top of page

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ

Філософія української культури і освіти
Психологія розвитку особистості
Адміністративний менеджмент
Іноземна мова
Продуктивна педагогіка
та методика викладання педагогічних дисциплін
Освітні вимірювання та педагогічний моніторинг
Ліцензування й акредитація освітньої діяльності
Цифрова дидактика
Актуальні зарубіжні та вітчизняні освітні концепції
Супервізія і коучинг
в освіті
Моделювання науково-педагогічних досліджень
Науково-педагогічна практика
Виробнича практика

РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Філософія української культури і освіти
Психологія розвитку особистості
Адміністративний менеджмент
Іноземна мова
Продуктивна педагогіка
та методика викладання педагогічних дисциплін
Освітні вимірювання та педагогічний моніторинг
Супервізія і коучинг
в освіті
Цифрова дидактика
Актуальні зарубіжні та вітчизняні освітні концепції
Моделювання науково-педагогічних досліджень
Науково-педагогічна практика
Виробнича практика
Ліцензування й акредитація освітньої діяльності

СИЛАБУСИ

Філософія української культури і освіти
Психологія розвитку особистості
Адміністративний менеджмент
Іноземна мова
Продуктивна педагогіка
та методика викладання педагогічних дисциплін
Освітні вимірювання та педагогічний моніторинг
Ліцензування й акредитація освітньої діяльності
Цифрова дидактика
Актуальні зарубіжні та вітчизняні освітні концепції
Супервізія і коучинг
в освіті
Моделювання науково-педагогічних досліджень
Науково-педагогічна практика
Виробнича практика

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Психологія розвитку особистості
Продуктивна педагогіка
та методика викладання педагогічних дисциплін
Адміністративний менеджмент
Ліцензування й акредитація освітньої діяльності
Актуальні зарубіжні та вітчизняні освітні концепції
Супервізія і коучинг
в освіті
Моделювання науково-педагогічних досліджень
Науково-педагогічна практика
Кваліфікаційна робота
Іноземна мова
bottom of page