іноземної філології ХНПУ імені Г. С. Сковороди, склали іспит з англійської мови (рівень В2).

Відбулася семестрова атестація аспірантів І–ІІІ років навчання зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

ЧЕРВЕНЬ 25, 2020
25 червня 2020 р. на кафедрі педагогіки була проведена атестація аспірантів І–ІІІ років навчання зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. Під час атестації аспіранти прозвітували про виконання індивідуального плану роботи.

Відбулося попереднє обговорення дисертацій аспірантів із КНР Ду Цзінсюй та Ван Юечжи (спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки)

ЧЕРВЕНЬ 24, 2020
Китайці_попередній захист.jpg
24 червня 2020 р. в дистанційному форматі відбулось перше попереднє обговорення дисертацій аспірантів із КНР Ду Цзінсюй «Формування підприємницькій компетентності студентів у закладах вищої освіти КНР» (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Ткачова Н. О.) та Ван Юечжи «Музичне виховання молодших школярів у вальдорфських школах КНР та України» (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Іонова О. М.). З рецензіями виступили: доктор педагогічних наук, професор Тарарак Н. Г. та доктор педагогічних наук, професор Лупаренко С. Є.

Проведено навчально-методичний семінар з питань організації та проведення організаційно-виховної практики в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку

ЧЕРВЕНЬ 24, 2020
Дитячі табори.jpg
24 червня 2020 р. на засіданні навчально-методичного семінару було підведено підсумки підготовчої роботи викладачів кафедри щодо проведення організаційно-виховної практики студентів ІІІ курсів університету в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку влітку 2020 року.

Відбулася урочиста церемонія нагородження викладачів

і співробітників ХНПУ імені Г. С. Сковороди

ЧЕРВЕНЬ 23, 2020
23 червня 2020 року відбулася врочиста церемонія нагородження викладачів та співробітників нашого університету за успіхи в науковій та освітянській діяльності. Учасників урочистого заходу особисто привітав та вручив почесні нагороди в.о. ректора ХНПУ імені Г. С. Сковороди професор Бойчук Ю. Д., який подякував академічній громаді університету за наполегливу самовіддану працю на благо освіти, науки та держави в цілому. Почесну грамоту за вагомий внесок у розвиток університетської науки отримала професор кафедри педагогіки Башкір О. І. Дипломами були нагороджені професори кафедри: Зеленська Л. Д., Рибалко Л. С., Рогова Т. В., Попова О. В ., Ткачова Н. О. Вітаємо всіх учасників зустрічі з почесними нагородами та бажаємо їм ніколи не зупинятися на досягнутому, нових наукових злетів і перемог!

Проведено підсумкову атестацію аспірантів ІV року навчання

ЧЕРВЕНЬ 23, 2020
23 червня 2020 р. на засіданні науково-методичного семінару кафедри педагогіки про виконання індивідуального плану звітували аспіранти ІV року навчання спеціальності 011 Науки про освіту).

У ХНПУ імені Г. С. Сковороди вперше відбувся захист дисертації у разовій спеціалізованій вченій раді на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 «Науки про освіту»

ЧЕРВЕНЬ 03, 2020
03 червня 2020 р. в ХНПУ імені Г. С. Сковороди вперше відбувся  захист дисертації у разовій спеціалізованій вченій раді ДФ 64.053.001 на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 Науки про освіту. Своє дослідження «Формування політкультурної компетентності студентів в університетах КНР» представила аспірантка ІV року навчання Чжан Ювень. Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди Ткачова Н. О. Голова ради – Іонова О. М., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Рецензенти: Попова О. В., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди ; Лупаренко С. Є., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Опоненти: Завгородня Т. К., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»; Лутаєва Т. В., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.